home Интернет страницата се финансира със средства на ЕС. Съдържанието на тази страница е отговорност
единствено и само на МБАЛ “СВ. Петка” АД гр. Видин и по никакъв начин не отразява
официалните виждания на ЕС
 
 
ДЕЙНОСТИ
Дейност: Изграждане на отделение за остри психиатрични разстройства към МБАЛ „Св. Петка” АД, гр. Видин.


  Отделението за Остри психиатрични разстройства включващо:


преди и след ремонта/before and after repair


 • 2 стаи с 2 легла /мъже, жени /;
 • стая-изолатор;
 • спешен приемен кабинет
 • манипулационна;
 • сестринска стая;
 • стая санитари;
 • баня за санитарна обработка и тоалетна;
 • тоалетна персонал;
 • сервизно помещение
Дейност: Организиране и провеждане на обучения

Обучението се провежда от лектори на Медицински колеж „Йорданка Филаретова”
към Медицински университет – София

 • I Обучителен курс за медицински персонал

 •     Програмата включва три модула

  Раздел

  Модул

  Лекции

  Упражнения

  Общо

  І

  Медицински грижи за пациенти с остри психични разстройства

  50

  25

  75

  ІІ

  Социални аспекти и психо-социална рехабилитация

  30

  15

  45

  ІІІ

  Психотерапия и психотерапевтични техники

  20

  10

  30

   

  Всичко

  100

  50

  150

   След обучението, участниците ще:
  • усвоят и затвърдят система от знания, относно острите психични разстройства и съвременните тенденции в областта на психиатричното обслужване;
  • се запознаят с основните нормативни документи, регламентиращи дейността на психиатричната помощ у нас и правата на лицата с психични разстройства;
  • задълбочат знанията си относно възможностите на психотерапията;
  • осъвременят познанията си в областта на социалната психиатрия;
  • формират и затвърдят уменията за работа в екип, водене на случай, оценка на различни видове рискове в психиатрията, за провеждане на динамично интервю, за използване на различни нива на комуникация, за създаване и поддържане на терапевтична среда, за разпознаване и преодоляване на съпротива;
  • формират умения за поставяне на сестринска диагноза и изработване на план за сестрински грижи на лица с психични разстройства;
  • формират педагогически умения за обучение на пациентите и техните близки;
  • формират умения за авторелаксация.


  training/обучения

 • II Обучителен курс за близките и семействата на пациентите

 •     Програма за обучение
   

  Раздел

  Модул

  Лекции

  Упражнения

  Общо

  І

  Основни познания в областта на психиатрията

  50

  -

  50

  ІІ

  Обучение в решаване на проблеми

  -

  50

  50

   

  Всичко

  50

  50

  100

   След обучението, участниците ще:
  • получат базисни познания в областта на психопатологията;
  • се запознаят с основните методи на изследване и лечение в психиатрията;
  • се запознаят с основните нормативни документи, регламентиращи дейността на психиатричната помощ у нас и правата на лицата с психични разстройства;
  • придобият знания и умения за разпознаване и справяне с ранните признаци на заболяването или неговото обостряне;
  • формират и затвърдят уменията за използване на различни нива на комуникация, за разпознаване и преодоляване на съпротива, агресия, автоагресия, суицидни опити, изолация;
  • формират умения за авторелаксация.

Дейност: Изготвяне и разпространение на информационни и рекламни материали
Информационни материали (брошури):
 
 1. Брошура 1 – Възможностите и програмите за лечение в Отделението за остри психиатрични разстройства към МБАЛ “Света Петка” АД, гр. Видин
 2. Брошура 2 - “Разпознаване на ранните сигнали /белези на криза за предотвратяване на рецидив /обостряне/ на психиатрично разстройство/”
 3. Брошура 3 - “Дългосрочно лечение с психотропни медикаменти: странични действия, предозиране и справяне с последствията от тях”
 4. Брошура 5 - “Трениране на социални умения”
 5. Брошура 6 - “Осигуряване на информация за целите на проекта, дейностите и тяхната реализация, както и финансовите източници”
Дейност: Създаване на мрежа за сътрудничество

      Тази дейност ще спомогне за осъществяване на контакти между представителите на институции и организации, имащи отношение към проблемите на психиатричното лечение в Северозападен регион за планиране (Област Видин, Област Монтана и Област Враца)

 

Кръгла маса 1

дата: 29.05.2007г. 11,00 часа
Темата на кръглата маса е: Осигуряване на информация за целите на проекта, дейностите и тяхната реализация, както и финансовите източници на проекта.

press conference 1/кръгла маса 1

Присъстващи – представители на медицинския персонал на Психиатричните отделенияна многопрофилните болници на областите Монтана и Враца, представители на РЦЗ , Областна дирекция “Полиция”, Съд, Прокуратура и др.


Кръгла маса 2

дата: 28.08.2007г. 11,00 часа
Тема на кръглата маса: Възможностите и програмите за лечение в Отделението за остри психиатрични разстройства към МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин

press conference 2/кръгла маса 2

Присъстващи – представители на медицинския персонал на Психиатричните отделенияна многопрофилните болници на областите Монтана и Враца, представители на РЦЗ ,Областна дирекция “Полиция”, Съд, Прокуратура и др.


Кръгла маса 3

дата: 28.11.2007г
Тема на кръглата маса: Психиатрична криза, белези, поведение в овладяването й. Трениране на социални умения за самостоятелно справяне при психиатрична криза

press conference 3/кръгла маса 3

Присъстващи – представители на медицинския персонал на Психиатричните отделенияна многопрофилните болници на областите Монтана и Враца, представители на РЦЗ ,Областна дирекция “Полиция”, Съд, Прокуратура и др.


Кръгла маса 4

дата - 27.02.2008г
Тема на кръглата маса:Справяне с остро възникнали странични действия при дългосрочно лечение с психотропни медикаменти: странични действия, предозиране

press conference 4/кръгла маса 4

Присъстващи – представители на медицинския персонал на Психиатричните отделенияна многопрофилните болници на областите Монтана и Враца, представители на РЦЗ, Областна дирекция “Полиция”, Съд, Прокуратура и др.

Дейност: Създаване на интернет страница на МБАЛ "Св.Петка" - Видин
Ще бъде създадена интернет страница на МБАЛ "Св.Петка" - Видин, където ще бъдат представени всички отделения функциониращи в медицинската институция, услугите които предоставяме, както и детайлна информация за новосъздаденото отделение за остри психиатрични разстройства към МБАЛ „Св. Петка” АД, гр. Видин. Интернет страницата ще бъде на български и английски език в съответствие с европейските изисквания за визуална идентификация с използване на отличителните знаци на съюза
 

 


 
 

МБАЛ "Света Петка" - Видин. ©2007-2008 Всички права запазени
Последно обновяване: 14.07.2024 г.