МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 “ СВЕТА ПЕТКА “ АД ГР. ВИДИН


2020-06-29
Публикува се информация за удължаване на срока за "Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП.."  повече

2020-06-23
Публикува се обществена поръчка „Извънгаранционно обслужване на медицинска..."  повече

2020-06-16
„Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за..."  повече

2020-06-15
„Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за..."  повече

2020-05-27
Обява за участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с предмет: “Транспортиране, третиране и унищожаване.."  повече

2020-05-26
Публикува се обществена поръчка „Доставка на офталмологични имплантируеми медицински..."  повече

2020-05-20
Публикува се обществена поръчка „Осъществяване на денонощна физическа охрана..."  повече

2020-05-15
Публикува се обществена поръчка „Избор на застрахователна компания за застраховане на..."  повече

2020-05-15
Публикува се обществена поръчка „Приготвяне и ежедневна доставка на храна..."  повече

2020-05-12
Обява относно избор на дипломиран ескперт - счетоводител – регистриран одитор за счетоводното годишното приключване на 2020 г.  повече

2020-05-04
Публикува се обществена поръчка „Доставка на лекарствени продукти за нуждите..."  повече

2020-04-15
Реанимацията за хора с COVID-19 е в готовност.  повече

2020-04-13
МБАЛ „Света Петка“ АД търси да назначи лекари, медицински сестри..  повече

2020-03-27
Благодарствен адрес до дарителите на МБАЛ"Света Петка"АД  повече

2020-03-25
Aпел свързан с COVID-19  повече

2020-03-18
Публикува се обществена поръчка „Доставка на медицински изделия необходими за провеждане..."  повече

2020-03-17
Публикува се обществена поръчка „Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране..."  повече

2020-03-11
Обява за получаване на оферти за „Доставка на принтерна хартия..."  повече

2020-02-13
Публикува се обществена поръчка „Извършване на транспортни услуги за превоз на медицински специалисти и други служители..."  повече

2020-01-24
„Обява с предмет: „Преустройство на помещение за разполагане на дигитален рентгенов апарат в отделение по "Образна диагностика" на МБАЛ "Света Петка" АД гр.Видин"“  повече

Област Видин  е разположена  в Северозападна България на брега на река Дунав, с  11 общини и население над 120 000 човека. Тя е част от Еврозона “Дунав – ХХІ век“, сформирана на териториите на Румъния, Сърбия и България.

Съгласно националната здравна карта МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин е лечебно заведение с областни функции, като оказва високоспециализирана медицинска помощ на пациентите, съобразно стандартите за добра медицинска практика и лечение, при спазване на професионалната етика и правата на пациентите.

Висококачествена, достъпна, своевременна, достатъчна, лечебна и рехабилитационна помощ.

МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин има сключен договор с РЗОК – Видин, както за извършване на специализирана болнична помощ по клинични пътеки, така и на високо специализирани дейности.

Ръководството на здравното заведение изразява своята увереност, че предлаганите медицински услуги от лечебното заведение ще отговорят на високите европейски изисквания и МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин ще бъде една модерна европейска болница.Наши дарители

 
 
 

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 29.06.2020 г.