ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - архив 2014 год.[2014-12-18]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - Извършване на транспортни услуги за превоз на медицински специалисти и други служители, които са на разположение на МБАЛ „Света Петка” АД – гр.Видин в извънработно за тях време
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Покана ]
- [ Публична Покана ]
- [ Методика ]
- [ Образци ]
- [ Техническа спецификация ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2014-11-21]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на движимото и недвижимото имущество на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД, гр.Видин и осигуряване на пропускателен режим на лица и превозни средства на територията на лечебното заведение, видеонаблюдение и проверка на получени алармени сигнали от сигнално-известителна техника
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Публична Покана ]
- [ Покана ]
- [ Методика ]
- [ Образци ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ РЕШЕНИЕ за възлагане на Обществена Поръчка ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2014-11-12]

Избор на банкова институция за предоставяне на кредит на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр.Видин за оборотни средства
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Oбявление ]
- [ Решение ]
- [ Нареждане за промяна (към 19.11.2014г.) ]
- [ Решение променено (към 19.11.2014г.) ]
- [ Документация ]
- [ Проект на договор ]
- [ Образци ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Техническа спецификация (към 19.11.2014г.) ]
- [ Допълнителни Пояснения (към 09.12.2014г.) ]
- [ Баланс - юни, 2014 ]
- [ Договор с НЗОК - Клинични Пътеки (към 09.12.2014г.) ]
- [ Договор с НЗОК - Клинични Процедури (към 09.12.2014г.) ]
- [ Договор с НЗОК - Клинични Процедури 2 (към 09.12.2014г.) ]
- [ Приложение - Годишен Отчет на МБАЛ ]
- [ Допълнителни Пояснения (към 10.12.2014г.) ]
- [ Приложение - Отчетни документи (към 10.12.2014г.) ]
- [ Отваряне на ценовите оферти ]
- [ Отваряне на ценовите оферти (актуализирано към 05.01.2015г.) ]
- [ РЕШЕНИЕ за възлагане на Обществена Поръчка ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2014-11-05]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - „Доставка чрез лизинг на един брой фабрично нов автомобил с висока проходимост тип "SUV", чрез лизинг с право на закупуване, за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин"
Техническата оферта и документацията към поканата можете да изтеглите от тук:
- [ Публична Покана ]
- [ Покана ]
- [ Технически изисквания ]
- [ Образци ]
- [ Проект на договор ]
- [ Списък на документите ]
- [ Протокол - отваряне на офертите ]
- [ РЕШЕНИЕ за възлагане на Обществена Поръчка ]
- [ Договор за доставка и отдаване ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2014-11-03]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - Доставка на медицинско оборудване за нуждите на първо отделение по вътрешни болести, с дейност по кардиология и ревматология, лаборатория по инвазивна кардиология при МБАЛ "Света Петка" АД, град Видин
Техническата оферта и документацията към поканата можете да изтеглите от тук:
- [ Oбявление ]
- [ Образци ]
- [ Документация ]
- [ Протокол - отваряне на офертите и класиране ]  <= ново 
- [ РЕШЕНИЕ за възлагане на Обществена Поръчка ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2014-10-29]

Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служители на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр.Видин[2014-09-12]

Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика, за нуждите на МБАЛ „Св. Петка” АД – град Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Oбявление ]
- [ Решение ]
- [ Документация ]
- [ Образци ]
- [ Техническа спецификация - Приложение 1 ]
- [ Протокол - отваряне на офертите ]
- [ Обявление за отваряне на ценовите оферти (към 12.11.2014 г.) ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2014-08-20]

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин и доставка на медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Света Петка" АД, гр.Видин".
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Oбявление ]
- [ Решение ]
- [ Документация ]
- [ Образци ]
- [ Техническо предложение - лекарства по ПЛС ]
- [ Техническо предложение - лекарства извън ПЛС ]
- [ Техническо предложение - Хемодиализа ]
- [ Техническа спецификация - лекарства по ПЛС ]
- [ Техническа спецификация - лекарства извън ПЛС ]
- [ Техническа спецификация - Хемодиализа ]
- [ Ценова спецификация - лекарства по ПЛС ]
- [ Ценова спецификация - лекарства извън ПЛС ]
- [ Ценова спецификация - Хемодиализа ]
- [ Допълнителни разяснения (към 27.08.2014 г.) ]
- [ Допълнителни разяснения (към 19.09.2014 г.) ]
- [ Отваряне на ценовите оферти (към 17.10.2014 г.) ]
- [ Протокол - отваряне на офертите ]
- [ Протокол - разглеждане и оценяване на техническите предложения ]
- [ Протокол - отваряне на ценовите предложения ]
- [ Протокол - разглеждане на обосновки за някои ценови предложения ]
- [ РЕШЕНИЕ за окончателно класиране и определяне на изпълнител ]

