МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 “ СВЕТА ПЕТКА “ АД ГР. ВИДИН


2018-03-23
Тази година за втори път ще се проведе гласуване за Сестра на годината...  повече

2018-03-21
Обява относно избор на дипломиран ескперт - счетоводител – регистриран одитор...  повече

2018-03-21
Благодарствени писма към медицинските сестри...  повече

2018-03-14
Покана за получаване на оферти за закупуване на нов Апарат за дихателна реанимация...  повече

2018-02-27
МБАЛ „Света Петка“ АД, гр.Видин - Четири години борба за оцеляване...  повече

2018-02-27
ОФЕРТА за изработка на работно облекло – туника и панталон....  повече

2018-02-14
Обявена обществена поръчка:Предоставяне на застрахователни услуги...  повече

2018-02-12
Публикува се Обявление и Решениe във връзка с обществена поръчка: „Приготвяне и ежедневна доставка на храна...  повече

2018-02-07
Публикува се Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОПс предмет "Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД, гр.Видин”  повече

2018-02-01
Публикуват се заповеди и обявления във връзка с конкурси за назначаване на началник и старша сестра  повече

2018-01-22
МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин търси да назначи шофьор.  повече

2018-01-21
МБАЛ „Света Петка” отпразнува празника на родилната помощ - Бабинден.  повече

Област Видин  е разположена  в Северозападна България на брега на река Дунав, с  11 общини и население над 120 000 човека. Тя е част от Еврозона “Дунав – ХХІ век“, сформирана на териториите на Румъния, Сърбия и България.

Съгласно националната здравна карта МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин е лечебно заведение с областни функции, като оказва високоспециализирана медицинска помощ на пациентите, съобразно стандартите за добра медицинска практика и лечение, при спазване на професионалната етика и правата на пациентите.

Висококачествена, достъпна, своевременна, достатъчна, лечебна и рехабилитационна помощ.

МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин има сключен договор с РЗОК – Видин, както за извършване на специализирана болнична помощ по клинични пътеки, така и на високо специализирани дейности.

Ръководството на здравното заведение изразява своята увереност, че предлаганите медицински услуги от лечебното заведение ще отговорят на високите европейски изисквания и МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин ще бъде една модерна европейска болница.Наши дарители

 
 
 

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 23.03.2018 г.