МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 “ СВЕТА ПЕТКА “ АД ГР. ВИДИН


2018-12-12
Публикува се обществена поръчка „Доставка на офталмологични имплантируеми медицински изделия...  повече

2018-12-06
МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за избор на изпълнител за изграждане на Система за електронна охрана  повече

2018-11-29
Публикува се обществена поръчка „Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване...  повече

2018-11-27
Публикува се обществена поръчка „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности...  повече

2018-11-13
Публикува се обществена поръчка „Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене...  повече

2018-11-13
МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за избор на изпълнител за техническо обслужване и ремонт...  повече

2018-11-07
Публикува се обществена поръчка „Закупуване на седем хемодиализни апарати и шест хемодиализни кресла...  повече

2018-11-02
Публикува се обществена поръчка „Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка...  повече

2018-10-23
Публикува се обществена поръчка „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности...  повече

2018-10-17
МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за избор на изпълнител за доставка на закуски за кръводарители  повече

2018-10-17
МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за избор на изпълнител за доставка на хигиенни материали  повече

2018-10-15
МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за избор на изпълнител за изработка и печат на формуляри  повече

2018-10-03
Публикува се обществена поръчка „Извънгаранционно абонаментно обслужване на медицинска апаратура...  повече

2018-10-01
ПОВТОРНА ПОКАНА: МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин обявява конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги...  повече

2018-09-28
МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин обявява търг с тайно наддаване при закрито заседание с предмет: „Отдаване под наем на помещения, собственост на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”  повече

2018-09-12
Публикува се обществена поръчка „Доставка на лекарствени продукти...  повече

2018-09-10
МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин обявява конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги...  повече

2018-07-18
Публикува се обществена поръчка „Доставка на медицински консумативи, имплантируеми кардиостимулатори и изделия за отделение по Кардиология за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин”  повече

2018-06-21
Публикува се Обявление и решение във връзка с обществена поръчка „Периодична доставка на медицински изделия и консумативи ...”  повече

2018-05-29
Публикува се Обява за получаване на оферти за „Абонаментно сервизно обслужване на климатична техника...  повече

2018-05-25
Публикува се Обява за получаване на оферти за „Извършване на собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества...  повече

2018-05-18
Публикува се Обява за получаване на оферти за „Ежегоден контрол и извършване на измервания ...  повече

Област Видин  е разположена  в Северозападна България на брега на река Дунав, с  11 общини и население над 120 000 човека. Тя е част от Еврозона “Дунав – ХХІ век“, сформирана на териториите на Румъния, Сърбия и България.

Съгласно националната здравна карта МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин е лечебно заведение с областни функции, като оказва високоспециализирана медицинска помощ на пациентите, съобразно стандартите за добра медицинска практика и лечение, при спазване на професионалната етика и правата на пациентите.

Висококачествена, достъпна, своевременна, достатъчна, лечебна и рехабилитационна помощ.

МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин има сключен договор с РЗОК – Видин, както за извършване на специализирана болнична помощ по клинични пътеки, така и на високо специализирани дейности.

Ръководството на здравното заведение изразява своята увереност, че предлаганите медицински услуги от лечебното заведение ще отговорят на високите европейски изисквания и МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин ще бъде една модерна европейска болница.Наши дарители

 
 
 

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 12.12.2018 г.