МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин, обявява совбодни позиции както следва:

Кандидатите могат да подават документи в деловодството на болницата, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 ч..

Допълнителна информация за актуалните свободни позиции в отдел "Човешки Ресурси".

За контакти тел.: 094 60-21-31,

  • вътр.: 350 - Деловодство;
  • вътр.: 222 - "Човешки Ресурси";


 

МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин, обявява свободни места за лекари, специализанти по следните специалности:

Експертен персонал без ръководни функции

ДлъжностПозиции
Акушер гинеколог3
Неонатолог1
Трансфузионна хематология1
Нефрология1
Пулмолог2
Помощник фармацевт1
*Магистър фармацевт1

СПЕЦИАЛИЗАНТИ

ДлъжностПозиции
Хирургия1
Акушерство и гинекология2
Пневмология и фтизиатрия1
Нервни болести1
Кардиология1
Гастроентерология1

Приемът на специализанти се извършва след проведен конкурс по документи и събеседване.

    Необходими документи:

  1. Заявление за участие в конкурса за съответната специалност;
  2. CV по европейски стандарт;
  3. Диплом за завършено образование - образователно-квалификационна степен - "Магистър по медицина";
  4. Документ за трудов стаж;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетелство за съдимост.

Кандидатите могат да подават документи в деловодството на болницата.
Лице за допълнителна информация:Виолета Ненова тел.: 094 / 60-21-31, вътр.: 222
Срок за подаване на документи:до попълване на свободните места.

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 05.06.2018 г.