МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 “ СВЕТА ПЕТКА “ АД ГР. ВИДИН


2016-12-02
Открита е процедура за възлагане на обществена поръчка: "Приготвяне и ежедневна доставка на храна..."  повече

2016-11-30
Публикуват се Протокол и Решение във връзка с обществена поръчка: "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия,..."  повече

2016-11-29
Публикува се обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП: „Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин”  повече

2016-11-22
Публикува се Обявление за отваряне на ценовите предложения, във вързка с обществена поръчка: „Доставка на медицински консумативи,..."  повече

Публикуват се Обявление за отваряне на ценовите предложения във вързка с обществена поръчка: „Осигуряване на денонощна физическа охрана,..."  повече

2016-11-15
Публикува се информация за удължаване на срока за обществена поръчка: "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия..."  повече

Област Видин  е разположена  в Северозападна България на брега на река Дунав, с  11 общини и население над 120 000 човека. Тя е част от Еврозона “Дунав – ХХІ век“, сформирана на териториите на Румъния, Сърбия и България.

Съгласно националната здравна карта МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин е лечебно заведение с областни функции, като оказва високоспециализирана медицинска помощ на пациентите, съобразно стандартите за добра медицинска практика и лечение, при спазване на професионалната етика и правата на пациентите.

Висококачествена, достъпна, своевременна, достатъчна, лечебна и рехабилитационна помощ.

МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин има сключен договор с РЗОК – Видин, както за извършване на специализирана болнична помощ по клинични пътеки, така и на високо специализирани дейности.

Ръководството на здравното заведение изразява своята увереност, че предлаганите медицински услуги от лечебното заведение ще отговорят на високите европейски изисквания и МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин ще бъде една модерна европейска болница.Наши дарители

ОЩЕ КРАТКИ НОВИНИ

2016-11-14
Обявена обществена поръчка: “Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна...”  повече

2016-11-04
Открита е процедура за за възлагане на обществена поръчка: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, ...”  повече

Открита е процедура за за възлагане на обществена поръчка за пряко договаряне: „Осигуряване на денонощна физическа охрана, пропусквателен режим и СОД на ...”  повече

2016-10-26
Публикуват се протокол и обявление във връзка с обществена поръчка: “ДОСТАВКА НА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ ...”  повече

2016-10-03
МБАЛ "Света Петка" - АД, гр. Видин набира огняри за отоплителен сезон: ноември 2016 г. - март 2017 г. ...  повече

2016-09-17
Обявена обществена поръчка: “ДОСТАВКА НА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ ...”  повече

2016-08-24
Публикува се известие за удължаване на срока във връзка с обява по чл. 187 от ЗОП за доставка на ...  повече

2016-08-23
Обява по чл. 187 от ЗОП: "Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности, за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД гр. Видин"  повече

2016-08-22
Публикуват се Протокол №1 и Решение във връзка с обява по чл. 187 от ЗОП: "Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана..."  повече

2016-08-15
Обява по чл. 187 и сл. от ЗОП - "Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя..."  повече

Публикуват се указания относно обществената поръчка “Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на ...”  повече

2016-08-10
Коригирана е номерацията в техническата спецификация и ценовата оферта, във връзка с обществена поръчка: “Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на ...”  повече

2016-08-08
Публикуват се указания във връзка с обществена поръчка: “Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на ...”  повече

2016-08-05
Обявена обществена поръчка: “Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на ...”  повече

2016-07-29
Обява по чл. 187 и сл. от ЗОП - "ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ..."  повече

2016-07-26
Публикува се разяснение във връзка с обява по ЗОП - "Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Петка”..."  повече

2016-07-19
Публикува се уточнение във връзка с обява по ЗОП - "ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ..."  повече

2016-07-18
Обява по чл. 187 и сл. от ЗОП - "ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ..."  повече

Обява по чл. 187 и сл. от ЗОП - "Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Петка”..."  повече

Обява по чл. 187 и сл. от ЗОП - "Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана..."  повече

2016-06-29
Публикува се обявление за отваряне на ценовите оферти във връзка с Обществена Поръчка "Доставка на специфични медицински ..."  повече

2016-06-17
Благодарствено писмо към лекари от МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин...  повече

2016-06-14
Публикуват се Протокол №3 и обявление за отваряне на ценовите оферти ...  повече

2016-06-02
МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин подписа допълнително споразумение с РЗОК гр. Видин ...  повече

2016-04-27
Обява по чл. 187 и сл. от ЗОП - "Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци, ..."  повече

Обява по чл. 187 и сл. от ЗОП - "Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене и сортиране на ..."  повече

2016-04-25
Публикуват се УКАЗАНИЯ във връзка с обява по чл. 187 от ЗОП за "Доставка на медицински консумативи и изделия за отделение по кардиология ..."  повече

2016-04-20
Обява по чл. 187 от ЗОП - "Доставка на медицински консумативи и изделия за отделение по кардиология ..."  повече

2016-04-07
ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - "Доставка на специфични медицински консумативи и изделия за нуждите на Отделение по Кардиология към МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин"  повече

Отделението по Физикална и Рехабилитационна медицина в МБАЛ "Света Петка" разполага с нов апарат, с който терапевтичният ефект се постига чрез предизвикване на дълбочинна осцилация в тъканите, в резултат на въздействието на електромагнитно поле с подходящи честоти.  повече

2016-03-21
Публикувани са Протоколи №№ 3 и 4 и Решение във връзка с Обществена Поръчка - „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД гр. Видин, ...”  повече

2016-03-17
СЪОБЩЕНИЕ: Публикувани са актуалните версии на образци и техническа документация, във връзка с Обществена Поръчка - „Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациенти на МБАЛ "Света Петка" АД гр. Видин, по три самостоятелно обособени спецификации...”...”  повече

2016-03-15
ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Публична Покана - „Абонаментна поддръжка и закупуване на специализиран медицински софтуер за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД гр.Видин в две обособени позиции...”  повече

МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин обявява совбодна позиция за специалист договори, ....  повече

2016-03-09
МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин обявява совбодна позиция за специалист кинезитерапевт.  повече

2016-03-09
Публикуват се Допълнителни Пояснения във връзка с Обществена Поръчка: „Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациенти на МБАЛ "Света Петка" АД гр. Видин, по три самостоятелно обособени спецификации...”  повече

2016-02-24
ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - „Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациенти на МБАЛ "Света Петка" АД гр. Видин, по три самостоятелно обособени спецификации...”  повече

2016-02-23
Комисията по Етика към МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин, публикува списък с документи...  повече

2016-02-16
В МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин, на 16.02.2016 г. официално бяха открити отделенията по ...  повече

2016-02-10
Благодарствено писмо до екипа на отделението по Акушерство и Гинекология в МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин...  повече

2016-01-28
От 01.02.2016 г., МБАЛ „Света Петка“ АД в гр. Видин открива oтделение по физикална и рехабилитационна медицина...  повече

2016-01-13
Публикуват се Допълнителни Пояснения във връзка с Обществена Поръчка: “Извънгаранционно абонаментно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ “Св.Петка”АД гр.Видин”  повече

2016-01-08
Обявена обществена поръчка: “Извънгаранционно абонаментно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ “Св.Петка”АД гр.Видин”  повече

Публикуват се протоколите от заседания на комисията във връзка с обществена поръчка: "Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери...”  повече

2016-01-04
Публикува се Обявление за отваряне на ценовите оферти във връзка с обществена поръчка: “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин ...”  повече

 
 
 

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2015 Всички права запазени
Последно обновяване: 02.12.2016 г.