НОВИНИ

  към архива [2023-10-23]

Лекар на годината 2023

По случай 19 октомври, Денят на българския лекар, РК на БЛС – Видин връчи приз „ Лекар на годината“ в категория „Ти си нашето бъдеще“ на най-младият лекар в МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин д-р Андрей Иванов Вълчев. Д-р Вълчев завършва Медицина в Медицински университет София през 2018г.Специализира Очни болести в Специализирана очна болница за активно лечение „Вижън“ гр. София. От 01.07.2023г. започва работа в отделението по Очни болести на МБАЛ“Св.Петка“ АД гр. Видин .[2023-09-25]

Обява относно "Отдаване под наем на помещения и на част от помещения, собственост на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин"

Образци /25.09.2023г./

Документация /25.09.2023г./

Обявление /25.09.2023г./[2023-08-10]

Заповед за определяне места за специализация през второ полугодие на 2023г

Заповед[2023-08-09]

Конкурс за специализанти по заповед номер 1 на МЗ

Обява

Заповед[2023-08-07]

Процедура относно "Избор на изпълнител за попълване графика и даване на дванадесет часови дежурства в Отделение по „Акушерство и гинекология” при МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин"

Заповед

Протокол/14.08.2023г/

Решение/14.08.2023г/[2023-07-24]

Обява относно "Отдаване под наем на помещения и на част от помещения, собственост на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин"

Образци /24.07.2023г./

Документация /24.07.2023г./

Обявление /24.07.2023г./

Съобщение/23.08.2023г./

Протокол/25.08.2023г./

Решение/25.08.2023г./[2023-07-19]

Процедура относно "Ежегоден контрол и извършване на измервания, свързани с електробезопасността и физични фактори на работната среда"

Заповед

Доклад/28.07.2023г./[2023-06-21]

Обява относно "Отдаване под наем на помещения и на част от помещения, собственост на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин"

Образци

Документация

Обявление

Съобщение за провеждане на търг/10.07.2023г./

Протокол/12.07.2023г./

Решение/12.07.2023г./[2023-05-15]

Безплатни прегледи на деца от гр. Видин и областта бяха проведени от водещи специалисти от гр.София

Във връзка с инициативата, която се организира в рамките на програмата „Детско здраве“, на 13.05.23 във Видин пристигна и министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев. Заедно с кмета на Община Видин д-р Цветан Ценков и директора на МБАЛ „Св. Петка“ д-р Ивета Найденова, той се запозна на място как протичат прегледите и разговаря с пациентите. Записаните предварително деца бяха над 300. По-късно министърът заяви пред медиите, че „Програма „Детско здраве“ е за трети път във Видин. Тя следва традицията да посещава по няколко пъти определени градове. В момента по нея са прегледани над 19 000 деца в цялата страна. Като министър Меджидиев подчерта, че се надява, по този начин специалистите да са от полза и на общопрактикуващите лекари, и на педиатрите от региона, тъй като тази програма осигурява високо специализирани профилактични прегледи и дава възможност на пациентите да имат връзка с водещите специалисти от гр. София“. Д-р Меджидиев отбеляза, че при нужда могат да се осъществяват по-нататъшни изследвания и да се проследяват деца, при които има установени отклонения, хванати в ранна възраст, за да се предотвратяват евентуални хоспитализации. Той добави, че нито едно дете няма да бъде върнато, дори да не е в списъка на желаещите за преглед. Прегледите се извършиха в Медицинския център „Св. Петка“ от екип, съставен от 14 профилирани специалисти от различни области на детските заболявания: проф. д-р Асен Балтов – травматолог, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“; д-р Явор Пукалски – травматолог, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“; д-р Георги Балканджиев – детски хирург, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“; д-р Виктория Калудова – УНГ, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“; д-р Георги Юруков – неврохирург, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“; д-р Катя Захариева – дерматолог, УМБАЛ „София мед“; д-р Лариса Пенева – детски офталмолог, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“; д-р Незабравка Чилингирова – детски кардиолог, УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“; д-р Габриела Минова – детски уролог, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“; д-р Мария Калинкова – ендокринолог, УМБАЛ Токуда; д-р Геновева Тачева и д-р Марина Кръстева – детски невролози, СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“; доц. Йорданка Узунова – педиатър, Университетска болница „Лозенец“; д-р Лидия Колева – гинеколог, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Във Видин инициативата се осъществи със съдействието на МБАЛ „Св. Петка“ и Община Видин. По време на посещението си министър Меджидиев посети и реновираната част от детско отделение към МБАЛ-Видин- кърмаческият сектор. Само за 3 месеца благодарение на съвместните усилия и доброто сътрудничество между Министерството на здравеопазването, кмета на Община Видин д-р Цветан Ценков и ръководството на лечебното заведение, ремонтът е готов. Съвсем скоро предстои неговото оборудване, с което ще се поднови и дейността му. В близко бъдеще ще стартира и ремонтът на другата част на отделението, където се помещават детски вътрешен и детски гастроентерологичен сектори, средствата за който ще бъдат предоставени от бюджета на Министерството на здравеопазването[2023-05-04]

Детски специалисти от УМБАЛСМ „Пирогов“ ще преглеждат деца в МБАЛ „Света Петка”АД, гр.Видин

Информация[2023-04-24]

Професионално развитие в медицината Плевен 2023

Презентация МБАЛ "Света Петка"АД

Конспект[2023-03-30]

Обява за "Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годипния финансов отчет за 2023г"

Образци

Покана

Срокът за подаване на оферти се удължава до 19.06.2023г. 16:00ч[2023-03-20]

Обява относно "Отдаване под наем на помещения и на част от помещения, собственост на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин"

Образци

Документация

Образци на документи

Обявление

Съобщение за провеждане на търг

Протокол

Решение[2023-03-13]

Заповед - "Избор на изпълнител, предоставящ куриерски услуги за нуждите на МБАЛ"Света Петка"АД,гр.Видин".

Заповед

Доклад

Протокол 1

Решение[2023-02-17]

Обява: "Извършване на транспортни услуги за превоз на медицински специалисти и други служители, които са на разположение на МБАЛ „Света Петка” АД - гр.Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2023-01-31]

Заповед - Места за специализанти в МБАЛ"Света Петка"АД гр.Видин за 2023г.

Заповед[2023-01-25]

Благодарствен адрес

Благодарствен адрес[2023-01-16]

Благодарственo писмo

Благодарствено писмо[2023-01-12]

Информация относно свободни длъжности за специализанти по клинични специалности - МБАЛ"Света Петка"АД гр.Видин

Информация[2023-01-06]

Информация относно необходимите средства за реновиране на Отделение по Педиатрия при МБАЛ"Света Петка"АД гр.Видин

Информация[2022-12-16]

Процедура относно "Избор на изпълнител за оказване на консултантски медицински услуги (акушер-гинеколог) за нуждите на МБАЛ"Света Петка"АД,гр.Видин"

Заповед

Решениe[2022-12-16]

Обява относно "Избор на изпълнител за извършване на периодична дезинфекция, дезинсекция, дератизация и обработка на помещенията на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"

Оферта

Заповед

Техническа спецификация

Протокол

Решение[2022-12-16]

Обява относно "Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин"

Опис на документи

Заповед

Документация

Приложение 1

Приложение 2

Протокол

Решение[2022-12-12]

Обява относно "Доставка на хигиенни материали за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин"

Оферта

Заповед

Техническа спецификация

Решениe[2022-12-12]

Обява относно "Избор на изпълнител за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"

Оферта

Заповед

Техническа спецификация

Решениe[2022-11-14]

Покана с предмет : Избор на кредитна/финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на МБАЛ "Света Петка"АД, гр.Видин

Покана

Решениe

Решениe-изпълнител[2022-10-19]

Обява относно "Избор на изпълнител за изработка и отпечатване на формуляри и документи за нуждите на МБАЛ"Света Петка"АД, гр.Видин"

Оферта

Заповед

Решениe[2022-10-19]

Обява относно "Доставка на пакети(закуски) за кръводарители при МБАЛ"Света Петка"АД, гр.Видин"

Оферта

Заповед

Решениe[2022-10-18]

Обява относно "Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на МБАЛ"Света Петка"АД, гр.Видин"

Ценово предложение

Заповед

Техническа спецификация

Решениe[2022-10-12]

Благодарственo писмo

Благодарствено писмо[2022-10-07]

Заповед за откриване на процедура с предмет:"Избор на изпълнител за оказване на консултантски медицински услуги (инфекционист и акушер-гинеколог) за нуждите на МБАЛ"Света Петка"АД,гр.Видин"

Заповед

Протокол 1

Решение[2022-08-09]

Обява-началник отделения

Обява[2022-08-02]

Обява-конкурс специализанти

Обява[2022-06-23][2022-06-23]

Обява за "Избор на застрахователна компания за застраховане на имуществото и персонала на МБАЛ"Света Петка"АД гр.Видин, срещу рискове на застрахования и рискове от причинени вреди на трети лица за срок от 1 година"

Обява

Тех.спецификация и изисквания 1

Тех.спецификация и изисквания 2

Тех.спецификация и изисквания 3

Тех.спецификация и изисквания 4

Тех.спецификация и изисквания 5

Тех.спецификация и изисквания 6

Тех.спецификация и изисквания 7[2022-06-15]

Стартира кампания за събиране на средства за реновиране и ремонт на Отделение по педиатрия

Дарителска сметка

Титуляр : МБАЛ „Света Петка“ АД

Банка : ЦКБ АД

BIC : CECBBGSF

IBAN: BG06 CECB 9790 10F1 1035 04

Cъбиране на средства[2022-05-19]

