НОВИНИ[2008-02-25]

ОТКРИВА СЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ОСТРИ ПСИХИАТРИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА ПРИ МБАЛ "СВЕТА ПЕТКА" АД ГР. ВИДИН


Откриване/Opening

    На 29.02.2008 г., от 11:30 ч., Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка" АД - гр. Видин и Областна администрация - Видин - асоцииран партньор, ще открият първото отделение за остри психиатрични разстройства в гр. Видин. Сред поканените гости са министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, г-н Димитър Димитров, заместник-министър на труда и социалната политика, Видински митрополит Дометиан, народните представители от област Видин, кметът и председателят на Общински съвет – Видин.

    Изграждането на отделение остри психиатрични разстройства в гр. разстройства е финансирано по Програма PHARE 2004, Проект № BG2004/016-711.01.02-3.1.66 "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността на рискови групи" на ЕС и българското правителство (Министерство на труда и социалната политика).

    Настоящият проект е насочен към създаване и функциониране на услугата "Отделение за остри психиатрични разстройства" към МБАЛ "Св. Петка" АД, гр. Видин. Лечението на острите психиатрични разстройства е етап от дългосрочното лечение на психичната болест и цели да намали настоящото и бъдещо влияние на болестта върху живота на човека, да повиши качеството на неговия живот, живота на неговото семейство и близките му. Към момента такова лечение не се извършва на територията на област Видин, което налага пациентите да бъдат транспортирани за лечение в ДПБ Карлуково и ОПДПЗС Враца. Това е съпътствано с редица затруднения, както за самите пациенти и техните семейства, така и за лечебното заведение.

    Отделението е изградено на първия етаж в сградата, където понастоящем е разположено психиатричното отделение на болницата. Извършени бяха строително-ремонтни дейности и бе закупено обзавеждане, с цел създаване на необходимата пространствена структура и осигуреност в съответствие с изискванията на Медицинския стандарт по психиатрия.

    За персонала на отделението (лекари и помощен персонал), семействата и близките на пациентите бяха организирани обучителни курсове за повишаване знанията и уменията, и осигуряване на методична помощ. Изготвени бяха и се разпространяват рекламни и информационни материали, с помощта на които да се повиши информираността на обществото по въпросите на социално значимите психиатрични заболявания.

    Реализацията на проекта ще създаде условия за подобряване качеството на живот на психично болните лица от област Видин и ще осигури навременност, достъпност, адекватност и хуманност на лечението на лечението им.

    В отделението ще се приемат пациенти с остри психични разстройства, нуждаещи се от специализирани грижи. Всички предлагани услуги са безплатни.

Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Проект № BG2004/016-711.01.02-3.1.66
Име на проекта: Създаване и функциониране на услугата "Отделение за остри психиатрични разстройства" към МБАЛ "Света Петка" АД гр. Видин
Водеща организация: МБАЛ "Света Петка" АД гр. Видин
Партньори: Областна Администрация гр. Видин
Начало на проекта: 01.03.2007г. Край на проекта: 29.02.2008г.
Европейски съюз
Правителство на Р България (МТСП)

Контакти и допълнителна информация:
МБАЛ "Св. Петка" АД гр. Видин,
ул. "Цар Симеон Велики" № 119
тел./факс: 094/606 025, 094/602 131
е-mail: mbal_vidin@abv.bg

[2008-02-19]

Пусната е част към сайта на болницата, относно проект по програма ФАР за откриване на отделение за остри психиатрични разстройства


МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 12.04.2024 г.