НОВИНИ[2017-12-22]

Обява относно необходимостта от извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации

МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Каним всички фирми, които проявяват интерес да представят своите оферти в Деловодството на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин в срок до 16:00 часа на 28.12.2017 г.

За допълнителна информация: 0877245329 Силвия Дамянова[2017-12-21]

Писмо от РЗОК Видин
[2017-12-20]

Ръководството на МБАЛ„Света Петка” АД със скромен подарък към болните деца

По покана на ръководството на МБАЛ „Света Петка” АД, Държавен куклен театър гр. Видин зарадва малките пациенти, настанени за лечение в отделението по педиатрия в лечебното заведение с театрална постановка. Децата бяха посетени от Дядо Коледа, който им раздаде подаръци и им пожела бързо оздравяване.

Разгледайте галерията за събитието.[2017-12-19]

Публикуват се Обявление и Решениe във връзка с обществена поръчка: „Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служители на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр.Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-12-19]

МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин търси да назначи шофьор за транспортиране на болни на диализно лечение.

Кандидатите могат да подават документи в отдел "Човешки Ресурси" на болницата: срок за подаване на документите до 29.12.2017г.

За допълнителна информация вижте страницата Кариери или на тел.: 094 / 60-21-31 вътрешен 222[2017-12-08]

Обява, относно необходимостта от доставка на оригинални и съвместими консумативи за принтери, зареждане и рециклиране на тонер касети, както и ремонт и поддръжка на принтерите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин

МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за доставка на оригинални и съвместими консумативи за принтери, зареждане и рециклиране на тонер касети, както и ремонт и поддръжка на принтери и мултифункционални устройства на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин.

Каним всички фирми, които проявяват интерес да представят своите оферти в Деловодството на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин в срок до 16:30 часа на 13.12.2017 г.

Стойността на предлаганите услуги не трябва да превишава 15 000 лв. с ДДС.

Ценова оферта за попълване

За допълнителна информация: системен администратор Александър Иванов тел: 0877245407[2017-12-05]

Становище относно: стойности и обеми на дейности за БМП по действащ НРД на МБАЛ „Св. Петка" АД, гр. Видин

Становище[2017-11-24]

Публикува се Процедура по чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД – ВИДИН И ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ХЕМОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ В МБАЛ "СВЕТА ПЕТКА" - АД, ГР.ВИДИН

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-11-22]

МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин търси да назначи спешно медицински специалисти (мед.сестри, акушерки, рехабилитатори и фелдшери) за триаж и регистрация в Отделение по спешна медицина.

Необходими документи за кандидатстване:

  Диплома за завършено медицинско образование

  CV

Кандидатите могат да подават документи в деловодството на болницата до 01.12.2017г. от 08:00 до 16:30 ч..
За контакти тел.: 094 60-21-31,

 • вътр.: 350 - Деловодство;
 • вътр.: 222 - "Човешки Ресурси";[2017-11-20]

Обява относно необходимостта от доставка на инструментариум за Отделение по Ортопедия и травматология

МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за доставка на инструменти за нуждите на Отделение по Ортопедия и травматология по следната спецификация:

Спецификация

Каним всички фирми, които проявяват интерес да представят своите оферти в Деловодството на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин в срок до 16:30 часа на 24.11.2017 г.

За допълнителна информация: 0877245329 Силвия Дамянова[2017-10-30]

Покана за получаване на оферти за Доставка на консумативи за отделение по Кардиология в МБАЛ "Света Петка" АД гр. Видин:

Условия за изготвяне на офертата:

Моля, при изготвяне на офертата да се съобразите със следните параметри:

  1. Срок на доставка;

  2. Гаранция на доставените консумативи;

  3. Вид плащане;

  4. Валидност на офертата;

В шиит 2 „Позиции”, участниците задължително попълват:

 • Датата на подаване на офертата и Булстат/ЕИК на фирмата;
 • Колона 7 (G) – „Ед. цена за ед. мярка”;
 • Колона 8 (Н) – „Предлагана опаковка”;
 • Колона 9 (I) – „Брой опаковки”;
 • Колона 10 (J) – „Ед. цена за опаковка”;
 • Колона 11 (К) – „Обща ст.”;
 • Колона 12 (L) – „Каталожен номер”;
 • Колона 13 (М) – „Производител”;
 • Колона 14 (N) – „Оторизация”

ЗАБЕЛЕЖКА: Задължително се използва файла, който Възложителя предоставя на участниците! Променянето на файла по какъвто и да е начин се отразява в него и прави невъзможно използването му при извършване на електронната обработка на данните и изготвяне на класирането.

Документи:

Техническа спецификация

Шаблон за попълване

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 03.11.2017 г. в Деловодството на болничното заведение или на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2017-10-17]

Публикуват се Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене и сортиране на болнично и операционно бельо и работно облекло на персонала на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-10-13]

Покана за получаване на оферти за закупуване на два броя нови Апарати за хемодиализа със следните минимални изисквания:

  1. Отворена система за диализни консумативи. Възможност за работа с консумативи (кръвни линии, диализатори, диализни концентрати /сухи и течни/ на различни производители, включително и български)

  2. Цветен екран със сензорно управление. Задаване на настройки и параметри на лечението чрез докосване на екрана

  3. Възможност за провеждане на ацетатна и бикарбонатна диализа:

  4. Държач за патрон със сух бикарбонат с възможност за работа с консуматив /картриджи/ на различни производители

  5. Възможност за провеждане на диализно лечение “single needle” и “double needle”

  6. Волуметричен контрол на ултрафилтрацията и секвенционална ултрафилтрация (Бергстрьом)

  7. Скорост на ултрафилтрация от 0 до 4000 мл/ч

  8. Индивидуално програмируеми в неограничен брой комбинации профили за проводимост (обща), бикарбонатна проводимост, диализатен поток, температура на диализатния поток, ултрафилтрация и хепарин

  9. Вградена алармена система, кръвен детектор - оптичен, цветочувствителен, въздушен детектор на основата на ултразвук

  10. Регулиране на скоростта на диализатния поток от 300 до 800 мл/мин с индивидуални стъпки от 1 мл

  11. Регулиране на скоростта на кръвния поток от 50 до 600 мл/мин

  12. Регулиране на нивото в артериалната и венозна камери чрез натискане на икона на сензорния екран

  13. Възможност за настройване на работната температура в диапазон от +33 до +40°С

  14. Измерване на хидравлично налягане преди входа на диализатора

  15. Измерване на уреен клирънс (kt/V) по време на диализата без необходимост от допълнителни консумативи

  16. Хепаринова помпа за спринцовки от 10 до 30 мл (болус функция), програмируемо вливане

  17. Програмируеми режими за почистване и дезинфекция, за химическа, топлинна (85°С) или комбинация от химическа/топлинна дезинфекция, седмично програмируемо разписание за дезинфекция

  18. Аварийно електрозахранване (вградена батерия), гарантиращо работа минимум 20 минути в авариен режим

  19. Стойка за апирогенен филтър за диализатния разтвор с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра

  20. Система за съхранение на информацията за пациентите на карта, разпознаваща всички индивидуални данни на пациентите, свързани с диализното лечение (запаметява данните за последните минимум 50 терапии)

  21. Онлайн хелп бутон,който осигурява възможност за обясняване на функцията на всяка една икона и функция на български език

  22. Режим стендбай, при който разхода на електроенергия се свежда до минимум, а разхода на вода и концентрат до 0 мл/мин

  23. Възможност за надграждане на апарата с допълнителни опции без ограничение в техния брой

  24. Софтуер на български език, инструкции за употреба на български език

  25. Вентил за проби

  26. Апаратът притежава СЕ марка, Декларация за съответствие с изискванията на Директива 93/42 EEC, СЕ сертификат

Моля, при изготвяне на офертата да ни представите:

 • Цената на два броя апарати за хемодиализа до 40 000 лв. без ДДС
 • Възможност за разсрочено плащане – по договаряне
 • Ценова оферта за консумативи и реактиви, необходими за апарата
 • Срок на доставка
 • Гаранция на доставения апарат
 • Валидност на офертата

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 20.10.2017 г. в Деловодството на болничното заведение или на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2017-10-13]

Покана за получаване на оферти за пет броя нови апарати за хемодиализа за ползване срещу закупуване на реактиви и консумативи за срок от 3 години

Апаратите за хемодиализата трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

  1. Отворена система за диализни консумативи. Възможност за работа с консумативи (кръвни линии, диализатори, диализни концентрати /сухи и течни/ на различни производители, включително и български)

  2. Цветен екран със сензорно управление. Задаване на настройки и параметри на лечението чрез докосване на екрана

  3. Възможност за провеждане на ацетатна и бикарбонатна диализа:

  4. Държач за патрон със сух бикарбонат с възможност за работа с консуматив /картриджи/ на различни производители

  5. Възможност за провеждане на диализно лечение “single needle” и “double needle”

  6. Волуметричен контрол на ултрафилтрацията и секвенционална ултрафилтрация (Бергстрьом)

  7. Скорост на ултрафилтрация от 0 до 4000 мл/ч

  8. Индивидуално програмируеми в неограничен брой комбинации профили за проводимост (обща), бикарбонатна проводимост, диализатен поток, температура на диализатния поток, ултрафилтрация и хепарин

  9. Вградена алармена система, кръвен детектор - оптичен, цветочувствителен, въздушен детектор на основата на ултразвук

  10. Регулиране на скоростта на диализатния поток от 300 до 800 мл/мин с индивидуални стъпки от 1 мл

  11. Регулиране на скоростта на кръвния поток от 50 до 600 мл/мин

  12. Регулиране на нивото в артериалната и венозна камери чрез натискане на икона на сензорния екран

  13. Възможност за настройване на работната температура в диапазон от +33 до +40°С

  14. Измерване на хидравлично налягане преди входа на диализатора

  15. Измерване на уреен клирънс (kt/V) по време на диализата без необходимост от допълнителни консумативи

  16. Хепаринова помпа за спринцовки от 10 до 30 мл (болус функция), програмируемо вливане

  17. Програмируеми режими за почистване и дезинфекция, за химическа, топлинна (85°С) или комбинация от химическа/топлинна дезинфекция, седмично програмируемо разписание за дезинфекция

  18. Аварийно електрозахранване (вградена батерия), гарантиращо работа минимум 20 минути в авариен режим

  19. Стойка за апирогенен филтър за диализатния разтвор с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра

  20. Система за съхранение на информацията за пациентите на карта, разпознаваща всички индивидуални данни на пациентите, свързани с диализното лечение (запаметява данните за последните минимум 50 терапии)

  21. Онлайн хелп бутон,който осигурява възможност за обясняване на функцията на всяка една икона и функция на български език

  22. Режим стендбай, при който разхода на електроенергия се свежда до минимум, а разхода на вода и концентрат до 0 мл/мин

  23. Възможност за надграждане на апарата с допълнителни опции без ограничение в техния брой

  24. Софтуер на български език, инструкции за употреба на български език

  25. Вентил за проби

  26. Апаратът притежава СЕ марка, Декларация за съответствие с изискванията на Директива 93/42 EEC, СЕ сертификат

Моля, при изготвяне на офертата да ни представите:

 • Ценова оферта за апарата
 • Ценова оферта за консумативи и реактиви, необходими за апарата
 • Възможност за разсрочено плащане – по договаряне
 • Срок на доставка
 • Гаранция на доставения апарат
 • Валидност на офертата

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 20.10.2017 г. в Деловодството на болничното заведение или на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2017-10-11]

МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин търси да назначи човек на длъжност „ Финансов контролъор”. Кандидатите могат да подават документи в деловодството на болницата от 08:00 – 16:30 часа. Срок за подаване на документи 5 дни /11.10.2017г. – 18.10.2017г./ .

За детайли вижте в Кариери - работни места.[2017-09-26]

Покана за получаване на оферти за закупуване на нов или рециклиран Автоматичен, селективен биохимичен анализатор със следните характеристики:

  1. Компактен и настолен;

  2. Производителност – до 250 т/час;

  3. Широк спектър на изследванията:

 • Фотометрия
 • Турбидиметрия
 • Биохимия
 • Коагулация
 • 4. Йонселективен модул;

  5. Ниска консумация на реактиви и проби;

  6. Непрекъснато зареждане и спешни проби по всяко време;

  7. Вграден качествен контрол и връзка с компютър;

  8. Миещи кювети;

  9. Отворена система.

Моля, при изготвяне на офертата да се съобразите със следните параметри:

 • Цена на Автоматичен, селективен биохимичен анализатор до 15 000 лв. с ДДС.
 • Възможност за разсрочено плащане – по договаряне
 • Възможност за ползване на апарата под наем
 • Срок на доставка
 • Гаранция на доставения апарат
 • Валидност на офертата

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 06.10.2017 г. в Деловодството на болничното заведение или на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2017-09-21]

МБАЛ "Света Петка" - АД, гр. Видин обявява 5 свободни места за огняри за отоплителен сезон:15.10.2017 г. - 15.04.2018 г. Документи се приемат в деловодството до 30.09.2017 г. 16:00 ч.

За детайли вижте в Кариери - работни места.[2017-09-20]

Обява относно необходимостта от доставка на канцеларски материали за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин.

МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин събира оферти за доставка на канцеларски материали по следната спецификация:

Спецификация

Каним всички фирми, които проявяват интерес да представят своите оферти в Деловодството на МБАЛ „Света Петка”АД, гр.Видин в срок до 16.30ч. на 27.09.2017г.

За допълнителна информация: 0877245329 Силвия Дамянова[2017-09-18]

Обява относно необходимостта от закупуване на автомобили за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин.

  Технически изисквания за автомобил тип бус 8+1 места:
 • Брой места – 8+1;
 • Двигател – дизелов или бензинов;
 • Работен обем – 2000 куб. см. Минимум;
 • Максимална мощност – до 140к.с;
 • Комбиниран разход на гориво – 8-10л. /100км.;
 • Екологична норма – Минимум EURO 4;
 • Скоростна кутия – ръчна;
 • Задвижване – преден мост;
 • Оборудване – въздушни възглавници 2бр. минимум; колани за всички места; ABS; сервоусилвател; регулируеми странични огледала; климатик; станична плъзгаща врата; по възможност с платформа за трудно подвижни пациенти.

  Teхнически изисквания за автомобил тип миниван 4+1 места:
 • Брой места – 4+1;
 • Двигател – дизелов или бензинов;
 • Работен обем – 1600-2000 куб. см. Минимум;
 • Максимална мощност – до 140к.с;
 • Комбиниран разход на гориво – 7,5л./100км.;
 • Екологична норма – Минимум EURO 4;
 • Скоростна кутия – ръчна;
 • Задвижване – преден мост;
 • Оборудване – въздушни възглавници 2бр. минимум; колани за всички места; ABS; сервоусилвател; регулируеми странични огледала; климатик.

За допълнителна информация и оферти: тел: 0879884163 / Ивайло Иванов[2017-09-18]

Благодарствено писмо към лекари от МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин.

(Вижте писмото)[2017-09-14]

Публикуват се Обявление и Решениe във връзка с обществена поръчка: „Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика за нуждите на МБАЛ „Света Петка”АД, град Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-07-19]

МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин, обявява свободни места за лекари, специализанти, обявени по реда на Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването в МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин към 18.07.2017г.

Кандидатите могат да подават документи в отдел "Човешки Ресурси" на болницата.Срок за подаване на документи: до попълване на свободните места.

За допълнителна информация вижте страницата Кариери или на тел.: 094 / 60-21-31[2017-07-07]

МЪЛЧАЛИВ ПРОТЕСТ В МБАЛ "Света Петка" СРЕЩУ НАСИЛИЕТО НАД МЕДИЦИ

В израз на подкрепа към пребитата д-р Албена Гагова, към всички пострадали от насилие медицински специалисти и като израз на негодувание срещу позорното поведение на извършителите на престъпленията, медиците от МБАЛ „Света Петка” излязоха на мълчалив протест, иницииран от БЛС, който се проведе на 7 юли, между 13.00 и 13.30ч. на входа на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин.
[2017-06-23]

Публикува се Благодарствено писмо от Видинска света митрополия.

Писмо[2017-06-16]

МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин търси да назначи 2 броя шофьори за транспортиране на болни на диализно лечение.

Кандидатите могат да подават документи в отдел "Човешки Ресурси" на болницата.

За допълнителна информация вижте страницата Кариери или на тел.: 094 / 60-21-31[2017-06-05]

Публикува се Благодарствено писмо

Писмо[2017-05-23]

Публикува се Декларация на Националното сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение

Декларация[2017-05-12]

МБАЛ "Света Петка" отбеляза Международен ден на сестринството

В навечерието на 12 май - Международен ден на сестринството, Регионалното дружество на БАПЗГ при МБАЛ „Света Петка „ АД гр. Видин връчи награди на тържество , което се проведе в Семинарната зала на здравното заведение.

На 12 май медицинската общност в цял свят отбелязва международния ден на сестринството и почита паметта на основоположничката му - Флоранс Найтингел.

Наградени в категория „За доказан професионализъм и компетентност" - 2016 година са професионалистите по здравни грижи Милена Цветкова, Боряна Тончева, Миглена Велкова, Геновева Ботева, Росица Маринова, Иванела Велкова,Изабела Коцева,Албена Милчева,Диана Богомилова,Нина Боянова,Надя Цветкова,Светлана Грозданова,Вержиния Герасимова,Оля Мирчева и Евгения Игнатова.

Признание за достойно извървян професионален път и работа изпълнена с любов, всеотдайност и отговорност, бе връчена на Цветанка Николова и Марийка Низамова.

Грамота за дългогодишна дейност и заслуги в професията медицинска сестра, бе връчена на Лазаринка Стоянова.

В категорията Млада смяна 2016 г., призът грабна чаровната Санела Страшимирова.

Със звание Рентгенов лаборант на 2016г., се отличи Албена Димитрова.

За ръководител по здравни грижи-2016 година професионалистите по здравни грижи от МБАЛ „Света Петка” АД определиха Боряна Георгиева.

Наградата „Медицинска сестра на 2016 година „ грабна Даниела Борисова.

Асоциацията по здравни грижи връчи специален приз “За заслуги към сестринството”. Той се дава на човек, който не е професионалист по здравни грижи, но активно е сътрудничил в дейността на професионалистите по здравни грижи. Призът за 2016 година се дава на изпълнителния директор Д-р Виолета Дочкова.

Разгледайте галерията за събитието.
[2017-05-09]

Публикуват се Обявление и Решениe във връзка с обществена поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин и доставка на медицински изделия необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ „Света Петка” АД – Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-05-05]

Публикува се Обявление и решение във връзка с обществена поръчка: „Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациенти на МБАЛ "Света Петка" АД град Видин, по две самостоятелно обособени спецификации:

 1. спецификация № 1 за доставка на ортопедични имплантируеми медицински изделия и консумативи;
 2. спецификация № 2 за доставка на хирургични медицински изделия – платна за нуждите на операционен блок на МБАЛ "Света Петка" АД гр. Видин”.


За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-05-05]

Публикуват се Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци, свързани с дейността на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-05-05]

Прекратява се обществена поръчка: “Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци, свързани с дейността на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-05-04]

Прекратява се обществена поръчка: “Извънгаранционно абонаментно обслужване на медицинска апаратура и техника за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-05-04]

Публикува се Декларация на Националното сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение

Декларация[2017-04-25]

Публикуват се Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци, свързани с дейността на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-04-25]

Публикуват се Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене и сортиране на болнично и операционно бельо и работно облекло на персонала на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-04-12]

Публикуват се заповед и обявление във връзка с конкурс за назначаване на началник отделения в МБАЛ „ Св. Петка” АД.

Заповед

Обявление

За справки и допълнителна информация: тел. 094/602131/222[2017-04-07]

В МБАЛ „Св. Петка”, гр. Видин се извърши празничен водосвет за новоизграждащия се храм „Свети Лука и Света Петка”

Водосветът бе обслужен от Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп, в съслужение с архимандрит Самуил, архимандрит Евтимий, йеромонах Максим и йеродякон Вартоломей, като молитвените песнопения изпяха хористите при катедралния храм на Видин.

Гости на тържеството във видинската болница бяха г-н Огнян Ценков, кмет на Община Видин, г-жа Албена Георгиева, зам.-областен управител на Видин, г-н Ангел Бончев, като и много общественици, лекари и пациенти на болницата.

Инициативата се прави съвместно от Видинска Света митрополия и болницата. Епископ Поликарп благодари на ръководството на болницата за желанието им, за усърдието и стремежът им за построяването на параклиса, като подчерта, че това ще бъде едно място на особена утеха и спокойствие на всички, които влизат и излизат от сградата на болницата. Той изказа благодарност към всички, включили се до момента с дарения за строителството на параклиса. Изграждането на храма е изцяло с дарителски средства и с благословията на Видинския митрополит Дометиан.

Приветствие към присъстващите бе отправено от д-р Дочкова, изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Петка”, гр. Видин и от г-н Ценков, кмет на Видин, който направи и лично дарение за построяването на храма. Той приветства присъстващите и поднесе поздравителен адрес на директора на здравното заведение д-р Виолета Дочкова.