Благодарственo писмo

Благодарствено писмо[2022-04-15]

Обява за "Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Националните счетоводни стандарти на годишния финансов отчет за 2022г./съответно индивидуален и консолидиран/ на публичното предприятие МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин и неговата икономическа група"

Декларация

Покана

Покана[2022-03-09]

Благодарствени писма

Благодарствено писмо

Благодарствено писмо[2022-02-17]

Публикува се обява във връзка с конкурс за назначаване на началник отделения в МБАЛ„Света Петка”АД

Обявление[2022-02-14]

Обява: "Извършване на транспортни услуги за превоз на медицински специалисти и други служители, които са на разположение на МБАЛ „Света Петка” АД - гр.Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2022-02-11]

Заповед места специализанти

Заповед[2022-02-04]

Заповед акредитация

Заповед[2022-02-02]

Процедура за провеждане на подбор за определяне на партньор по договор за съвместна дейност в областта на инвазивна кардиология

Решение

Образец[2021-12-30]

Благодарствено писмо

Благодарствено писмо[2021-11-29]

Благодарствено писмо

Благодарствено писмо[2021-11-10]

Становище от МБАЛ"Света Петка"АД гр.Видин във връзка с публикувания на 09.11.2021г клип в интернет пространството

Становище[2021-11-03]

Покана с предмет: “На основание чл.20 ал.3, във връзка с чл.186 от ЗОП, Решение на СД на МБАЛ ”Света Петка” АД, взето с Протокол № 24 от 04.10.2021 , Вътрешните „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции”, съответстващи на изискванията на чл.28 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, (обн.,ДВ,бр.40 /05.05. от 2020 г. последно допълнение ДВ,бр.89 от 26.10.2021 г.), и на база извършения анализ на ползваните финансовите услуги, спазвайки изискванията за достъпност, икономическа изгодност и управление на финансовия риск“

Покана[2021-10-19]

Благодарствено писмо

Благодарствено писмо[2021-10-14]

МБАЛ "Света Петка" - АД, гр. Видин обявява две свободни места за лекари и две свободни места за мед.сестри в Спешно приемно отделение. Документи се приемат в деловодството до 16:00 ч.[2021-10-08]

"Съобщение във връзка PCR/Антиген тестове при МБАЛ"Света Петка"АД, гр.Видин"

Съобщение[2021-09-21]

Обява: "Избор на кредитна институция за предоставяне на кредит за оборотни средства на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2020-08-11]

Прессъобщение РЗОК-Видин

Съобщение[2021-08-24]

Благодарствено писмо от пациенти лекувани в структурата за ковид болни при МБАЛ„Света Петка”АД

Благодарствено писмо[2021-06-24]

Обява за "Избор на застрахователна компания за застраховане на имуществото и персонала на МБАЛ"Света Петка"АД гр.Видин, срещу рискове на застрахования и рискове от причинени вреди на трети лица за срок от 1 година"

Обява[2021-06-21]

Публикува се обява във връзка с конкурс за назначаване на възлагане на управлението на Медицински Център „Света Петка” ЕООД.

Обявление 21.06.2021г.[2021-06-15]

Обявено Рамково споразумение: "Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД-11-277/24.06.2021г. за нуждите на МБАЛ "Света Петка"АД”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2021-06-15]

Обявено Рамково споразумение: "Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД-11-270/22.06.2021г. за нуждите на МБАЛ "Света Петка"АД”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2021-06-14]

Обявено Рамково споразумение: "Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД-11-164/29.03.2021г. за нуждите на МБАЛ "Света Петка"АД”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2021-06-09]

Обявено Рамково споразумение: "Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД-11-163/29.03.2021г. за нуждите на МБАЛ "Света Петка"АД”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2021-06-09]

Обявено Рамково споразумение: "Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД-11-151/19.03.2021г. за нуждите на МБАЛ "Света Петка"АД”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2021-06-09]

Обявено Рамково споразумение: "Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД-11-151/19.03.2021г. за нуждите на МБАЛ "Света Петка"АД”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2021-06-08]

Обявено Рамково споразумение: "Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД-11-151/19.03.2021г. за нуждите на МБАЛ "Света Петка"АД”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2021-06-08]

Обявено Рамково споразумение: "Доставка на лекарствени продукти от анатомно-терапевтична група D "Дерматологични средства", анатомо-терапевтична група G "Пикочно-полова система и полови хормони", анатомно-терапевтична група H "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини" и анатомно-терапевтична група J "Антиинфекциозни средства за системно приложение" по обособена позиция 1 от Рамково споразумение РД-11-102/25.02.2021г. за нуждите на МБАЛ "Света Петка"АД”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2021-06-08]

Обявено Рамково споразумение: "Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД-11-62/01.02.2021г. за нуждите на МБАЛ "Света Петка"АД”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2021-06-07]

Обявено Рамково споразумение: "Доставка на лекарствени продукти от анатомно-терапевтична група С "Сърдечно-съдова система" по обособена позиция 1 от Рамково споразумение 55/28.01.2021г. за нуждите на МБАЛ "Света Петка"АД”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2021-06-07]

Обявено Рамково споразумение: "Доставка на лекарствени продукти от анатомно-терапевтична група С "Сърдечно-съдова система" по обособена позиция 2 от Рамково споразумение РД-11-54/28.01.2021г. за нуждите на МБАЛ "Света Петка"АД”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2021-05-26]

Благодарствени писма от пациенти лекувани в структурата за ковид болни при МБАЛ„Света Петка”АД.

Благодарствено писмо

Благодарствено писмо[2021-03-10]

Публикува се обява във връзка с конкурс за назначаване на началник отделения в МБАЛ„Света Петка”АД.

Обявление 18.05.2021г.[2021-03-05]

"Съобщение във връзка PCR изследвания за доказване на COVID-19 при МБАЛ"Света Петка"АД, гр.Видин"

Съобщение[2021-03-05]

Обява за "Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Националните счетоводни стандарти на годишния финансов отчет за 2021г./съответно индивидуален и консолидиран/ на публичното предприятие МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин и неговата икономическа група"

Обява

Заповед-удължаване на срок

Протокол[2021-02-16]

Обявена обществена поръчка: "Извършване на транспортни услуги за превоз на медицински специалисти и други служители, които са на разположение на МБАЛ „Света Петка” АД – гр.Видин в извънработно за тях време, в часовия диапазон от 14.00 часа на текущия ден до 07.30 часа на следващия работен ден и в часовия диапазон от 0.00 часа до 24.00 часа в празничните и почивни дни"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2021-01-08]

Обявена обществена поръчка: "Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на рентгенова тръба за ангиографхска система Infinix VF-I за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2021-01-07]

Обявена обществена поръчка: "Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя за нуждите на автомобилния парк на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2020-12-22]

Обява за получаване на оферти за избор на изпълнител за "Извършване на дезинфекции,дезинсекции и дератизация"

Обява[2020-12-01]

Обява за получаване на оферти за избор на изпълнител за доставка на хигиенни материали за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин

Обява

Заповед[2020-12-01]

Обява за получаване на оферти за избор на изпълнител за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин

Обява

Заповед[2020-11-06]

Благодарствен адрес от ръководството на МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин.[2020-10-30]

Обява относто "Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на МБАЛ"Света Петка"АД, гр.Видин

Приложение

Заповед[2020-10-20]

Обява за получаване на оферти за избор на изпълнител за доставка на закуски за кръводарители

Обява[2020-10-16]

Обява за получаване на оферти за избор на изпълнител за изработка и печат на формуляри

Обява[2020-09-08]

"Обява - МБАЛ „Света Петка” АД търси да назначи служители в отдел Вътрешен одит"

Обява

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 25.09.2020 г.[2020-07-17]

Пресконференция 13.07.2020г.[2020-06-23]

Обявена обществена поръчка: "Извънгаранционно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ "Света Петка" АД, гр.Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2020-06-16]

Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия необходими за провеждане на диализно лечение в МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2020-06-15]

Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2020-06-05]

Съболезнователен адрес[2020-05-27]

Обява за участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с предмет: “Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци,свързани с дейността на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин“

Обява

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 05.06.2020 г. в Деловодството на болничното заведение или на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Маринела Ванчева; тел. за връзка: 094/600 691.[2020-05-26]

Обявена обществена поръчка: "Доставка на офталмологични имплантируеми медицински изделия и медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2020-05-20]

Обявена обществена поръчка: "Осъществяване на денонощна физическа охрана на територията на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2020-05-15]

Обявена обществена поръчка: "Избор на застрахователна компания за застраховане на имуществото и персонала на МБАЛ „Света Петка” АД град Видин, срещу рискове на застрахования и рискове от причинени вреди на трети лица за срок от 1 година"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2020-05-15]

Обявена обществена поръчка: "Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2020-05-12]

Обява относно избор на дипломиран ескперт - счетоводител – регистриран одитор за счетоводното годишното приключване на 2020 г.

МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за осигуряване на независимо одиторско мнение, относно финансовия отчет на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин и на МЦ „Света Петка” ЕООД

Офертата трябва да е съобразена със следните параметри и да съдържа :

1. Заверката ще бъде извършена съгласно изискванията на НСС.

2. Кандидатът следва да е регистриран експерт-счетоводител и да притежава диплома.

3. Стойност и заплащане на услугите.

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 19.05.2020 г. в Деловодството на болничното заведениеили на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Маринела Ванчева; тел. за връзка: 094/600 691.[2020-05-04]

Обявена обществена поръчка: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2020-04-15]Отворено е отделението по реанимация за хора заразени с коронавирус.

