МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин, обявява совбодни позиции както следва:

СПЕШНО Магистър фармацевт СПЕШНО:

  Изисквания:
 • членство в БФС;
 • комуникационни умения;
 • работа в екип;
 • отговорност, инициативност;
 • компютърна грамотност - отлични умения за работа с MS Office;
 • опитът и допълнителната квалификация са предимство.

  Отговорности:
 • отпускане на лекарства по лекарско предписание, консумативи, медицински изделия и превързочни материали за лечение на хоспитализираните пациенти;
 • следи наличности, заявява и приема лекарствени средства, консумативи и медицински изделия за работата на болницата.

  Необходими документи:
 • копие от диплома за завършено образование-дипломиран магистър фармацевт;
 • CV;
 • мотивационно писмо.
 • Заплащането се договаря с ръководството на МБАЛ "Света Петка" АД


Краен срок за подаване на документи - 19.02.2018 год.

Кандидатите могат да подават документи в деловодството на болницата, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 ч..

Допълнителна информация за актуалните свободни позиции в отдел "Човешки Ресурси".

За контакти тел.: 094 60-21-31,

 • вътр.: 350 - Деловодство;
 • вътр.: 222 - "Човешки Ресурси";


 

МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин, обявява свободни места за лекари, специализанти по следните специалности:

Експертен персонал без ръководни функции

ДлъжностПозиции
Акушер гинеколог3
Неонатолог1
Трансфузионна хематология1
Нефрология1
Пулмолог2
Помощник фармацевт1
*Магистър фармацевт1

СПЕЦИАЛИЗАНТИ

ДлъжностПозиции
Хирургия1
Акушерство и гинекология2
Пневмология и фтизиатрия1
Нервни болести1
Кардиология1
Гастроентерология1

Приемът на специализанти се извършва след проведен конкурс по документи и събеседване.

  Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурса за съответната специалност;
 2. CV по европейски стандарт;
 3. Диплом за завършено образование - образователно-квалификационна степен - "Магистър по медицина";
 4. Документ за трудов стаж;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетелство за съдимост.

Кандидатите могат да подават документи в деловодството на болницата.
Лице за допълнителна информация:Виолета Ненова тел.: 094 / 60-21-31, вътр.: 222
Срок за подаване на документи:до попълване на свободните места.

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 21.03.2018 г.