МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 “ СВЕТА ПЕТКА “ АД ГР. ВИДИН


2020-02-13
Публикува се обществена поръчка „Извършване на транспортни услуги за превоз на медицински специалисти и други служители..."  повече

2020-01-24
„Обява с предмет: „Преустройство на помещение за разполагане на дигитален рентгенов апарат в отделение по "Образна диагностика" на МБАЛ "Света Петка" АД гр.Видин"“  повече

2019-12-31
Публикува се обществена поръчка „Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно..."  повече

2019-12-30
Публикува се обществена поръчка „Извънгаранционно обслужване на медицинска..."  повече

2019-11-14
Публикува се обществена поръчка „Доставка на медицински изделия за отделение..."  повече

2019-10-31
Публикува се обществена поръчка „Доставка на горива, осъществена чрез периодична..."  повече

2019-10-08
Обява за получаване на оферти за „Доставка на принтерна хартия..."  повече

2019-10-08
Публикува се обществена поръчка „Доставка на компресиран природен газ с транспорт..."  повече

2019-09-27
Публикува се обществена поръчка „Изграждане на резервно електрозахранване на отговорни консуматори в МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"  повече

2019-09-26
Публикува се обществена поръчка „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за един обект на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин“  повече

2019-09-25
Публикува се обществена поръчка „Избор на кредитна институция за предоставяне на кредит за оборотни средства на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин“  повече

2019-08-09
Публикува се обществена поръчка „Извънгаранционно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин“  повече

Област Видин  е разположена  в Северозападна България на брега на река Дунав, с  11 общини и население над 120 000 човека. Тя е част от Еврозона “Дунав – ХХІ век“, сформирана на териториите на Румъния, Сърбия и България.

Съгласно националната здравна карта МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин е лечебно заведение с областни функции, като оказва високоспециализирана медицинска помощ на пациентите, съобразно стандартите за добра медицинска практика и лечение, при спазване на професионалната етика и правата на пациентите.

Висококачествена, достъпна, своевременна, достатъчна, лечебна и рехабилитационна помощ.

МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин има сключен договор с РЗОК – Видин, както за извършване на специализирана болнична помощ по клинични пътеки, така и на високо специализирани дейности.

Ръководството на здравното заведение изразява своята увереност, че предлаганите медицински услуги от лечебното заведение ще отговорят на високите европейски изисквания и МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин ще бъде една модерна европейска болница.Наши дарители

 
 
 

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 13.02.2020 г.