От 02.04.2020г. три екипа денонощно се грижат за пациентите с положителен резултат за коронавирус в новообособеното отделение по инфекция.[2020-04-13]

МБАЛ „Света Петка“ АД търси да назначи лекари, медицински сестри и санитари в структурата за наблюдение и лечение на пациенти с доказан COVID-19 в неусложнено положение..

Обявление[2020-03-27]

Благодарствен адрес до дарителите на МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин.[2020-03-25]

Дарителска сметка за борба с COVID-19

Титуляр : МБАЛ „Света Петка“ АД

Банка : ЦКБ АД

BIC : CECBBGSF

IBAN: BG06 CECB 9790 10F1 1035 04

Основание за превода : Дарение за борба с COVID-19

Aпел[2020-03-18]

Обявена обществена поръчка: "Доставка на медицински изделия необходими за провеждане на диализно лечение в МБАЛ "Света Петка" АД, гр.Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2020-03-17]

Обявена обществена поръчка: "Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служители на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр.Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2020-03-11]

Обява за получаване на оферти за „Доставка на принтерна хартия за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД” с прогнозна стойност от 3135,00 лева без ДДС”

Обява

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 13.03.2020 г. в Деловодството на болничното заведение или на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Маринела Ванчева; тел. за връзка: 094/600 691.[2020-02-13]

Обявена обществена поръчка: "Извършване на транспортни услуги за превоз на медицински специалисти и други служители, които са на разположение на МБАЛ „Света Петка” АД – гр.Видин в извънработно за тях време, в часовия диапазон от 14.00 часа на текущия ден до 07.30 часа на следващия работен ден и в часовия диапазон от 0.00 часа до 24.00 часа в празничните и почивни дни"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2020-01-24]

Обява с предмет: „Преустройство на помещение за разполагане на дигитален рентгенов апарат в отделение по "Образна диагностика" на МБАЛ "Света Петка" АД гр.Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-12-31]

Обявена обществена поръчка: "Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене и сортиране на болнично и операционно бельо и работно облекло на персонала на МБАЛ „Света Петка” АД град Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-12-30]

Обявена обществена поръчка: "Извънгаранционно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-11-14]

Обявена обществена поръчка: "Доставка на медицински изделия за отделение по Кардиология при МБАЛ"Света Петка" АД, гр.Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-10-31]

Обявена обществена поръчка: "Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя за нуждите на автомобилния парк на МБАЛ „Света Петка” АД, гр Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-10-08]

Обявена обществена поръчка: "Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика за нуждите на МБАЛ „Света Петка”АД, град Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-10-08]

Обява за получаване на оферти за „Доставка на принтерна хартия за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД” с прогнозна стойност от 3135,00 лева без ДДС”

Обява

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 17.10.2019 г. в Деловодството на болничното заведение или на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Силвия Цекова; тел. за връзка: 094/600 691.[2019-09-27]

Обявена обществена поръчка: "Изграждане на резервно електрозахранване на отговорни консуматори в МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-09-26]

Обявена обществена поръчка: "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за един обект на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-09-25]

Обявена обществена поръчка: "Избор на кредитна институция за предоставяне на кредит за оборотни средства на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-08-09]

Обявена обществена поръчка: "Извънгаранционно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-07-16]

Обявена обществена поръчка: "Доставка на ортопедични имплантируеми медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-07-15]

Благодарствени писма от пациенти към лекарите и сестрите в Отделение по Анестезиология и Интензивно Лечение при МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин.[2019-07-10]

Обявена обществена поръчка: "Частичен ремонт на Отделение по Психиатрия при МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-06-20]

Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Частичен ремонт на Психиатрично отделение при МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-06-20]

Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ортопедични имплантируеми медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-06-20]

Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-06-17]

Обявена обществена поръчка: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитален графичен рентгенов апарат за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-05-27]

Обявена обществена поръчка: „Изграждане на резервно електрозахранване на отговорни консуматори в МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-05-21]

Обявена обществена поръчка: „Закупуване на автоклав за стерилизация и водоочистваща система за централна стерилизационна на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-05-20]

„Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на 1бр. дигитален графичен рентгенов апарат”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-05-13]

Обявена обществена поръчка: „Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-04-30]

Обявена обществена поръчка: „Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци, свързани с дейността на МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-04-25]

„Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на Автоклав за стерилизация и водоочистваща система за централна стерилизационна на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-04-25]

Обявена обществена поръчка: „Извънгаранционно сервизно обслужване на ангиографска система TOSHIBA”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-04-22]

Обявена обществена поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-04-15]

Обява относно избор на дипломиран ескперт - счетоводител – регистриран одитор за счетоводното годишното приключване на 2019 г.

МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за осигуряване на независимо одиторско мнение, относно финансовия отчет на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин и на МЦ „Света Петка” ЕООД

Офертата трябва да е съобразена със следните параметри и да съдържа :

1. Заверката ще бъде извършена съгласно изискванията на МОС 700.

2. Кандидатът следва да е регистриран експерт-счетоводител и да притежава диплома.

3. Стойност и заплащане на услугите.

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 22.04.2019 г. в Деловодството на болничното заведениеили на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2019-03-15]

Обявена обществена поръчка: „Избор на застрахователна компания за застраховане на имуществото и персонала на МБАЛ „Света Петка” АД град Видин, срещу рискове на застрахования и рискове от причинени вреди на трети лица за срок от 1 година”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-02-27]

Обявена обществена поръчка: „Доставка на медицински изделия необходими за провеждане на диализно лечение в МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-02-27]

Обявена обществена поръчка: „Извършване на текущ ремонт на Отделение по Нефрология и диализно лечение при МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-02-27]

Обявена обществена поръчка: „Осъществяване на денонощна физическа охрана на територията на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-02-26]

Обявена обществена поръчка: „Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-02-21]

Обявена обществена поръчка: „Отдаване под наем на част от помещения, собственост на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-02-20]

Обявена обществена поръчка: „Доставка на оригинални и съвместими консумативи за принтери, тонер за зареждане и рециклиране на тонер касети, както и ремонт и поддръжка на принтерите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-02-11]

Обявена обществена поръчка: „Отдаване под наем на помещение и част от помещения, собственост на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин за разполагане на телевизионни приемници и апарати за самотаксуване”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-02-06]

Обявена обществена поръчка: „Доставка на офталмологични имплантируеми медицински изделия и медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин“

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-02-06]

Обявена обществена поръчка: „Извършване на транспортни услуги за превоз на медицински специалисти и други служители, които са на разположение на МБАЛ „Света Петка” АД – гр.Видин в извънработно за тях време, в часовия диапазон от 14:00 часа на текущия ден до 07:30 часа на следващия работен ден и в часовия диапазон от 0:00 часа до 24:00 часа в празничните и почивни дни“

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-01-25]

Обявена обществена поръчка: „Доставка на медицинско оборудване за нуждите на отделение по „Съдебна медицина“ при МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин“

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-01-25]

Обявена обществена поръчка: „Извършване на строително-ремонтни дейности в отделение по „Съдебна медицина“ при МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин“

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-01-18]

Обявена обществена поръчка: „Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служители на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин“

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-01-11]

Обявена обществена поръчка: „Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, отделение по обща и клинична патология при МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин“

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-01-04]

Обявена обществена поръчка: „Избор на кредитна институция за предоставяне на кредит за оборотни средства на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин“

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-12-21]

Обява за получаване на оферти за „Извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации - МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин

Обява

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 31.12.2018г. в Деловодството на болничното заведение или на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2018-12-21]

Обява за получаване на оферти за „Доставка на принтерна хартия за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД”

Обява

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 07.01.2019г. в Деловодството на болничното заведение или на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2018-12-21]

Обявена обществена поръчка: „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин“

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-12-12]

Обявена обществена поръчка: „Доставка на офталмологични имплантируеми медицински изделия и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-12-06]

Обява за получаване на оферти за избор на изпълнител за изграждане на Система за електронна охрана на обект с десет датчика - МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин

Обява

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 12.12.2018г. в Деловодството на болничното заведение или на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Мариан Димитров; тел. за връзка: 0898 83 36 49.[2018-11-29]

Обявена обществена поръчка: „Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика за нуждите на МБАЛ"Света Петка"АД гр.Видин“

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-11-27]

Обявена обществена поръчка: „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин“

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-11-13]

Обявена обществена поръчка: „Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене и сортиране на болнично и операционно бельо и работно облекло на персонала на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-11-13]

Обява за получаване на оферти за избор на изпълнител за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин

Обява

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 20.11.2018г. в Деловодството на болничното заведение или на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2018-11-07]

Обявена обществена поръчка: „Закупуване на седем хемодиализни апарати и шест хемодиализни кресла за отделение по Нефрология с дейност диализно лечение при МБАЛ"Света Петка"АД гр.Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-11-02]

Обявена обществена поръчка: „Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя за нуждите на автомобилния парк на МБАЛ „Света Петка” АД, гр Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-10-23]

Обявена обществена поръчка: „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин“

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-10-17]

Публикува се Обява за получаване на оферти за избор на изпълнител за доставка на хигиенни материали

Обява

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 24.10.2018 г. в Деловодството на болничното заведение или на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2018-10-17]

Публикува се Обява за получаване на оферти за избор на изпълнител за доставка на закуски за кръводарители

Обява

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 24.10.2018 г. в Деловодството на болничното заведение или на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2018-10-15]

Публикува се Обява за получаване на оферти за избор на изпълнител за изработка и печат на формуляри

Обява

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 19.10.2018 г. в Деловодството на болничното заведение или на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2018-10-03]

Обявена обществена поръчка: „Извънгаранционно абонаментно обслужване на медицинска апаратура и техника за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-10-01]

МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин обявява конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги при спазване изискванията на „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции”, представляващи Приложение № 3 към чл.13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (обн.,ДВ,бр.51 от 2003г. изм. и доп. ДВ. бр.64 от 8 Август 2017г.

