МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин, обявява совбодни позиции както следва:

Експертен персонал без ръководни функции

ДлъжностПозиции
Акушер гинеколог3
Неонатолог1
Трансфузионна хематология1
Нефрология1
Пулмолог2
Медицински сестри20
Помощник фармацевт1
*Магистър фармацевт1
**Огняр5
***Финансов контролъор1
**ЗАБЕЛЕЖКИ

Изисквания за позиция - Огняр:

  Необходими документи:
 • CV;
 • Копие от диплома за завършено средно образование;
 • Копие от документ за професионална квалификация;
 • Медицинско свидетелство заверено от психиатър;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Копие от решение на ТЕЛК (ако кандидатът има такова).
  • Срок за кандидатстване:
  • 30.09.2017г. до 16:00 часа в деловодството на МБАЛ „Света Петка” АД - Видин
***ЗАБЕЛЕЖКИ

Изисквания за заемане на длъжността - Финансов контролъор: