МБАЛ"Св.Петка"- Видин, Контакти

Маршрут от площад Бдинци
На картата, със синя линия, е означен маршрута от централен площад ("Бдинци"-т.А) до местоположението на болницата (т.Б).

МБАЛ "Света Петка" АД
гр. Видин
ул. "Цар Симеон Велики" 119
e-mail: mbal_vidin@abv.bg
web: http://www.mbal-vidin.com

РЕГИСТРАТУРА (центр. вход)

  • За връзка с отделенията
    Тел. централа: 094 602131

Регистратура №2 (входа на спешно отд.)
  • тел.: 094 606615, вътр.359
  • моб.:087 724 5332

Медицински център "Света Петка" ЕООД гр. Видин
тел. 094 606 612, вътр.257
моб.тел. 088 861 2353
web: http://www.mcsvetapetka-vidin.com

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 01.03.2017 г.