Срок за подаване на офертите – до 16:00 ч. на 08.10.2018 г. на следния адрес:

 • град Видин 3700,
 • ул. „Цар Симеон Велики” 119,
 • МБАЛ „Света Петка” АД.
 • Силвия Дамянова

За допълнителна информация ; Тел: +359 94 600691 E-mail: mbal_vidin@abv.bg

Подробна информация относно документацията на търга и начина на оформяне на офертите, всеки кандидат може да получи на електронен адрес: профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-09-28]

МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин обявява търг с тайно наддаване при закрито заседание с предмет: „Отдаване под наем на помещения, собственост на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин” при спазване на изискванията на чл. 15 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (обн. ДВ, бр. 51 от 2003 г. последно допълнение ДВ, бр. 64 от 08.08.2017 г.).

Срок за подаване на офертите – до 16:30 ч. на 15.10.2018 г. на следния адрес:

 • град Видин 3700,
 • ул. „Цар Симеон Велики” 119,
 • МБАЛ „Света Петка” АД.

За допълнителна информация : Лице за контакт: Силвия Дамянова; Тел: +359 94 600691 E-mail: mbal_vidin@abv.bg

Подробна информация относно документацията на търга и начина на оформяне на офертите, всеки кандидат може да получи на електронен адрес: профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-09-12]

Обявена обществена поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-09-10]

МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин обявява конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги при спазване изискванията на „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции”, представляващи Приложение № 3 към чл.13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (обн.,ДВ,бр.51 от 2003г. изм. и доп. ДВ. бр.64 от 8 Август 2017г.

Срок за подаване на офертите – до 16:00 ч. на 26.09.2018 г. на следния адрес :

 • Град Видин 3700
 • Ул.”Цар Симеон Велики” 119
 • МБАЛ „Света Петка” АД
 • Силвия Дамянова

За допълнителна информация : Тел: +359 94 600691 E-mail: mbal_vidin@abv.bg

Подробна информация относно начина на оформяне на офертите и методиката за тяхната оценка профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-07-18]

Обявена обществена поръчка: „Доставка на медицински консумативи, имплантируеми кардиостимулатори и изделия за отделение по Кардиология за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-06-21]

Обявена обществена поръчка: „Периодична доставка на медицински изделия и консумативи, необходими за лечението на пациентите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин по две самостоятелно обособени спецификации”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-05-29]

Обява за получаване на оферти за „Абонаментно сервизно обслужване на климатична техника, монтирана на територията на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”

МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за „Абонаментно сервизно обслужване на климатична техника, монтирана на територията на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”

Моля, при изготвяне на офертата да се съобразите със следните параметри:

 1. Диагностика на климатичните системи
 2. Текущи или основни ремонти на климатичните системи
 3. Профилактика на климатичните системи и периодични последващи проверки, съгласно работните параметри на съответната техника, които включват:
  • Измерване на параметрите на въздуха – температура и напор;
  • Контрол на хладилните кръгове;
  • Почистване на филтрите;
  • Контрол на ел. захранването;
  • Контрол на включване режимите на работа – лято, зима;
  • Констатация и отстраняване на възникнали проблеми;
  • Зареждане и дозареждане с фреон.

 4. Броя на климатичната техника:

  • 110 бр. климатици;
  • климатична и вентилационна система в Ангиографска зала в отделение по Кардиология

 5. Да се посочи месечната цена на абонаментното сервизно обслужване на климатичната техника

 6. Валидност на офертата

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 06.06.2018 г. в Деловодството на болничното заведение или на email. Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2018-05-25]

Обява за получаване на оферти за „Извършване на собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчни газове през отоплителиня сезон (м. ноември – м. декември 2018 г.)”

МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за „Извършване на собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчни газове през отоплителиня сезон (м. ноември – м. декември 2018 г)”

Моля, при изготвяне на офертата да се съобразите със следните параметри:

  I. Измерване на вредни вещества в отпадните газове след два водогрейни котли

  1. Измерване на газове – азотен оксид, въглероден оксид, серен диоксид, кислород

  2. Измерване параметрите на газовия поток

  II. Да се посочат размера на разходите за измервания, пробовземане и анализ

  III. Валидност на офертата

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 15.06.2018 г. в Деловодството на болничното заведение или на email Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2018-05-18]

Обява за получаване на оферти за „Ежегоден контрол и извършване на измервания, свързани с електробезопасността и физични фактори на работната среда”

МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за „Ежегоден контрол и извършване на измервания, свързани с електробезопасността и физични фактори на работната среда”

Моля, при изготвяне на офертата да се съобразите със следните параметри:

  1. Електробезопасност

  • Измерване на съпротивление на защитни заземителни уредби;

  2. Физични фактори на работната среда:

  • Измерване на изкуствено осветление в работната среда

  3. Цена за единичен контрол без ДДС

  4. Валидност на офертата

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 31.05.2018 г. в Деловодството на болничното заведение или на email Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2018-05-17]

Обявена обществена поръчка: „Извънгаранционно абонаментно обслужване на медицинска апаратура и техника за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-05-15]

Обява относно събиране на оферти за избор на изпълнител за трудово – медицинско обслужване.

МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин открива процедура за събиране на оферти за избор на изпълнител за трудово – медицинско обслужване.

Моля, при изготвяне на офертата да се съобразите със следните параметри:

  1. Извършване оценка на условията на труд по работните места и риска за здраве при работата;

  2. Текущи дейности, свързани с оценката на условията на труд и риска при работа, както и разработване на мерки за отстраняване, намаляване и контрол на риска на здравето;

  3. Наблюдение и оценка на здравословното състояние на работещите;

  4. Обучение, информация и консултация по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа за ръководен персонал, експерти и отговорници по ЗБУТ, членове на КУТ;

  5. Разработване на фирмена документация по ЗБУТ.

  Моля, при формиране на цената да се съобразите, че трябва да представите цена на човек и обща стойност, като персонала на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин е както следва:

  • Медицински специалисти – 199 бр.;
  • Санитари – 101 бр.;
  • Лекари – 101 бр.;
  • Немедицински персонал – 50 бр.

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 22.05.2018 г. в в Деловодството на болничното заведение или на email Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2018-05-15]

Обява относно избор на фирма, предоставяща куриерски услуги за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин

МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за осигуряване на фирма, предоставяща куриерски услуги за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин.

Моля, при изготвяне на офертата да се съобразите със следните параметри:

  1. Компанията – кандидат, която подава оферта да предоставя услугата на територията на Република България, от врата до врата

  2. Пратките на дружеството са предимно документални

  3. Компанията – кандидат, подаваща оферта да доставя пратката в срок до 1 ден след приемане на пратката от МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин

  4. Стойност и заплащане на услугите, в това число:

  • цена на обикновена пратка
  • цена на пратка с обратна разписка
  • цена на пратка с доставка фиксиран час
  • възможност за отложено плащане.

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 20.06.2018 г. в Деловодството на болничното заведение или на email Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2018-04-30]

Благодарствено писмо от директора на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" към ръководството на МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин.[2018-04-27]

С решение на Окръжен съд - Видин, по гражданско дело 386/2017г., осъди НЗОК да заплати сумата 295,900 лева на МБАЛ „Света Петка” АД[2018-04-27]

Детски специалисти от УМБАЛСМ „Пирогов“ преглеждат деца в МБАЛ „Света Петка” Видин

Днес се извършиха безплатни прегледи за деца до 18-годишна възраст , в рамките на кампанията „Национална програма Детско здраве – Пирогов“. Съвместната инициатива е на УМБАЛСМ „Пирогов“ и МБАЛ „Света Петка” . За инициативата МБАЛ „Света Петка” разпространи новината и часовете за записване бяха запълнени още първите дни. Целта на кампанията е чрез превантивни прегледи да се постигне ранно откриване на заболяванията при децата и да се избегне нуждата те да остават за лечение в болница. Днес специалистите прегледаха над 300 деца . Прегледите продължават и в момента.[2018-04-24]

Публикува се Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци, свързани с дейността на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-04-20]

Обявена обществена поръчка: „Доставка на офталмологични имплантируеми медицински изделия и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-04-10]

Детски специалисти от УМБАЛСМ „Пирогов“ ще преглеждат деца в МБАЛ „Света Петка” Видин

Безплатни прегледи за деца до 18-годишна възраст ще се извършат на 27.04.2018 година, в рамките на кампанията „Национална програма Детско здраве – Пирогов“. Целта на кампанията е чрез превантивни прегледи да се постигне ранно откриване на заболяванията при децата и да се избегне нуждата те да остават за лечение в болница. По време на нея едни от най-добрите детски специалисти по УНГ, травматология, хирургия, урология и офталмология, ще извършат прегледи в сградата на МБАЛ „Света Петка“ – Видин, на 27 април 2018 г., от 9 до 16 часа. Децата, които са с придружаващи заболявания, за прегледа трябва да носят всякакъв вид медицинска документация.

 • Д-р. Мария Праматарова, Специалист по: Очни болести
 • Проф. Асен Балтов, Специалист по: ортопедия
 • Д-р. Николай Цоцомански, Специалист по: ортопедия
 • Доц. д-р Христо Шивачев, Специалист по: хирургия
 • Д-р Павлина Аврамова, Специалист по: УНГ
 • Д-р Асен Меджидиев, Специалист по: УНГ
 • Д-р Стоян Пеев, Специалист по: уролог

Останали часове за записване: Хирург и Ортопед

Прегледите са безплатни, а за да бъде прегледано едно дете е необходимо единствено да бъде записано предварително на регистратурата на МБАЛ”Света Петка” или на телефон 094 60 21 31.[2018-04-03]

МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин търси да назначи човек на длъжност "Длъжностно лице по защита на данните" (DPO)

Във връзка с въвеждането на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) МБАЛ „Света Петак” АД търси да назначи Длъжностно лице по защита на данните.

Изисквания за заемане на работното място:

  1. Висше образование - юридическо, публична администрация или техническо

  2. Експертни познания в областта на законодателството и практиките в областта на защитата на данните

  3. Английски език - предимство

  4. Задълбочено познаване на Регламента за защита на личните данни и становищата на работната група по чл. 29, ЗЗЛД и всички поднормативни актове, включително практиката на Комисията за защита на личните данни

  5. Опит в изработката на политики за информационна сигурност

  6. Добри познания в информационната инфраструктура, както и по разработка, внедряване и поддръжка на информационна система, ще се считат за предимство.

  7. Добри познания в администриране на база данни ще се счита за предимство.

  8. Опит в създаването/промяната на нормативна база и/или вътрешно-фирмени документи, инструкции и политики

  Отговорности на Длъжностното лице:

  • Да съдейства на външни консултанти и да участва активно в привеждане в съответствие дейността на дружествата с новия Регламент 2016/679 за защита на личните данни, както и с националното законодателство
  • Да участва в изготвянето на вътрешно фирмени правила и процедури свързани с обработването на лични данни, съгласно настоящия регламент.
  • Да информира и съветва администратора или обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на Регламент 2016/679 и на други разпоредби за защитата на данни на равнище Съюз или държава членка;
  • Да наблюдава спазването на Регламент 2016/679 и на други разпоредби за защитата на данни на равнище Съюз или държава членка и на политиките на администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на личните данни, включително възлагането на отговорности, повишаването на осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите по обработване, и съответните одити;
  • При поискване да предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните и да наблюдава извършването на оценката
  • Да си сътрудничи с надзорния орган;
  • Да следи ежегодно за съответствието на дейността на администраторите на лични данни с европейското и национално законодателство
  • Да прави анализ на мрежовия трафик и поведението на служителите
  • Да изготвя доклади до Изпълнителния Директор на дружеството при нарушение на политиките за информационна сигурност
  • Да изработва цялостна документация по внедряване на GDPR в Дружеството

Необходими документи:

 • Копие от диплома за завършено образование
 • Актуално CV
 • Мотивационно писмо

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 10.04.2018 г. в отдел "Човешки Ресурси" на болничното заведение.[2018-03-30]

МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин търси да назначи човек на длъжност работник, поддръжка на материалната база - дърводелец

Изисквания:

 • ОКС - професионално обучение по специалността;
 • Отговорност, честност, дисциплинираност, умения за работа в екип, умения за работа под напрежение

Деиности и отговорности:

 • Да умее да реже, сглобява, поддържа и ремонтира различни видове конструкции и елементи от дърво и други материали;
 • Да извършва ремонт на дограма, офис обзавеждане, стелажи и др.;
 • Да сглобява, монтира и ремонтира вътрешни и външни елементи на сгради, като стени, врати, рамки за врати и прозорци, ламперии и подобни облицовки;
 • Изпълнява и други дейности, свързани с поддръжка на материалната база при необходимост.

Необходими документи:

 • Копие от диплома за завършено образование
 • CV
 • Мотивационно писмо

Кандидатите могат да подават документи в отдел "Човешки Ресурси" на болницата: срок за подаване на документите до 04.04.2018г.

За допълнителна информация тел.: 094 / 60-21-31 вътрешен 222[2018-03-28]

Обява за получаване на оферти за закупуване на 5 броя нови ЕКГ апарати

МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за закупуване на 5 броя нови ЕКГ апарати за осигуряване на нормален процес на работа в лечебното заведение.

ЕКГ апаратите трябва да отговарят на следните изисквания:

- Три канален ЕКГ апарат

- Шест канален ЕКГ апарат

Моля, при изготвяне на офертата да се съобразите със следните параметри:

 • Цена на ЕКГ апарат
 • Възможност за разсрочено плащане – по договаряне
 • Срок на доставка
 • Гаранция на доставения апарат
 • Валидност на офертата

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 10.04.2018 г. в Деловодството на болничното заведение или на email Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2018-03-23]

Тази година за втори път ще се проведе гласуване за Сестра на годината - 2017г. на МБАЛ"Света Петка" АД гр. Видин.

Бюлетините и кутиите за гласуване са на двете болнични регистратури . За първи път се провежда и гласуване за най – харизматичният професионалист по здравни грижи /фелдшер, медицинска сестра, акушерка, лаборант / , когото познавате.В него могат да участват всички работещи в здравното заведение, пациенти и техни близки.

Наградите ще бъдат връчени на тържество в МБАЛ”Света Петка” АД в навечерието на 11 май-международен ден на медицинската сестра.

Очакваме вашите предложения до 30 април 2018 година.

Желаем Ви успех колеги![2018-03-21]

Обява относно избор на дипломиран ескперт - счетоводител – регистриран одитор за годишното приключване на 2018 г.

МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за осигуряване на независимо одиторско мнение, относно финансовия отчет на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин и на МЦ „Света Петка” ЕООД

Моля, при изготвяне на офертата да се съобразите със следните параметри:

1. Заверка съгласно изискванията на МОС 700

2. Да е регистриран и с диплома

3. Да оказва методологическа помощ при:

 • възникнали текущи проблеми и правилното им отразяване във финансовия отчет;
 • данъчна консултация;
 • данъчна защита;
 • счетоводни и финансови съвети и внедряване на иновативни решения

4. Стойност и заплащане на услугите.

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 28.03.2018 г. в Деловодството на болничното заведение или на email Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2018-03-21]

Благодарствени писма към медицинските сестри от МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин.[2018-03-14]

Покана за получаване на оферти за закупуване на нов Апарат за дихателна реанимация със следните характеристики:

  1. Предназначен за дихателна реанимация на деца от 3 кг. до възрастни пациенти.

  2. Автономно турбинно захранване с въздух осигуряващо минимум 20000 работни часа.

  3. Да има възможност за захранване от източници на кислород с високо и ниско налягане.

  4. Електрическо захранване: от централна мрежа и от вградена акумулаторна батерия осигуряваща минимум 6 часа автономна работа.

  5. Газоподаващата система да е с възможност за осигуряване на пиков поток от над 200 л/мин.

  6. Задължителни мониторирани параметри на цветен дисплей със сензорно управление и възможност за регулиране на наклона на зрителния ъгъл:

  7. Цветово кодирана алармена система с визуализация на обхвата на алармите и с възможност за задаване на автоматични граници.

  8. Да има възможност за заключване на настройките на вентилацията с потребителска парола

  9. Възможност за запаметяване на последно въведените настройки на вентилация и автоматичното им възпроизвеждане ако апарата се включи към същия пациент.

  10. Възможност за директен експорт на пациентни данни, апаратни настройки и алармени събития.

  11. Автоклавируеми инспираторна и експираторна клапи.

  12. Апаратът да може да бъде лесно разкачан от мобилния статив и да е с тегло макс. 10 кг.

  13. Задължителна окомплектовка: мобилен статив, микропроцесорен овлажнител с камера за многократна употреба, пациентени кръгове за многократна употреба за възрастни и деца, деца, многократни маски за неинвазивна вентилация за възрастни и деца, маски и назални канюли за кислородна терапия за възрастни и деца, гъвкав статив за пациентния кръг, захранващ шланг за кислород.

  14. Да притежава следните функционални възможности:

  • Алгоритъм за автоматично синхронизирано терминиране на експириума при всеки дихателен цикъл;
  • Процедура за рекрутиране на белия дроб;
  • Процедура подпомагаща аспирирането на пациента с фази за предварителна и последваща оксигенация на пациента с подаване на 100% кислород;
  • Автоматична система за компенсиране на утечки;
  • Възможност за провеждане на кислородна терапия с регулируем поток;
  • Инспираторно и експираторно задържане, мануално запускане на дихателни цикли, временно подаване на 100% кислород, въздишка;
  • Вграден инхалатор на медикаменти синхронизиран с инспираторната фаза и с възможност за регулиране на интервала между инхалациите.

  15. Задължителни контролни параметри на вентилация и минимални изисквания към обхвата им на регулиране:

  • Дихателен обем: 20 до 2 000 мл.

Моля, при изготвяне на офертата да се съобразите със следните параметри:

 • Цена на Апарат за дихателна реанимация до 30 000 лв. без ДДС.
 • Възможност за разсрочено плащане – по договаряне
 • Срок на доставка
 • Гаранция на доставения апарат
 • Валидност на офертата

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 20.03.2018 г. в Деловодството на болничното заведение или на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2018-02-14]

МБАЛ „Света Петка“ АД, гр.Видин - Четири години борба за оцеляване

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И СЪГРАЖДАНИ[2018-02-27]

ОФЕРТА за изработка на работно облекло – туника и панталон.

Моля, при изготвяне на офертата да съобразите следните параметри:

1.Цените на работното облекло;

 • туника с остро деколте, къс ръкав и три джоба;
 • панталон с два джоба;
 • цена с бродерия/ситопечат (логото на болницата);
 • цена на работното облекло – цветно и бяло;
 • Цените се посочват без ДДС.

