МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 “ СВЕТА ПЕТКА “ АД ГР. ВИДИН


2017-10-17
Публикуват се Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет Изпиране, дезинфекция, отстраняване ...”  повече

2017-10-13
Покана за получаване на офертиза два броя нови апарати за хемодиализа...  повече

2017-10-13
Покана за получаване на офертиза пет броя нови апарати за хемодиализа...  повече

2017-10-11
МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин търси да назначи човек на длъжност „ Финансов контролъор”  повече

2017-09-26
Покана за получаване на офертиза закупуване на нов или рециклиран Автоматичен, селективен биохимичен анализатор  повече

2017-09-21
МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин търси да назначи 5 броя огняри за отоплителния сезон 15.10.2017-15.04.2018  повече

2017-09-20
Обява отностно необходимостта от доставка на канцеларски материали за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин....  повече

2017-09-18
Обява относно необходимостта от закупуване на автомобили за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин...  повече

Област Видин  е разположена  в Северозападна България на брега на река Дунав, с  11 общини и население над 120 000 човека. Тя е част от Еврозона “Дунав – ХХІ век“, сформирана на териториите на Румъния, Сърбия и България.

Съгласно националната здравна карта МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин е лечебно заведение с областни функции, като оказва високоспециализирана медицинска помощ на пациентите, съобразно стандартите за добра медицинска практика и лечение, при спазване на професионалната етика и правата на пациентите.

Висококачествена, достъпна, своевременна, достатъчна, лечебна и рехабилитационна помощ.

МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин има сключен договор с РЗОК – Видин, както за извършване на специализирана болнична помощ по клинични пътеки, така и на високо специализирани дейности.

Ръководството на здравното заведение изразява своята увереност, че предлаганите медицински услуги от лечебното заведение ще отговорят на високите европейски изисквания и МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин ще бъде една модерна европейска болница.Наши дарители

 
 
 

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 17.10.2017 г.