Епископ Поликарп благодари на всички дарители, които са помогнали за изграждането на храма и ги призова да подпомогнат и неговото довършване, за да може на 27 май т.г. той да бъде и тържествено осветен.

Благотворителното тържество продължи с прожекцията на филма „Светителят хирург”, посветен на Св. Лука. Негов автор е журналистът Ангел Бончев, който също присъства на събитието.

Разгледайте галерията за събитието.[2017-03-30]

Публична покана за изпълнение на ремонтни дейности в Отделение по акушерство и гинекология в МБАЛ „Света Петка”АД, гр.Видин

МБАЛ „Света Петка”АД, гр.Видин отправя публична покана за предоставяне на оферти за изпълнение на ремонтни дейности в Отделение по акушерство и гинекология на стойност до 25 000лв. /включващи труда и доставка и монтаж на врати/.

Количествена сметка

Каним всички фирми, които проявяват интерес да представят своите оферти в Деловодството на МБАЛ „Света Петка”АД, гр.Видин в срок до 16.00ч. на 05.04.2017г.

За допълнителна информация: 0877245432 инж.Костов[2017-03-29]

Публикуват се Обявление и Решениe във връзка с обществена поръчка: „Извънгаранционно абонаментно обслужване на медицинска апаратура и техника за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-02-27]

Публикуват се Протокол и Решениe във връзка с обществена поръчка: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД по седем обособени позиции”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-02-21]

Публикуват се Протокол и Решениe във връзка с обществена поръчка: „Периодична доставка на офталмогични имплантируеми медицински изделия, необходими за лечението на пациенти на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-02-13]

Обявена обществена поръчка: “Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по обща и клинична патология при МБАЛ “Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

Публикува се обявление във връзка с обществена поръчка: „Периодична доставка на офталмогични имплантируеми медицински изделия, необходими за лечението на пациенти на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин търси да назначи магистър-фармацевт.

  Изисквания:
 • членство в БФС;
 • комуникационни умения;
 • работа в екип;
 • отговорност, инициативност;
 • компютърна грамотност - отлични умения за работа с MS Office;
 • опитът и допълнителната квалификация са предимство.

  Отговорности:
 • отпускане на лекарства по лекарско предписание, консумативи, медицински изделия и превързочни материали за лечение на хоспитализираните пациенти;
 • следи наличности, заявява и приема лекарствени средства, консумативи и медицински изделия за работата на болницата.

  Необходими документи:
 • копие от диплома за завършено образование-дипломиран магистър фармацевт;
 • CV;
 • мотивационно писмо.

Кандидатите могат да подават документи в деловодството на болницата.

За допълнителна информация вижте страницата Кариери или на тел.: 094 / 60-21-31[2017-02-07]

МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин търси да назначи шофьор за транспортиране на болни на диализно лечение.

Кандидатите могат да подават документи в отдел "Човешки Ресурси" на болницата.

За допълнителна информация вижте страницата Кариери или на тел.: 094 / 60-21-31[2017-01-25]

Прекратява се общесвтена поръчка: “Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по обща и клинична патология при МБАЛ “Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-01-21]

МБАЛ „Света Петка” отпразнува празника на родилната помощ - Бабинден

На празника си, акушерките от видинската болница проведоха традиционният за Бабинден ритуал "Измиване на ръцете”. По случай празника, децата от детска градина „Арабела” поздравиха всички с песни и стихотворения.

Акушеро-гинекологичното отделение получи и две дарения, които ще бъдат използвани за подобряване на условията в него.

Разгледайте галерията за събитието.
[2017-01-17]

Публикуват се Протокол и Решениe във връзка с обществена поръчка: „Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-01-13]

Публикува се Решениe №47/12.01.2017 г. за допълване на Решениe №26/05.01.2017 г. във връзка с обществена поръчка Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

Открита е процедура за възлагане на обществена поръчка: „Периодична доставка на офталмогични имплантируеми медицински изделия, необходими за лечението на пациенти на МБАЛ "Света Петка" АД, град Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2017-01-05]

Публикуват се протоколи и решения във връзка със следните обществени поръчки:

 • Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по обща и клинична патология при МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин

  За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

 • Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служители на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр.Видин

  За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

 • Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин

  За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 16.02.2024 г.