2.Срок на изработка

3.Срок на доставка

4.Състав на плата

5.Грамаж на плата

6.Вид плащане

7.Валидност на офертата

8.Мостра на плата

9.Мостра на работното облекло

Срок на подаване на офертите – до 16:30 часа на 09.03.2018 г.

в Деловодството на болничното заведение или на email: mbal_vidin@abv.bg Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2018-02-14]

Обявена обществена поръчка: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД, гр.Видин по седем обособени позиции“

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-02-12]

Публикуват се Обявление и Решениe във връзка с обществена поръчка: „Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-02-07]

Публикува се Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет „Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД, гр.Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-02-01]

Публикуват се заповеди и обявления във връзка с конкурси за назначаване на началник и старша сестра на отделения в МБАЛ „ Св. Петка” АД.

Заповед началник отделение

Обявление

Заповед старша сестра

Обявление

За справки и допълнителна информация: тел. 094/602131/222[2018-01-22]

МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин търси да назначи шофьор за транспортиране на болни на диализно лечение.

Кандидатите могат да подават документи в отдел "Човешки Ресурси" на болницата:срок за подаване на документите до 05.02.2018г.

За допълнителна информация вижте страницата Кариери или на тел.: 094 / 60-21-31 вътрешен 222[2018-01-21]

МБАЛ „Света Петка” отпразнува празника на родилната помощ – Бабинден

На празника си, акушерките от видинската болница проведоха традиционният за Бабинден ритуал "Измиване на ръцете”. По случай празника, децата от детска градина „Арабела” поздравиха всички с песни и стихотворения.

Днес е празник на родилната помощ.Тържеството уважиха представители на Областната управа, Община Видин, политическа партия ГЕРБ и Видинска Света митрополия.

Екипа на АГО получи поздравителни адреси от Областната управа, Община Видин, НЗОК, и от Директора на МБАЛ „ Света Петка” АД Д-р В.Дочкова.

Водосвет за здраве отслужи отец Ставри, който пожела здраве и благополучие.

На празника си, акушерките от видинската болница проведоха традиционният за Бабинден ритуал "Измиване на ръцете”. Най младата акушерка пожела на своите колеги и бъдещи майки здраве и повече деца да се раждат в отделението.

Акушеро-гинекологичното отделение получи дарения, които ще бъдат използвани за най малките пациенти в Родилно отделение.

Разгледайте галерията за събитието.
[2018-01-12]

МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин търси да назначи магистър-фармацевт.

  Изисквания:
 • членство в БФС;
 • комуникационни умения;
 • работа в екип;
 • отговорност, инициативност;
 • компютърна грамотност - отлични умения за работа с MS Office;
 • опитът и допълнителната квалификация са предимство.

  Отговорности:
 • отпускане на лекарства по лекарско предписание, консумативи, медицински изделия и превързочни материали за лечение на хоспитализираните пациенти;
 • следи наличности, заявява и приема лекарствени средства, консумативи и медицински изделия за работата на болницата.

  Необходими документи:
 • копие от диплома за завършено образование-дипломиран магистър фармацевт;
 • CV;
 • мотивационно писмо.

Кандидатите могат да подават документи в деловодството на болницата.

За допълнителна информация вижте страницата Кариери или на тел.: 094 / 60-21-31[2018-01-05]

Публикуват се Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет „Осъществяване на денонощна физическа охрана на територията на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-12-22]

Обява относно необходимостта от извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации

МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Каним всички фирми, които проявяват интерес да представят своите оферти в Деловодството на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин в срок до 16:00 часа на 28.12.2017 г.

За допълнителна информация: 0877245329 Силвия Дамянова[2017-12-21]

Писмо от РЗОК Видин
[2017-12-20]

Ръководството на МБАЛ„Света Петка” АД със скромен подарък към болните деца

По покана на ръководството на МБАЛ „Света Петка” АД, Държавен куклен театър гр. Видин зарадва малките пациенти, настанени за лечение в отделението по педиатрия в лечебното заведение с театрална постановка. Децата бяха посетени от Дядо Коледа, който им раздаде подаръци и им пожела бързо оздравяване.

Разгледайте галерията за събитието.[2017-12-19]

Публикуват се Обявление и Решениe във връзка с обществена поръчка: „Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служители на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр.Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-12-19]

МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин търси да назначи шофьор за транспортиране на болни на диализно лечение.

Кандидатите могат да подават документи в отдел "Човешки Ресурси" на болницата: срок за подаване на документите до 29.12.2017г.

За допълнителна информация вижте страницата Кариери или на тел.: 094 / 60-21-31 вътрешен 222[2017-12-08]

Обява, относно необходимостта от доставка на оригинални и съвместими консумативи за принтери, зареждане и рециклиране на тонер касети, както и ремонт и поддръжка на принтерите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин

МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за доставка на оригинални и съвместими консумативи за принтери, зареждане и рециклиране на тонер касети, както и ремонт и поддръжка на принтери и мултифункционални устройства на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин.

Каним всички фирми, които проявяват интерес да представят своите оферти в Деловодството на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин в срок до 16:30 часа на 13.12.2017 г.

Стойността на предлаганите услуги не трябва да превишава 15 000 лв. с ДДС.

Ценова оферта за попълване

За допълнителна информация: системен администратор Александър Иванов тел: 0877245407[2017-12-05]

Становище относно: стойности и обеми на дейности за БМП по действащ НРД на МБАЛ „Св. Петка" АД, гр. Видин

Становище[2017-11-24]

Публикува се Процедура по чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД – ВИДИН И ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ХЕМОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ В МБАЛ "СВЕТА ПЕТКА" - АД, ГР.ВИДИН

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-11-22]

МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин търси да назначи спешно медицински специалисти (мед.сестри, акушерки, рехабилитатори и фелдшери) за триаж и регистрация в Отделение по спешна медицина.

Необходими документи за кандидатстване:

  Диплома за завършено медицинско образование

  CV

Кандидатите могат да подават документи в деловодството на болницата до 01.12.2017г. от 08:00 до 16:30 ч..
За контакти тел.: 094 60-21-31,

 • вътр.: 350 - Деловодство;
 • вътр.: 222 - "Човешки Ресурси";[2017-11-20]

Обява относно необходимостта от доставка на инструментариум за Отделение по Ортопедия и травматология

МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за доставка на инструменти за нуждите на Отделение по Ортопедия и травматология по следната спецификация:

Спецификация

Каним всички фирми, които проявяват интерес да представят своите оферти в Деловодството на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин в срок до 16:30 часа на 24.11.2017 г.

За допълнителна информация: 0877245329 Силвия Дамянова[2017-10-30]

Покана за получаване на оферти за Доставка на консумативи за отделение по Кардиология в МБАЛ "Света Петка" АД гр. Видин:

Условия за изготвяне на офертата:

Моля, при изготвяне на офертата да се съобразите със следните параметри:

  1. Срок на доставка;

  2. Гаранция на доставените консумативи;

  3. Вид плащане;

  4. Валидност на офертата;

В шиит 2 „Позиции”, участниците задължително попълват:

 • Датата на подаване на офертата и Булстат/ЕИК на фирмата;
 • Колона 7 (G) – „Ед. цена за ед. мярка”;
 • Колона 8 (Н) – „Предлагана опаковка”;
 • Колона 9 (I) – „Брой опаковки”;
 • Колона 10 (J) – „Ед. цена за опаковка”;
 • Колона 11 (К) – „Обща ст.”;
 • Колона 12 (L) – „Каталожен номер”;
 • Колона 13 (М) – „Производител”;
 • Колона 14 (N) – „Оторизация”

ЗАБЕЛЕЖКА: Задължително се използва файла, който Възложителя предоставя на участниците! Променянето на файла по какъвто и да е начин се отразява в него и прави невъзможно използването му при извършване на електронната обработка на данните и изготвяне на класирането.

Документи:

Техническа спецификация

Шаблон за попълване

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 03.11.2017 г. в Деловодството на болничното заведение или на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2017-10-17]

Публикуват се Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене и сортиране на болнично и операционно бельо и работно облекло на персонала на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-10-13]

Покана за получаване на оферти за закупуване на два броя нови Апарати за хемодиализа със следните минимални изисквания:

  1. Отворена система за диализни консумативи. Възможност за работа с консумативи (кръвни линии, диализатори, диализни концентрати /сухи и течни/ на различни производители, включително и български)

  2. Цветен екран със сензорно управление. Задаване на настройки и параметри на лечението чрез докосване на екрана

  3. Възможност за провеждане на ацетатна и бикарбонатна диализа:

  4. Държач за патрон със сух бикарбонат с възможност за работа с консуматив /картриджи/ на различни производители

  5. Възможност за провеждане на диализно лечение “single needle” и “double needle”

  6. Волуметричен контрол на ултрафилтрацията и секвенционална ултрафилтрация (Бергстрьом)

  7. Скорост на ултрафилтрация от 0 до 4000 мл/ч

  8. Индивидуално програмируеми в неограничен брой комбинации профили за проводимост (обща), бикарбонатна проводимост, диализатен поток, температура на диализатния поток, ултрафилтрация и хепарин

  9. Вградена алармена система, кръвен детектор - оптичен, цветочувствителен, въздушен детектор на основата на ултразвук

  10. Регулиране на скоростта на диализатния поток от 300 до 800 мл/мин с индивидуални стъпки от 1 мл

  11. Регулиране на скоростта на кръвния поток от 50 до 600 мл/мин

  12. Регулиране на нивото в артериалната и венозна камери чрез натискане на икона на сензорния екран

  13. Възможност за настройване на работната температура в диапазон от +33 до +40°С

