МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 “ СВЕТА ПЕТКА “ АД ГР. ВИДИН


2018-04-24
Публикува се Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет Транспортиране, третиране и унищожаване...”  повече

2018-04-20
Публикува се Обявление и решение във връзка с обществена поръчка „Доставка на офталмологични имплантируеми медицински изделия и консумативи ...”  повече

2018-04-10
Детски специалисти от УМБАЛСМ „Пирогов“ ще преглеждат деца в МБАЛ „Света Петка” Видин...  повече

2018-04-03
МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин търси да назначи човек на длъжност "Длъжностно лице по защита на данните" (DPO)...  повече

2018-03-30
МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин търси да назначи човек на длъжност работник...  повече

2018-03-28
Обява за получаване на оферти за закупуване на 5 броя нови ЕКГ апарати...  повече

2018-03-23
Тази година за втори път ще се проведе гласуване за Сестра на годината...  повече

2018-03-21
Обява относно избор на дипломиран ескперт - счетоводител – регистриран одитор...  повече

Област Видин  е разположена  в Северозападна България на брега на река Дунав, с  11 общини и население над 120 000 човека. Тя е част от Еврозона “Дунав – ХХІ век“, сформирана на териториите на Румъния, Сърбия и България.

Съгласно националната здравна карта МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин е лечебно заведение с областни функции, като оказва високоспециализирана медицинска помощ на пациентите, съобразно стандартите за добра медицинска практика и лечение, при спазване на професионалната етика и правата на пациентите.

Висококачествена, достъпна, своевременна, достатъчна, лечебна и рехабилитационна помощ.

МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин има сключен договор с РЗОК – Видин, както за извършване на специализирана болнична помощ по клинични пътеки, така и на високо специализирани дейности.

Ръководството на здравното заведение изразява своята увереност, че предлаганите медицински услуги от лечебното заведение ще отговорят на високите европейски изисквания и МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин ще бъде една модерна европейска болница.Наши дарители

 
 
 

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 24.04.2018 г.