МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 “ СВЕТА ПЕТКА “ АД ГР. ВИДИН


2018-01-12
МБАЛ „Света Петка” АД търси да назначи магистър фармацевт  повече

2018-01-05
Публикува се Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет „Осъществяване на денонощна физическа охрана...”  повече

2017-12-22
Обява относно необходимостта от извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации...”  повече

2017-12-21
Публикува се Писмо от РЗОК Видин...”  повече

2017-12-20
Ръководството на МБАЛ„Света Петка” АД със скромен подарък към болните деца...”  повече

2017-12-19
Публикува се Обявление и решение във връзка с обществена поръчка Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна ...”  повече

2017-12-19
МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин търси да назначи шофьор  повече

2017-12-08
Публикува се Обява, относно необходимостта от доставка на оригинални и съвместими консумативи за принтери на МБАЛ „Св. Петка" АД, гр. Видин.  повече

2017-12-05
Публикува се Становище относно: стойности и обеми на дейности за БМП по действащ НРД на МБАЛ „Св. Петка" АД, гр. Видин.  повече

Област Видин  е разположена  в Северозападна България на брега на река Дунав, с  11 общини и население над 120 000 човека. Тя е част от Еврозона “Дунав – ХХІ век“, сформирана на териториите на Румъния, Сърбия и България.

Съгласно националната здравна карта МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин е лечебно заведение с областни функции, като оказва високоспециализирана медицинска помощ на пациентите, съобразно стандартите за добра медицинска практика и лечение, при спазване на професионалната етика и правата на пациентите.

Висококачествена, достъпна, своевременна, достатъчна, лечебна и рехабилитационна помощ.

МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин има сключен договор с РЗОК – Видин, както за извършване на специализирана болнична помощ по клинични пътеки, така и на високо специализирани дейности.

Ръководството на здравното заведение изразява своята увереност, че предлаганите медицински услуги от лечебното заведение ще отговорят на високите европейски изисквания и МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин ще бъде една модерна европейска болница.Наши дарители

 
 
 

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 12.01.2018 г.