МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 “ СВЕТА ПЕТКА “ АД ГР. ВИДИН


2021-03-10
Обява относто "Конкурс за назначаване на началник отделения в МБАЛ„Света Петка”АД"  повече

2021-03-05
Съобщение във връзка PCR изследвания...  повече

2021-03-05
Обява относто "Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит...  повече

2021-02-16
Публикува се обява „Извършване на транспортни услуги за превоз на медицински специалисти и други служители..."  повече

2021-01-08
Публикува се обществена поръчка „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на рентгенова тръба..."  повече

2021-01-07
Публикува се обществена поръчка „Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка..."  повече

2020-12-22
Обява относто "Извършване на дезинфекции,дезинсекции ...  повече

2020-12-01
Обява относто "избор на изпълнител за техническо обслужване и ремонт на служебните...  повече

2020-12-01
Обява относто "избор на изпълнител за доставка на хигиенни материали за нуждите...  повече

Област Видин  е разположена  в Северозападна България на брега на река Дунав, с  11 общини и население над 120 000 човека. Тя е част от Еврозона “Дунав – ХХІ век“, сформирана на териториите на Румъния, Сърбия и България.

Съгласно националната здравна карта МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин е лечебно заведение с областни функции, като оказва високоспециализирана медицинска помощ на пациентите, съобразно стандартите за добра медицинска практика и лечение, при спазване на професионалната етика и правата на пациентите.

Висококачествена, достъпна, своевременна, достатъчна, лечебна и рехабилитационна помощ.

МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин има сключен договор с РЗОК – Видин, както за извършване на специализирана болнична помощ по клинични пътеки, така и на високо специализирани дейности.

Ръководството на здравното заведение изразява своята увереност, че предлаганите медицински услуги от лечебното заведение ще отговорят на високите европейски изисквания и МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин ще бъде една модерна европейска болница. 
 
 

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 10.03.2021 г.