  14. Измерване на хидравлично налягане преди входа на диализатора

  15. Измерване на уреен клирънс (kt/V) по време на диализата без необходимост от допълнителни консумативи

  16. Хепаринова помпа за спринцовки от 10 до 30 мл (болус функция), програмируемо вливане

  17. Програмируеми режими за почистване и дезинфекция, за химическа, топлинна (85°С) или комбинация от химическа/топлинна дезинфекция, седмично програмируемо разписание за дезинфекция

  18. Аварийно електрозахранване (вградена батерия), гарантиращо работа минимум 20 минути в авариен режим

  19. Стойка за апирогенен филтър за диализатния разтвор с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра

  20. Система за съхранение на информацията за пациентите на карта, разпознаваща всички индивидуални данни на пациентите, свързани с диализното лечение (запаметява данните за последните минимум 50 терапии)

  21. Онлайн хелп бутон,който осигурява възможност за обясняване на функцията на всяка една икона и функция на български език

  22. Режим стендбай, при който разхода на електроенергия се свежда до минимум, а разхода на вода и концентрат до 0 мл/мин

  23. Възможност за надграждане на апарата с допълнителни опции без ограничение в техния брой

  24. Софтуер на български език, инструкции за употреба на български език

  25. Вентил за проби

  26. Апаратът притежава СЕ марка, Декларация за съответствие с изискванията на Директива 93/42 EEC, СЕ сертификат

Моля, при изготвяне на офертата да ни представите:

 • Цената на два броя апарати за хемодиализа до 40 000 лв. без ДДС
 • Възможност за разсрочено плащане – по договаряне
 • Ценова оферта за консумативи и реактиви, необходими за апарата
 • Срок на доставка
 • Гаранция на доставения апарат
 • Валидност на офертата

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 20.10.2017 г. в Деловодството на болничното заведение или на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2017-10-13]

Покана за получаване на оферти за пет броя нови апарати за хемодиализа за ползване срещу закупуване на реактиви и консумативи за срок от 3 години

Апаратите за хемодиализата трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

  1. Отворена система за диализни консумативи. Възможност за работа с консумативи (кръвни линии, диализатори, диализни концентрати /сухи и течни/ на различни производители, включително и български)

  2. Цветен екран със сензорно управление. Задаване на настройки и параметри на лечението чрез докосване на екрана

  3. Възможност за провеждане на ацетатна и бикарбонатна диализа:

  4. Държач за патрон със сух бикарбонат с възможност за работа с консуматив /картриджи/ на различни производители

  5. Възможност за провеждане на диализно лечение “single needle” и “double needle”

  6. Волуметричен контрол на ултрафилтрацията и секвенционална ултрафилтрация (Бергстрьом)

  7. Скорост на ултрафилтрация от 0 до 4000 мл/ч

  8. Индивидуално програмируеми в неограничен брой комбинации профили за проводимост (обща), бикарбонатна проводимост, диализатен поток, температура на диализатния поток, ултрафилтрация и хепарин

  9. Вградена алармена система, кръвен детектор - оптичен, цветочувствителен, въздушен детектор на основата на ултразвук

  10. Регулиране на скоростта на диализатния поток от 300 до 800 мл/мин с индивидуални стъпки от 1 мл

  11. Регулиране на скоростта на кръвния поток от 50 до 600 мл/мин

  12. Регулиране на нивото в артериалната и венозна камери чрез натискане на икона на сензорния екран

  13. Възможност за настройване на работната температура в диапазон от +33 до +40°С

  14. Измерване на хидравлично налягане преди входа на диализатора

  15. Измерване на уреен клирънс (kt/V) по време на диализата без необходимост от допълнителни консумативи

  16. Хепаринова помпа за спринцовки от 10 до 30 мл (болус функция), програмируемо вливане

  17. Програмируеми режими за почистване и дезинфекция, за химическа, топлинна (85°С) или комбинация от химическа/топлинна дезинфекция, седмично програмируемо разписание за дезинфекция

  18. Аварийно електрозахранване (вградена батерия), гарантиращо работа минимум 20 минути в авариен режим

  19. Стойка за апирогенен филтър за диализатния разтвор с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра

  20. Система за съхранение на информацията за пациентите на карта, разпознаваща всички индивидуални данни на пациентите, свързани с диализното лечение (запаметява данните за последните минимум 50 терапии)

  21. Онлайн хелп бутон,който осигурява възможност за обясняване на функцията на всяка една икона и функция на български език

  22. Режим стендбай, при който разхода на електроенергия се свежда до минимум, а разхода на вода и концентрат до 0 мл/мин

  23. Възможност за надграждане на апарата с допълнителни опции без ограничение в техния брой

  24. Софтуер на български език, инструкции за употреба на български език

  25. Вентил за проби

  26. Апаратът притежава СЕ марка, Декларация за съответствие с изискванията на Директива 93/42 EEC, СЕ сертификат

Моля, при изготвяне на офертата да ни представите:

 • Ценова оферта за апарата
 • Ценова оферта за консумативи и реактиви, необходими за апарата
 • Възможност за разсрочено плащане – по договаряне
 • Срок на доставка
 • Гаранция на доставения апарат
 • Валидност на офертата

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 20.10.2017 г. в Деловодството на болничното заведение или на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2017-10-11]

МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин търси да назначи човек на длъжност „ Финансов контролъор”. Кандидатите могат да подават документи в деловодството на болницата от 08:00 – 16:30 часа. Срок за подаване на документи 5 дни /11.10.2017г. – 18.10.2017г./ .

За детайли вижте в Кариери - работни места.[2017-09-26]

Покана за получаване на оферти за закупуване на нов или рециклиран Автоматичен, селективен биохимичен анализатор със следните характеристики:

  1. Компактен и настолен;

  2. Производителност – до 250 т/час;

  3. Широк спектър на изследванията:

 • Фотометрия
 • Турбидиметрия
 • Биохимия
 • Коагулация
 • 4. Йонселективен модул;

  5. Ниска консумация на реактиви и проби;

  6. Непрекъснато зареждане и спешни проби по всяко време;

  7. Вграден качествен контрол и връзка с компютър;

  8. Миещи кювети;

  9. Отворена система.

Моля, при изготвяне на офертата да се съобразите със следните параметри:

 • Цена на Автоматичен, селективен биохимичен анализатор до 15 000 лв. с ДДС.
 • Възможност за разсрочено плащане – по договаряне
 • Възможност за ползване на апарата под наем
 • Срок на доставка
 • Гаранция на доставения апарат
 • Валидност на офертата

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 06.10.2017 г. в Деловодството на болничното заведение или на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2017-09-21]

МБАЛ "Света Петка" - АД, гр. Видин обявява 5 свободни места за огняри за отоплителен сезон:15.10.2017 г. - 15.04.2018 г. Документи се приемат в деловодството до 30.09.2017 г. 16:00 ч.

За детайли вижте в Кариери - работни места.[2017-09-20]

Обява относно необходимостта от доставка на канцеларски материали за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин.

МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин събира оферти за доставка на канцеларски материали по следната спецификация:

Спецификация

Каним всички фирми, които проявяват интерес да представят своите оферти в Деловодството на МБАЛ „Света Петка”АД, гр.Видин в срок до 16.30ч. на 27.09.2017г.

За допълнителна информация: 0877245329 Силвия Дамянова[2017-09-18]

Обява относно необходимостта от закупуване на автомобили за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин.

  Технически изисквания за автомобил тип бус 8+1 места:
 • Брой места – 8+1;
 • Двигател – дизелов или бензинов;
 • Работен обем – 2000 куб. см. Минимум;
 • Максимална мощност – до 140к.с;
 • Комбиниран разход на гориво – 8-10л. /100км.;
 • Екологична норма – Минимум EURO 4;
 • Скоростна кутия – ръчна;
 • Задвижване – преден мост;
 • Оборудване – въздушни възглавници 2бр. минимум; колани за всички места; ABS; сервоусилвател; регулируеми странични огледала; климатик; станична плъзгаща врата; по възможност с платформа за трудно подвижни пациенти.

  Teхнически изисквания за автомобил тип миниван 4+1 места:
 • Брой места – 4+1;
 • Двигател – дизелов или бензинов;
 • Работен обем – 1600-2000 куб. см. Минимум;
 • Максимална мощност – до 140к.с;
 • Комбиниран разход на гориво – 7,5л./100км.;
 • Екологична норма – Минимум EURO 4;
 • Скоростна кутия – ръчна;
 • Задвижване – преден мост;
 • Оборудване – въздушни възглавници 2бр. минимум; колани за всички места; ABS; сервоусилвател; регулируеми странични огледала; климатик.

За допълнителна информация и оферти: тел: 0879884163 / Ивайло Иванов[2017-09-18]

Благодарствено писмо към лекари от МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин.

(Вижте писмото)[2017-09-14]

Публикуват се Обявление и Решениe във връзка с обществена поръчка: „Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика за нуждите на МБАЛ „Света Петка”АД, град Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-07-19]

МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин, обявява свободни места за лекари, специализанти, обявени по реда на Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването в МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин към 18.07.2017г.

Кандидатите могат да подават документи в отдел "Човешки Ресурси" на болницата.Срок за подаване на документи: до попълване на свободните места.

За допълнителна информация вижте страницата Кариери или на тел.: 094 / 60-21-31[2017-07-07]

МЪЛЧАЛИВ ПРОТЕСТ В МБАЛ "Света Петка" СРЕЩУ НАСИЛИЕТО НАД МЕДИЦИ

В израз на подкрепа към пребитата д-р Албена Гагова, към всички пострадали от насилие медицински специалисти и като израз на негодувание срещу позорното поведение на извършителите на престъпленията, медиците от МБАЛ „Света Петка” излязоха на мълчалив протест, иницииран от БЛС, който се проведе на 7 юли, между 13.00 и 13.30ч. на входа на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин.
[2017-06-23]

Публикува се Благодарствено писмо от Видинска света митрополия.

