НОВИНИ[2020-12-22]

Обява за получаване на оферти за избор на изпълнител за "Извършване на дезинфекции,дезинсекции и дератизация"

Обява[2020-12-01]

Обява за получаване на оферти за избор на изпълнител за доставка на хигиенни материали за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин

Обява

Заповед[2020-12-01]

Обява за получаване на оферти за избор на изпълнител за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин

Обява

Заповед[2020-11-06]

Благодарствен адрес от ръководството на МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин.[2020-10-30]

Обява относто "Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на МБАЛ"Света Петка"АД, гр.Видин

Приложение

Заповед[2020-10-20]

Обява за получаване на оферти за избор на изпълнител за доставка на закуски за кръводарители

Обява[2020-10-16]

Обява за получаване на оферти за избор на изпълнител за изработка и печат на формуляри

Обява[2020-09-08]

"Обява - МБАЛ „Света Петка” АД търси да назначи служители в отдел Вътрешен одит"

Обява

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 25.09.2020 г.[2020-07-17]

Пресконференция 13.07.2020г.[2020-06-23]

Обявена обществена поръчка: "Извънгаранционно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ "Света Петка" АД, гр.Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2020-06-16]

Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия необходими за провеждане на диализно лечение в МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2020-06-15]

Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2020-06-05]

Съболезнователен адрес[2020-05-27]

Обява за участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с предмет: “Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци,свързани с дейността на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин“

Обява

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 05.06.2020 г. в Деловодството на болничното заведение или на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Маринела Ванчева; тел. за връзка: 094/600 691.[2020-05-26]

Обявена обществена поръчка: "Доставка на офталмологични имплантируеми медицински изделия и медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2020-05-20]

Обявена обществена поръчка: "Осъществяване на денонощна физическа охрана на територията на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2020-05-15]

Обявена обществена поръчка: "Избор на застрахователна компания за застраховане на имуществото и персонала на МБАЛ „Света Петка” АД град Видин, срещу рискове на застрахования и рискове от причинени вреди на трети лица за срок от 1 година"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2020-05-15]

Обявена обществена поръчка: "Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2020-05-12]

Обява относно избор на дипломиран ескперт - счетоводител – регистриран одитор за счетоводното годишното приключване на 2020 г.

МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за осигуряване на независимо одиторско мнение, относно финансовия отчет на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин и на МЦ „Света Петка” ЕООД

Офертата трябва да е съобразена със следните параметри и да съдържа :

1. Заверката ще бъде извършена съгласно изискванията на НСС.

2. Кандидатът следва да е регистриран експерт-счетоводител и да притежава диплома.

3. Стойност и заплащане на услугите.

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 19.05.2020 г. в Деловодството на болничното заведениеили на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Маринела Ванчева; тел. за връзка: 094/600 691.[2020-05-04]

Обявена обществена поръчка: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2020-04-15]Отворено е отделението по реанимация за хора заразени с коронавирус.

От 02.04.2020г. три екипа денонощно се грижат за пациентите с положителен резултат за коронавирус в новообособеното отделение по инфекция.[2020-04-13]

МБАЛ „Света Петка“ АД търси да назначи лекари, медицински сестри и санитари в структурата за наблюдение и лечение на пациенти с доказан COVID-19 в неусложнено положение..

Обявление[2020-03-27]

Благодарствен адрес до дарителите на МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин.[2020-03-25]

Дарителска сметка за борба с COVID-19

Титуляр : МБАЛ „Света Петка“ АД

Банка : ЦКБ АД

BIC : CECBBGSF

IBAN: BG06 CECB 9790 10F1 1035 04

Основание за превода : Дарение за борба с COVID-19

Aпел[2020-03-18]

Обявена обществена поръчка: "Доставка на медицински изделия необходими за провеждане на диализно лечение в МБАЛ "Света Петка" АД, гр.Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2020-03-17]

Обявена обществена поръчка: "Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служители на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр.Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2020-03-11]

Обява за получаване на оферти за „Доставка на принтерна хартия за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД” с прогнозна стойност от 3135,00 лева без ДДС”

Обява

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 13.03.2020 г. в Деловодството на болничното заведение или на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Маринела Ванчева; тел. за връзка: 094/600 691.[2020-02-13]

Обявена обществена поръчка: "Извършване на транспортни услуги за превоз на медицински специалисти и други служители, които са на разположение на МБАЛ „Света Петка” АД – гр.Видин в извънработно за тях време, в часовия диапазон от 14.00 часа на текущия ден до 07.30 часа на следващия работен ден и в часовия диапазон от 0.00 часа до 24.00 часа в празничните и почивни дни"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2020-01-24]

Обява с предмет: „Преустройство на помещение за разполагане на дигитален рентгенов апарат в отделение по "Образна диагностика" на МБАЛ "Света Петка" АД гр.Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 16.02.2024 г.