МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 “ СВЕТА ПЕТКА “ АД ГР. ВИДИН


2017-06-23
Публикува се Благодарствено Писмо  повече

2017-06-16
МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин търси да назначи 2 броя шофьори за транспортиране на болни на диализно лечение.  повече

2017-06-05
Публикува се Благодарствено Писмо  повече

2017-05-23
Публикува се Декларация на Националното сдружение на областните многопрофилни болници ...”  повече

2017-05-12
МБАЛ "Света Петка" отбеляза Международен ден на сестринството

2017-05-09
Публикува се Обявление и решение във връзка с обществена поръчка Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин ...”  повече

2017-05-05
Публикува се Обявление и решение във връзка с обществена поръчка Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациенти ...”  повече

2017-05-05
Публикува се Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет Транспортиране, третиране и унищожаване ...”  повече

Област Видин  е разположена  в Северозападна България на брега на река Дунав, с  11 общини и население над 120 000 човека. Тя е част от Еврозона “Дунав – ХХІ век“, сформирана на териториите на Румъния, Сърбия и България.

Съгласно националната здравна карта МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин е лечебно заведение с областни функции, като оказва високоспециализирана медицинска помощ на пациентите, съобразно стандартите за добра медицинска практика и лечение, при спазване на професионалната етика и правата на пациентите.

Висококачествена, достъпна, своевременна, достатъчна, лечебна и рехабилитационна помощ.

МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин има сключен договор с РЗОК – Видин, както за извършване на специализирана болнична помощ по клинични пътеки, така и на високо специализирани дейности.

Ръководството на здравното заведение изразява своята увереност, че предлаганите медицински услуги от лечебното заведение ще отговорят на високите европейски изисквания и МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин ще бъде една модерна европейска болница.Наши дарители

 
 
 

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 23.06.2017 г.