Фирми изпълнители - сключени договори на 17.12.2014 год.  <= ново 

- [ Дог. №121 - "Фьоникс Фарма" ЕООД - обособена позиция №1 ]
- [ Дог. №122 - "Фьоникс Фарма" ЕООД - обособена позиция №2 ]
- [ Дог. №123 - "Про Фармация" ЕООД - обособена позиция №1 ]
- [ Дог. №124 - "МС Фарма" АД - обособена позиция №1 ]
- [ Дог. №125 - "Медекс" ООД - обособена позиция №1 ]
- [ Дог. №126 - "Медекс" ООД - обособена позиция №2 ]
- [ Дог. №127 - "Соломед" ООД - обособена позиция №1 ]
- [ Дог. №128 - "Соломед" ООД - обособена позиция №3 ]
- [ Дог. №129 - "Дъчмед Интернешънъл" ЕООД - об. позиция №3 ]
- [ Дог. №130 - "Булмар МЛ" ООД - обособена позиция №3 ]
- [ Дог. №131 - "Софарма Трейдинг" АД - обособена позиция №1 ]
- [ Дог. №132 - "Софарма Трейдинг" АД - обособена позиция №2 ]
- [ Дог. №133 - "Търговска Лига Национален Аптечен Център" АД - об.поз.№1]
- [ Дог. №134 - "Търговска Лига Национален Аптечен Център" АД - об.поз.№2]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2014-08-05]

„Доставка чрез лизинг на нов, високопроходим автомобил - 1 брой, с механична скоростна кутия, за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин".
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Покана ]
- [ Образци ]
- [ Заповед за прекратяване ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2014-08-05]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - "Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на дизелово гориво, бензин А95,пропан-бутан, смазочни материали, консумативи и автокозметика за нуждите на автомобилния парк на МБАЛ”Света Петка” АД град Видин".
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Публична Покана ]
- [ Образци и документи ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2014-06-30]

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала за работа с еднопланова ангиографска система с приложение в съдовата и крдиологична диагностика и за извършване на интервенционални процедури за нуждите на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД, гр.Видин”
Техническата оферта, документацията и допълнителни разяснения към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обявление ]
- [ Решение ]
- [ Документация и Образци ]
- [ Въпроси и отговори (към 18.07.2014 г.) ]
- [ Въпроси и отговори (към 28.07.2014 г.) ]
- [ Въпроси и отговори (към 31.07.2014 г.) ]
- [ Отваряне на ценовите оферти ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2014-06-25]

"Преустройство и ремонт на Първо отделение по Вътрешни болести с дейности по кардиология и ревматология в МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин и обособяване на инвазивна лаборатория”.
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ]
- [ Образци ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2014-06-18]

Извършване на строително-ремонтни услуги на отделение по физиотерапия в МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин.
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Покана ]
- [ Образци ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2014-06-10]

Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на дизелово гориво, бензин А95,пропан-бутан, смазочни материали, консумативи и автокозметика за нуждите на автомобилния парк на МБАЛ ”Света Петка” АД град Видин.
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Покана ]
- [ Ценово предложение]
- [ Предложение за изпълнение ]
- [ Приложение ]
- [ Заповед за ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2014-04-24]

ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА при условията на чл. 14, ал. 4 по реда на глава осма „а” за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана съгласно Закона за обществените поръчки - Доставка на перилни и почистващи препарати за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД град Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ]
- [ Документи указания]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2014-04-24]

ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА при условията на чл. 14, ал. 4 по реда на глава осма „а” за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана съгласно Закона за обществените поръчки - Доставка на канцеларски материали за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД град Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ]
- [ Документи указания]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2014-02-28]

Избор на изпълнител за консултантски услуги по : Обособена позиция 1: Внедряване на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 Обособена позиция 2: Сертифициране на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007, по Проект :„Персоналът на МБАЛ”Св.Петка”Видин АД с по- добри условия на труд”, BG051PO001-2.3.03.
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Заповед ]
- [ Покана ]
- [ Документи указания]
- [ Техн.Оферта позиция 1 ]
- [ Техн.Оферта позиция 2 ]
- [ Техн.Спецификация позиция 1 ]
- [ Техн.Спецификация позиция 2 ]
- [ Образци позиция 1]
- [ Образци позиция 2]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2014-02-28]

Защита от пожар и техническо оборудване и монтиране на инсталация за пожаро-известяване, по Проект: „Персоналът на МБАЛ Св.Петка - Видин АД с по-добри условия на труд”, BG051PO001-2.3.03.
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Заповед ]
- [ Покана ]
- [ Документи указания]
- [ Техн.Оферта ]
- [ Техн.Спецификация ]
- [ Образци ]
- [ Допълнителни разяснения ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2014-02-28]

Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, по Проект :„Персоналът на МБАЛ Св.Петка - Видин АД с по-добри условия на труд”, BG051PO001-2.3.03.
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Заповед ]
- [ Покана ]
- [ Документи указания]
- [ Техн.Спецификация ]
- [ Образци ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2014-02-18]

Избор на обслужваща финансова институция за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – гр.Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документи ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2014-02-18]

Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – гр.Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документи ]
- [ Покана ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2014-02-06]

Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене и сортиране на болнично, и операционно бельо, и работно облекло на персонала на МБАЛ „Света Петка” АД – гр.Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документи ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2014-02-06]

Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци,свързани с дейността на МБАЛ „Света Петка” АД – гр.Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документи ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 12.12.2023 г.