НОВИНИ[2014-12-18]


Отправена публична покана за “Извършване на транспортни услуги за превоз на медицински специалисти и други служители, които са на разположение на МБАЛ „Света Петка” АД – гр.Видин в извънработно за тях време”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-12-29]


Публикува се Обявление за отваряне на ценовите оферти във връзка с Обществена Поръчка: "Избор на банкова институция за предоставяне на кредит на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр.Видин за оборотни средства".

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

Публикувано е Решение за възлагане на Изпълнител във връзка с публичната покана за “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на движимото и недвижимото имущество на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД, гр.Видин и осигуряване на пропускателен режим на лица и превозни средства на територията на лечебното заведение, видеонаблюдение и проверка на получени алармени сигнали от сигнално-известителна техника”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-12-10]


Публикувани са Допълнителни Пояснения във връзка с Обществена Поръчка: "Избор на банкова институция за предоставяне на кредит на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр.Видин за оборотни средства".

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

Публикувано е Решение за възлагане на Изпълнител на Обществена Поръчка „Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служители на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр.Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-12-09]


Публикувани са Допълнителни Пояснения във връзка с Обществена Поръчка: "Избор на банкова институция за предоставяне на кредит на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр.Видин за оборотни средства".

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-12-05]


На 10.12.2014г. от 13:00ч., ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка „Приготвяне и осигуряване на храна за пациенти на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр.Видин”.

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-11-28]


На 03.12.2014г. ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка „Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служители на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр.Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

Публикуват се Протокол и Решение за обявяване на изпълнител по Публична Покана - „Доставка чрез лизинг на един брой фабрично нов автомобил с висока проходимост тип "SUV", чрез лизинг с право на закупуване, за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин".

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-12-02]


Публикувани са Протокол №1 и Решение за обявяване на класирането за изпълнител по Публична Покана за Доставка на медицинско оборудване за нуждите на първо отделение по вътрешни болести, с дейност по кардиология и ревматология, лаборатория по инвазивна кардиология при МБАЛ "Света Петка" АД, град Видин

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-11-25]


Публикувани са Протоколи №№ 3, 4 и Решение за обявяване на класирането за изпълнител на Обществена Поръчка - „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин и доставка на медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Света Петка" АД, гр.Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-11-21]


Отправена публична покана за “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на движимото и недвижимото имущество на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД, гр.Видин и осигуряване на пропускателен режим на лица и превозни средства на територията на лечебното заведение, видеонаблюдение и проверка на получени алармени сигнали от сигнално-известителна техника”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-11-19]


На вниманието на кандидатите за участие в обществена поръчка: “Избор на банкова институция за предоставяне на кредит на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр.Видин за оборотни средства”
- направени са промени в решението за обществената поръчка и в техническата спецификация
За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-11-12]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - “Избор на банкова институция за предоставяне на кредит на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр.Видин за оборотни средства”.
За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-11-05]


Отправена публична покана за „Доставка чрез лизинг на един брой фабрично нов автомобил с висока проходимост тип "SUV", чрез лизинг с право на закупуване, за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин".
За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

Взето решение за прекратяване на обществената поръчка за закупуване на нов, висикопроходим автомобил.
За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

Публикувани са протоколите за отваряне на офертите, разглеждане и оценяване на техническите предложения по обществената поръчка за доставка на лекарства и медицински изделия.
За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

Публикуван протокол по обществената поръчка за доставка на природен газ.
За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-11-03]


ПУБЛИЧНА ПОКАНА за „Доставка на медицинско оборудване за нуждите на първо отделение по вътрешни болести, с дейност по кардиология и ревматология, лаборатория по инвазивна кардиология при МБАЛ Света Петка АД, град Видин“.
За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-10-30]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - „Приготвяне и осигуряване на храна за пациенти на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр.Видин”.
За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-10-29]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - „Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служители на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр.Видин”.
За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-10-17]


На 23.10.2014 г. от 14:00 ч., в сградата на МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин, в кабинета на изпълнителния директор, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на ОП с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин и доставка на медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Света Петка" АД, гр.Видин".
За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-10-16]


МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин обявява търг за отдаване под наем на площи за поставяне на кафе автомати за студени напитки и закуски, за поставяне на павилион за печатни издания и за поставяне на павилион за търговия с плодве и зеленчуци на територията на болницата


Документацията за участие в търга можете да изтеглите от тук:
- [ Документация и образци]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-10-06]


На 10 и 11 октомври, от 09:00 до 17:00 ч., в МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин, ще бъдат извършвани безплатни медицински прегледи от водещи лекари.
(Вижте цялото съобщение.)
[2014-10-01]


Благодарствено писмо от посетител в отделението по нервни болести на МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин.
(Вижте писмото.)
[2014-09-12]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - “Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика, за нуждите на МБАЛ „Св. Петка” АД – град Видин”


Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Oбявление ]
- [ Решение ]
- [ Документация ]
- [ Образци ]
- [ Техническа спецификация - Приложение 1 ]
- [ Протокол за отваряне на офертите ]
- [ Обявление за отваряне на ценовите оферти (към 12.11.2014 г.) ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-08-28]


Екипът на МБАЛ „Света Петка” АД – гр. Видин приключи изпълнението на проект „Персоналът на МБАЛ ”Света Петка” Видин АД с по-добри условия на труд”, BG051PO001-2.3.03. Издаден е и Сертификат за съответствие Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. (Вижте детайли.)

ПОКАНА
На 2 септември 2014 г. от 11, 00 часа в залата на Пресклуб на БТА – гр. Видин, ул. „Дунавска” №6, ще се проведе закриващата конференция по проект „Персоналът на МБАЛ ”Св.Петка” Видин АД с по-добри условия на труд”.
[2014-08-20]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин и доставка на медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Света Петка" АД, гр.Видин".


Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Oбявление ]
- [ Решение ]
- [ Документация ]
- [ Образци ]
- [ Техническо предложение - лекарства по ПЛС ]
- [ Техническо предложение - лекарства извън ПЛС ]
- [ Техническо предложение - Хемодиализа ]
- [ Техническа спецификация - лекарства по ПЛС ]
- [ Техническа спецификация - лекарства извън ПЛС ]
- [ Техническа спецификация - Хемодиализа ]
- [ Ценова спецификация - лекарства по ПЛС ]
- [ Ценова спецификация - лекарства извън ПЛС ]
- [ Ценова спецификация - Хемодиализа ]
- [ Допълнителни разяснения (към 27.08.2014 г.) ]
- [ Допълнителни разяснения (към 19.09.2014 г.) ]
- [ Протокол - отваряне на офертите ]  <= ново 
- [ Протокол - отваряне и оценяване на техническите предложения ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-08-08]


МБАЛ ”Св.Петка” АД, Видин получи Сертификат за съответствие на внедрената Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд (СУ ЗБУТ) с изискванията на BS OHSAS 18001:2007.
[2014-08-05]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - „Доставка чрез лизинг на нов, високопроходим автомобил - 1 брой, с механична скоростна кутия, за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин".


Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Покана ]
- [ Образци ]
- [ Заповед за прекратяване ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-08-05]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - "Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на дизелово гориво, бензин А95,пропан-бутан, смазочни материали, консумативи и автокозметика за нуждите на автомобилния парк на МБАЛ”Света Петка” АД град Видин".


Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Покана ]
- [ Образци и документи ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-07-02]


Националното сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение (НСОМБАЛ) протестира срещу промените в начина на заплащане, които са наложени от страна на НЗОК без тяхно съгласие.

Прилагаме текста на декларацията:

„ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЛАСТНИТЕ МНОГОПРОФИЛНИ БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (НСОМБАЛ)

Причината за публичното изявление от името на сдружението е наложеното едностранно от НЗОК подписване на допълнително споразумение към Националния рамков договор 2014 (НРД), което по същество е промяна в НРД, наложена над договорни партньори, едностранно без право на избор.

Последствията от допълнително споразумение и наложените прогнозни стойностни лимитират дейност, а дейността на областните болници е между 60 и 80% спешна.

Считаме, че областните болници са коректни партньори и до момента сме лекували около 40% от хоспитализираните пациенти, а сме получили около 20% от бюджета на НЗОК за болнична помощ.

За годините хоспитализациите в областните болници са статистически непроменени.

Ние днес сме по-притеснени от всякога, като припомняме отново някои специфики на дейност в областните болници:

  • Задължително поддържане на единствени за областите губещи структури – Спешно отделение, ОТХ, Съдебна медицина, ТЕЛК
  • 24 часов прием по спешност във всички структури
  • Изпълняваме на 100% недофинансирани пътеки в педиатрия, неонатология, инфекциозни болести
  • Приемаме всички здравноосигурени в областите
  • През 2013 г. МЗ намали финансирането на СО, ОАИЛ чрез преминаване на финансиране към НЗОК с драстични намалени стойности
  • Неплащането на 33% от дейността ще доведе към неплащане на доставчици, с последващо спиране на доставки на медикаменти, консумативи, ел. енергия, вода
  • Намаляване на заплати, с последващо напускане на квалифицирани медицински кадри и загуба на дейности, единствени за областите.

Ние днес не протестираме за % намаление, а за последиците, които ще са катастрофални и най-тежки при областни болници, защото не можем да затворим врати на нито едно отделение, което е губещо, но ако не получим бюджетите си за изработена дейност няма да обявим само фалит, а затваряне на болници, които са наречени структуроопределящи или гръбнак, но за съжаление подходът към тези болести не е като към такива.”
[2014-06-30]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала за работа с еднопланова ангиографска система с приложение в съдовата и крдиологична диагностика и за извършване на интервенционални процедури за нуждите на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД, гр.Видин”


Техническата оферта, документацията и допълнителни разяснения към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обявление ]
- [ Решение ]
- [ Документация и Образци ]
- [ Въпроси и отговори (към 18.07.2014 г.) ]
- [ Въпроси и отговори (към 28.07.2014 г.) ]
- [ Въпроси и отговори (към 31.07.2014 г.) ]
- [ Отваряне на ценовите оферти ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-06-25]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - "Преустройство и ремонт на Първо отделение по Вътрешни болести с дейности по кардиология и ревматология в МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин и обособяване на инвазивна лаборатория”.


Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ]
- [ Образци ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-06-23]


ПРЕКРАТЕНА Е ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на дизелово гориво, бензин А95,пропан-бутан, смазочни материали, консумативи и автокозметика за нуждите на автомобилния парк на МБАЛ ”Света Петка” АД град Видин. За участие в процедурата е подадена единствена оферта. Поради липсата на условия за реална конкуренция, процедурата се прекратява.

Приложен е разпоредителен документ. - [ Заповед ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-06-19]


Поради допусната технческа грешка в документацията към обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на софтуерни лицензи и обучение за работа с болнична информационна система в МБАЛ ”СВЕТА ПЕТКА” АД", е взето решение за отмяна на обществената поръчка.
Решението е предоставено за изтегляне.

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-06-18]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Извършване на строително-ремонтни услуги на отделение по физиотерапия в МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин.


Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Покана ]
- [ Образци ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-06-10]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на дизелово гориво, бензин А95,пропан-бутан, смазочни материали, консумативи и автокозметика за нуждите на автомобилния парк на МБАЛ ”Света Петка” АД град Видин.


Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Покана ]
- [ Ценово предложение]
- [ Предложение за изпълнение ]
- [ Приложение ]
- [ Заповед за ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-06-06]

МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин с Политика по здраве и безопасност при работа

Във връзка с изпълнението на проект „Персоналът на МБАЛ ”Света Петка” Видин АД с по-добри условия на труд”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин разработва и внедрява Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУ ЗБУТ) по стандарт OHSAS 18001:2007. (Прилoжен е Процесен модел и план на системата.)

Основната цел е подобряване условията на труд в МБАЛ „Света Петка” АД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопастност и здраве при работа.

В изпълнение на дейностите по Внедряване и сертифициране на стандарти за безопасни условия на труд, МБАЛ „Св. Петка” АД, определи своята Политика по здраве и безопаснoст при работа.[2014-05-08]

Време е да се спре със спекулациите около смъртта на Д-р Венков от председателя на „Български пациентски форум”.

Д-р Венков е потърсил помощ в спешно отделение на МБАЛ „ Св. Петка” и веднага е хоспитализиран в отделение по кардиология и ревматология. Направено е всичко възможно за спасяване на живота му, но за съжаление без успех. Състоянието му е било такова, че предприетите мерки не са довели до желаният резултат.

От изявленията на г-н Иван Димитров, председател на БПФ, става ясно, че това е форум на пациенти със сърдечно-съдови заболявания, тъй като в болниците се случва да умират пациенти и с други тежки заболявания, към които пациентския форум не проявява такъв жив интерес. Не е морално трагедията в едно семейство да се използва за извличане на дивиденти в полза на една частна структура неотговаряща на изискванията за лечебно заведение. Г-н Димитров, като председател на пациентския форум би трябвало да знае, че на територията на град Видин има два центъра за диализно лечение на пациенти с бъбречна недостатъчност, единият в държавната болница, а другият на територията на частно лечебно заведение, което явно отговаря на законовите изисквания и има разрешение от МЗ за извършване на такава дейност. Между двете лечебни заведения няма никакви конфликти и напрежение при извършване на тази медицинска услуга.

За да не бъдат пациентите от Видинска област лишени от диагностичните и терапевтичните методи в областта на инвазивната кардиология, ръководството на МБАЛ „Св. Пета” е предприело действия за изграждане на инвазивна лаборатория към отделението по кардиология на територията на самата болница.

д-р Виолета Дочкова,
Изп. Директор МБАЛ "Св. Петка" АД, гр.Видин[2014-04-24]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - при условията на чл. 14, ал. 4 по реда на глава осма „а” за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана съгласно Закона за обществените поръчки - Доставка на перилни и почистващи препарати за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД град Видин


Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ]
- [ Документи указания]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-04-24]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - при условията на чл. 14, ал. 4 по реда на глава осма „а” за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана съгласно Закона за обществените поръчки - Доставка на канцеларски материали за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД град Видин


Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ]
- [ Документи указания]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-04-24]


МБАЛ „Св.Петка” - АД гр.Видин, на основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68, ал.6 и 7 от Закона за лечебните заведения, Правилник за устройството дейността и вътрешния ред в МБАЛ”СВ.ПЕТКА” АД, Правилник за провеждане на конкурси в МБАЛ и Заповед на Изпълнителен Директор №303/08.04.2014 година обявява конкурс за назначаване на началник отделение /лаборатория/


Указания и документи относно участието в конкурса можете да изтеглите от тук:
- [ Документи указания]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-02-28]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Защита от пожар и техническо оборудване и монтиране на инсталация за пожаро-известяване, по Проект: „Персоналът на МБАЛ Св.Петка - Видин АД с по-добри условия на труд”, BG051PO001-2.3.03.


Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Заповед ]
- [ Покана ]
- [ Документи указания]
- [ Техн.Оферта ]
- [ Техн.Спецификация ]
- [ Образци ]
- [ Допълнителни разяснения ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-02-28]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, по Проект :„Персоналът на МБАЛ Св.Петка - Видин АД с по-добри условия на труд”, BG051PO001-2.3.03.


Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Заповед ]
- [ Покана ]
- [ Документи указания]
- [ Техн.Спецификация ]
- [ Образци ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-02-18]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Избор на обслужваща финансова институция за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – гр.Видин


Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документи ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-02-18]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – гр.Видин


Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документи ]
- [ Покана ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-02-06]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене и сортиране на болнично, и операционно бельо, и работно облекло на персонала на МБАЛ „Света Петка” АД – гр.Видин


Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документи ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2014-02-06]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци,свързани с дейността на МБАЛ „Света Петка” АД – гр.Видин


Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документи ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 12.04.2024 г.