Писмо[2017-06-16]

МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин търси да назначи 2 броя шофьори за транспортиране на болни на диализно лечение.

Кандидатите могат да подават документи в отдел "Човешки Ресурси" на болницата.

За допълнителна информация вижте страницата Кариери или на тел.: 094 / 60-21-31[2017-06-05]

Публикува се Благодарствено писмо

Писмо[2017-05-23]

Публикува се Декларация на Националното сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение

Декларация[2017-05-12]

МБАЛ "Света Петка" отбеляза Международен ден на сестринството

В навечерието на 12 май - Международен ден на сестринството, Регионалното дружество на БАПЗГ при МБАЛ „Света Петка „ АД гр. Видин връчи награди на тържество , което се проведе в Семинарната зала на здравното заведение.

На 12 май медицинската общност в цял свят отбелязва международния ден на сестринството и почита паметта на основоположничката му - Флоранс Найтингел.

Наградени в категория „За доказан професионализъм и компетентност" - 2016 година са професионалистите по здравни грижи Милена Цветкова, Боряна Тончева, Миглена Велкова, Геновева Ботева, Росица Маринова, Иванела Велкова,Изабела Коцева,Албена Милчева,Диана Богомилова,Нина Боянова,Надя Цветкова,Светлана Грозданова,Вержиния Герасимова,Оля Мирчева и Евгения Игнатова.

Признание за достойно извървян професионален път и работа изпълнена с любов, всеотдайност и отговорност, бе връчена на Цветанка Николова и Марийка Низамова.

Грамота за дългогодишна дейност и заслуги в професията медицинска сестра, бе връчена на Лазаринка Стоянова.

В категорията Млада смяна 2016 г., призът грабна чаровната Санела Страшимирова.

Със звание Рентгенов лаборант на 2016г., се отличи Албена Димитрова.

За ръководител по здравни грижи-2016 година професионалистите по здравни грижи от МБАЛ „Света Петка” АД определиха Боряна Георгиева.

Наградата „Медицинска сестра на 2016 година „ грабна Даниела Борисова.

Асоциацията по здравни грижи връчи специален приз “За заслуги към сестринството”. Той се дава на човек, който не е професионалист по здравни грижи, но активно е сътрудничил в дейността на професионалистите по здравни грижи. Призът за 2016 година се дава на изпълнителния директор Д-р Виолета Дочкова.

Разгледайте галерията за събитието.
[2017-05-09]

Публикуват се Обявление и Решениe във връзка с обществена поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин и доставка на медицински изделия необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ „Света Петка” АД – Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-05-05]

Публикува се Обявление и решение във връзка с обществена поръчка: „Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациенти на МБАЛ "Света Петка" АД град Видин, по две самостоятелно обособени спецификации:

 1. спецификация № 1 за доставка на ортопедични имплантируеми медицински изделия и консумативи;
 2. спецификация № 2 за доставка на хирургични медицински изделия – платна за нуждите на операционен блок на МБАЛ "Света Петка" АД гр. Видин”.


За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-05-05]

Публикуват се Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци, свързани с дейността на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-05-05]

Прекратява се обществена поръчка: “Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци, свързани с дейността на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-05-04]

Прекратява се обществена поръчка: “Извънгаранционно абонаментно обслужване на медицинска апаратура и техника за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-05-04]

Публикува се Декларация на Националното сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение

Декларация[2017-04-25]

Публикуват се Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци, свързани с дейността на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-04-25]

Публикуват се Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене и сортиране на болнично и операционно бельо и работно облекло на персонала на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-04-12]

Публикуват се заповед и обявление във връзка с конкурс за назначаване на началник отделения в МБАЛ „ Св. Петка” АД.

Заповед

Обявление

За справки и допълнителна информация: тел. 094/602131/222[2017-04-07]

В МБАЛ „Св. Петка”, гр. Видин се извърши празничен водосвет за новоизграждащия се храм „Свети Лука и Света Петка”

Водосветът бе обслужен от Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп, в съслужение с архимандрит Самуил, архимандрит Евтимий, йеромонах Максим и йеродякон Вартоломей, като молитвените песнопения изпяха хористите при катедралния храм на Видин.

Гости на тържеството във видинската болница бяха г-н Огнян Ценков, кмет на Община Видин, г-жа Албена Георгиева, зам.-областен управител на Видин, г-н Ангел Бончев, като и много общественици, лекари и пациенти на болницата.

Инициативата се прави съвместно от Видинска Света митрополия и болницата. Епископ Поликарп благодари на ръководството на болницата за желанието им, за усърдието и стремежът им за построяването на параклиса, като подчерта, че това ще бъде едно място на особена утеха и спокойствие на всички, които влизат и излизат от сградата на болницата. Той изказа благодарност към всички, включили се до момента с дарения за строителството на параклиса. Изграждането на храма е изцяло с дарителски средства и с благословията на Видинския митрополит Дометиан.

Приветствие към присъстващите бе отправено от д-р Дочкова, изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Петка”, гр. Видин и от г-н Ценков, кмет на Видин, който направи и лично дарение за построяването на храма. Той приветства присъстващите и поднесе поздравителен адрес на директора на здравното заведение д-р Виолета Дочкова.

Епископ Поликарп благодари на всички дарители, които са помогнали за изграждането на храма и ги призова да подпомогнат и неговото довършване, за да може на 27 май т.г. той да бъде и тържествено осветен.

Благотворителното тържество продължи с прожекцията на филма „Светителят хирург”, посветен на Св. Лука. Негов автор е журналистът Ангел Бончев, който също присъства на събитието.

Разгледайте галерията за събитието.[2017-03-30]

Публична покана за изпълнение на ремонтни дейности в Отделение по акушерство и гинекология в МБАЛ „Света Петка”АД, гр.Видин

МБАЛ „Света Петка”АД, гр.Видин отправя публична покана за предоставяне на оферти за изпълнение на ремонтни дейности в Отделение по акушерство и гинекология на стойност до 25 000лв. /включващи труда и доставка и монтаж на врати/.

Количествена сметка

Каним всички фирми, които проявяват интерес да представят своите оферти в Деловодството на МБАЛ „Света Петка”АД, гр.Видин в срок до 16.00ч. на 05.04.2017г.

За допълнителна информация: 0877245432 инж.Костов[2017-03-29]

Публикуват се Обявление и Решениe във връзка с обществена поръчка: „Извънгаранционно абонаментно обслужване на медицинска апаратура и техника за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-02-27]

Публикуват се Протокол и Решениe във връзка с обществена поръчка: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД по седем обособени позиции”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-02-21]

Публикуват се Протокол и Решениe във връзка с обществена поръчка: „Периодична доставка на офталмогични имплантируеми медицински изделия, необходими за лечението на пациенти на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-02-13]

Обявена обществена поръчка: “Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по обща и клинична патология при МБАЛ “Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

Публикува се обявление във връзка с обществена поръчка: „Периодична доставка на офталмогични имплантируеми медицински изделия, необходими за лечението на пациенти на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин търси да назначи магистър-фармацевт.

  Изисквания:
 • членство в БФС;
 • комуникационни умения;
 • работа в екип;
 • отговорност, инициативност;
 • компютърна грамотност - отлични умения за работа с MS Office;
 • опитът и допълнителната квалификация са предимство.

  Отговорности:
 • отпускане на лекарства по лекарско предписание, консумативи, медицински изделия и превързочни материали за лечение на хоспитализираните пациенти;
 • следи наличности, заявява и приема лекарствени средства, консумативи и медицински изделия за работата на болницата.

  Необходими документи:
 • копие от диплома за завършено образование-дипломиран магистър фармацевт;
 • CV;
 • мотивационно писмо.

Кандидатите могат да подават документи в деловодството на болницата.

За допълнителна информация вижте страницата Кариери или на тел.: 094 / 60-21-31[2017-02-07]

МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин търси да назначи шофьор за транспортиране на болни на диализно лечение.

Кандидатите могат да подават документи в отдел "Човешки Ресурси" на болницата.

За допълнителна информация вижте страницата Кариери или на тел.: 094 / 60-21-31[2017-01-25]

Прекратява се общесвтена поръчка: “Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по обща и клинична патология при МБАЛ “Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-01-21]

МБАЛ „Света Петка” отпразнува празника на родилната помощ - Бабинден

На празника си, акушерките от видинската болница проведоха традиционният за Бабинден ритуал "Измиване на ръцете”. По случай празника, децата от детска градина „Арабела” поздравиха всички с песни и стихотворения.

Акушеро-гинекологичното отделение получи и две дарения, които ще бъдат използвани за подобряване на условията в него.

Разгледайте галерията за събитието.
[2017-01-17]

Публикуват се Протокол и Решениe във връзка с обществена поръчка: „Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-01-13]

Публикува се Решениe №47/12.01.2017 г. за допълване на Решениe №26/05.01.2017 г. във връзка с обществена поръчка Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

Открита е процедура за възлагане на обществена поръчка: „Периодична доставка на офталмогични имплантируеми медицински изделия, необходими за лечението на пациенти на МБАЛ "Света Петка" АД, град Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-01-05]

Публикуват се протоколи и решения във връзка със следните обществени поръчки:

 • Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по обща и клинична патология при МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин

  За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

 • Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служители на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр.Видин

  За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

 • Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин

  За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


Архив на новините:

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 09.11.2023 г.