МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 “ СВЕТА ПЕТКА “ АД ГР. ВИДИН


2017-04-12
Публикуват се заповед и обявление във връзка с конкурс за назначаване на началник отделения ...  повече

2017-04-07
В МБАЛ „Св. Петка”, гр. Видин се извърши празничен водосвет за новоизграждащия ...  повече

2017-03-30
Публична покана за изпълнение на ремонтни дейности в Отделение по акушерство и гинекология...”  повече

2017-03-29
Публикуват се Обявление и Решение във връзка с обществена поръчка: „Извънгаранционно абонаментно обслужване ...”  повече

2017-02-27
Публикуват се Протокол и Решение във връзка с обществена поръчка: „Предоставяне на застрахователни услуги ...”  повече

2017-02-21
Публикуват се Протоколи и Решение във връзка с обществена поръчка: „Периодична доставка на офталмогични ...”  повече

2017-02-13
Обявена е обществена поръчка: “Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на ...”  повече

Публикува се обявление във връзка с обществена поръчка: „Периодична доставка на офталмогични имплантируеми медицински изделия, ...“  повече

МБАЛ „Света Петка” АД търси да назначи магистър фармацевт  повече

2017-02-10
Публикува се обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД ...“  повече

2017-02-07
МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин търси да назначи шофьор за транспортиране на болни на диализно лечение.  повече

Област Видин  е разположена  в Северозападна България на брега на река Дунав, с  11 общини и население над 120 000 човека. Тя е част от Еврозона “Дунав – ХХІ век“, сформирана на териториите на Румъния, Сърбия и България.

Съгласно националната здравна карта МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин е лечебно заведение с областни функции, като оказва високоспециализирана медицинска помощ на пациентите, съобразно стандартите за добра медицинска практика и лечение, при спазване на професионалната етика и правата на пациентите.

Висококачествена, достъпна, своевременна, достатъчна, лечебна и рехабилитационна помощ.

МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин има сключен договор с РЗОК – Видин, както за извършване на специализирана болнична помощ по клинични пътеки, така и на високо специализирани дейности.

Ръководството на здравното заведение изразява своята увереност, че предлаганите медицински услуги от лечебното заведение ще отговорят на високите европейски изисквания и МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин ще бъде една модерна европейска болница.Наши дарители

 
 
 

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 12.04.2017 г.