МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 “ СВЕТА ПЕТКА “ АД ГР. ВИДИН


2021-01-08
Публикува се обществена поръчка „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на рентгенова тръба..."  повече

2021-01-07
Публикува се обществена поръчка „Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка..."  повече

2020-12-22
Обява относто "Извършване на дезинфекции,дезинсекции ...  повече

2020-12-01
Обява относто "избор на изпълнител за техническо обслужване и ремонт на служебните...  повече

2020-12-01
Обява относто "избор на изпълнител за доставка на хигиенни материали за нуждите...  повече

2020-11-06
Благодарствен адрес  повече

2020-10-30
Обява относто "Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности...  повече

2020-10-20
Обява за получаване на оферти за избор на изпълнител за доставка на закуски за кръводарители  повече

2020-10-16
Обява за получаване на оферти за избор на изпълнител за изработка и печат на формуляри  повече

2020-09-08
Обява относно назначаване на служители в отдел Вътрешен одит  повече

2020-06-29
Публикува се информация за удължаване на срока за "Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП.."  повече

2020-06-23
Публикува се обществена поръчка „Извънгаранционно обслужване на медицинска..."  повече

2020-06-16
„Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за..."  повече

2020-06-15
„Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за..."  повече

2020-05-27
Обява за участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с предмет: “Транспортиране, третиране и унищожаване.."  повече

2020-05-26
Публикува се обществена поръчка „Доставка на офталмологични имплантируеми медицински..."  повече

2020-05-20
Публикува се обществена поръчка „Осъществяване на денонощна физическа охрана..."  повече

2020-05-15
Публикува се обществена поръчка „Избор на застрахователна компания за застраховане на..."  повече

2020-05-15
Публикува се обществена поръчка „Приготвяне и ежедневна доставка на храна..."  повече

2020-05-12
Обява относно избор на дипломиран ескперт - счетоводител – регистриран одитор за счетоводното годишното приключване на 2020 г.  повече

Област Видин  е разположена  в Северозападна България на брега на река Дунав, с  11 общини и население над 120 000 човека. Тя е част от Еврозона “Дунав – ХХІ век“, сформирана на териториите на Румъния, Сърбия и България.

Съгласно националната здравна карта МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин е лечебно заведение с областни функции, като оказва високоспециализирана медицинска помощ на пациентите, съобразно стандартите за добра медицинска практика и лечение, при спазване на професионалната етика и правата на пациентите.

Висококачествена, достъпна, своевременна, достатъчна, лечебна и рехабилитационна помощ.

МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин има сключен договор с РЗОК – Видин, както за извършване на специализирана болнична помощ по клинични пътеки, така и на високо специализирани дейности.

Ръководството на здравното заведение изразява своята увереност, че предлаганите медицински услуги от лечебното заведение ще отговорят на високите европейски изисквания и МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин ще бъде една модерна европейска болница.Наши дарители

 
 
 

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 08.01.2021 г.