ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - Информация за извършени плащания

[ ОП - 2018 год. ]

Януари Април Юли Октомври
Февруари Май Август Ноември
Март Юни Септември Декември

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91
e-mail: mbal_vidin@abv.bg

[ ОП - 2017 год. ]

Януари Април Юли Октомври
Февруари Май Август Ноември
Март Юни Септември Декември

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91
e-mail: mbal_vidin@abv.bg

[ ОП - 2016 год. ]

Януари Април Юли Октомври
Февруари Май Август Ноември
Март Юни Септември Декември

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91
e-mail: mbal_vidin@abv.bg

[ ОП - 2015 год. ]

Януари Април Юли Октомври
Февруари Май Август Ноември
Март Юни Септември Декември

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91
e-mail: mbal_vidin@abv.bg

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 21.02.2024 г.