МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 “ СВЕТА ПЕТКА “ АД ГР. ВИДИН


2017-12-08
Публикува се Обява, относно необходимостта от доставка на оригинални и съвместими консумативи за принтери на МБАЛ „Св. Петка" АД, гр. Видин.  повече

2017-12-05
Публикува се Становище относно: стойности и обеми на дейности за БМП по действащ НРД на МБАЛ „Св. Петка" АД, гр. Видин.  повече

2017-11-24
Публикува се Процедура по чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА”...  повече

2017-11-22
МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин търси да назначи спешно медицински специалисти(медицински сестри, акушерки, рехабилитатори и фелдшери)  повече

2017-11-20
Обява относно необходимостта от доставка на инструментариум за Отделение по Ортопедия и травматология....  повече

2017-10-30
Покана за получаване на оферти за Доставка на консумативи за отделение по Кардиология ...”  повече

2017-10-17
Публикува се Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет Изпиране, дезинфекция, отстраняване ...”  повече

2017-10-13
Покана за получаване на офертиза два броя нови апарати за хемодиализа...  повече

Област Видин  е разположена  в Северозападна България на брега на река Дунав, с  11 общини и население над 120 000 човека. Тя е част от Еврозона “Дунав – ХХІ век“, сформирана на териториите на Румъния, Сърбия и България.

Съгласно националната здравна карта МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин е лечебно заведение с областни функции, като оказва високоспециализирана медицинска помощ на пациентите, съобразно стандартите за добра медицинска практика и лечение, при спазване на професионалната етика и правата на пациентите.

Висококачествена, достъпна, своевременна, достатъчна, лечебна и рехабилитационна помощ.

МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин има сключен договор с РЗОК – Видин, както за извършване на специализирана болнична помощ по клинични пътеки, така и на високо специализирани дейности.

Ръководството на здравното заведение изразява своята увереност, че предлаганите медицински услуги от лечебното заведение ще отговорят на високите европейски изисквания и МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин ще бъде една модерна европейска болница.Наши дарители

 
 
 

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 08.12.2017 г.