[2018-12-21]АОП №

„Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обява ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Образци ]
- [ Договор ]
- [ Протокол 1 ]
- [ Съобщение ]
- [ Образец 8 А ]
- [ Образец 9 А ]
- [ Информация до АОП ]
- [ Удължаване на срока ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-12-12]АОП № 00425-2018-0012

„Доставка на офталмологични имплантируеми медицински изделия и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Образци ]
- [ Решение ]
- [ espd request ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]  <= ново 
- [ Образец 3 А ]
- [ Образец 4 А ]
- [ Покана Бикомед ]
- [ Покана Куантум Медикъл ]
- [ Покана РСР ]
- [ Решение ]
- [ Доклад ]
- [ Протокол 1 ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-11-29]АОП № 00425-2018-0011

„Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика за нуждите на МБАЛ"Света Петка"АД гр.Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ Решение ]
- [ Обявление ]
- [ espd request ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]  <= ново 
- [ РД-19-10 ]  <= ново 
- [ Протокол 1 ]
- [ Протокол 2 ]
- [ Протокол 3 ]
- [ Решение 2 ]
- [ Съобщение-Цени ]
- [ Обявление за приключил договор ]-Качено на:21.05.2020г.

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-11-27]АОП №

„Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин, на основание чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Техническа спецификация ]
- [ Образци ]
- [ Договор ]
- [ Образец 8 А ]
- [ Образец 9 А ]
- [ Протокол 1]  <= ново 
- [ Съобщение ]  <= ново 
- [ Покана ЕТ Пешо 91 ]
- [ Покана Офис Експрес Сървис ]
- [ Покана Еврика ЕООД ]
- [ Покана Кооперация Панда ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-11-13]АОП №

"Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене и сортиране на болнично и операционно бельо и работно облекло на персонала на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Oбява ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Образци ]
- [ Договор ]
- [ РД-18-1 ]  <= ново 
- [ Информация до АОП]
- [ Протокол ]
- [ Решение ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-11-07]АОП № 00425-2018-0010

„Закупуване на седем хемодиализни апарати и шест хемодиализни кресла за отделение по Нефрология с дейност диализно лечение при МБАЛ"Света Петка"АД гр.Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ Решение ]
- [ Обявление ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]  <= ново 
- [ espd request ]
- [ Протокол 1 ]
- [ Протокол 2 ]
- [ Протокол 3 ]
- [ Решение ]
- [ Съобщение-Цени ]
- [ Договор кресла ]
- [ Договор апарати ]
- [ Обявление за приключване ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-11-02]АОП №

„Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя за нуждите на автомобилния парк на МБАЛ „Света Петка” АД, гр Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Техническа спецификация ]
- [ Образци ]
- [ Договор ]
- [ Договор ]
- [ Обява ]
- [ Информация до АОП ]
- [ Удължаване на срок ]
- [ Протокол №1 ]  <= ново 
- [ Решение ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-10-23]АОП №

„Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин“
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Техническа спецификация ]
- [ Образци ]
- [ Договор ]
- [ Обява ]
- [ Информация до АОП ]
- [ Удължаване на срок ]
- [ Образец 8 А ]
- [ Образец 9 А ]
- [ Протокол №1 ]  <= ново 
- [ Съобщение за прекратяване ]  <= ново изпиране

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-10-03] АОП № 00425-2018-0009

„Извънгаранционно абонаментно обслужване на медицинска апаратура и техника за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин”
Документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ]
- [ Обявление ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]
- [ Обявление за възложена поръчка 1 ]  <= ново 
- [ Договор РД-19-3 ]  <= ново 
- [ Договор РД-19-5 ]  <= ново 
- [ Договор РД-19-4 ]  <= ново 
- [ Документация ]
- [ espd request ]
- [ Протокол №1 ]
- [ Протокол №2 ]
- [ Протокол №3 ]
- [ Решение ]
- [ Съобщение-Цени ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-09-28]АОП №

„Отдаване под наем на помещения, собственост на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ]
- [ Образци ]
- [ РД-25-140 ]
- [ РД-25-141 ]
- [ РД-25-143 ]
- [ РД-25-145 ]
- [ РД-25-158 ]
- [ РД-25-159 ]
- [ РД-25-160 ]
- [ РД-25-161 ]
- [ Протокол 1 ]


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-09-12]АОП № 00425-2018-0008

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”


[2018-09-10]

Обява с предмет Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА ]
- [ ПРОЛОЖЕНИЯ ]
- [ МЕТОДИКА ]
- [ ОЦЕНКА ]
- [ РД-25-138 ]
- [ Протокол 1 ]
- [ Протокол 2 ]  <= ново 
- [ Приложение 1 ]  <= ново 
- [ Заповед ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-08-08] АОП № 00425-2018-0007

„Извънгаранционно абонаментно обслужване на медицинска апаратура и техника за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин”


[2018-07-18]АОП № 00425-2018-0006

„Доставка на медицински консумативи, имплантируеми кардиостимулатори и изделия за отделение по Кардиология за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ Обявление ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]  <= ново 
- [ espd request ]
- [ Решение АОП ]
- [ Образец 3 а ]
- [ Образец 3 b ]
- [ Образец 4 а ]
- [ Образец 4 b ]
- [ Съобщение ]
- [ Протокол №1 ]
- [ Цени ]
- [ Протокол 2 ]
- [ Протокол 3 ]
- [ Решение ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-06-21]АОП № 00425-2018-0005

„Периодична доставка на медицински изделия и консумативи, необходими за лечението на пациентите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин по две самостоятелно обособени спецификации”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ Обявление ]
- [ espd request ]
- [ обявление за възложена поръчка ]
- [ обявление за възложена поръчка *]  <= ново 
- [ Решение ]
- [ Договор ]  <= ново 
- [ Договор ]  <= ново 
- [ Образец 3.1 а ]
- [ Образец 3.2 а ]
- [ Образец 4.1 а ]
- [ Образец 4.2 а ]
- [ Разяснение ]
- [ Протокол №1 ]
- [ Съобщение-Цени ]
- [ Решение ]  <= ново 
- [ Доклад ]  <= ново 
- [ Протокол №2 ]  <= ново 
- [ Протокол №3 ]  <= ново 
- [ Обявление за приключил договор ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-05-17]АОП № 00425-2018-0004

„Извънгаранционно абонаментно обслужване на медицинска апаратура и техника за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин”


[2018-04-24] АОП № 9075280

Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци, свързани с дейността на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Oбява ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Образци ]
- [ Договор проект ]
- [ Договор ]
- [ Обява за удължаване ]
- [ Решение ]
- [ Протокол №1 / 21.05.2018г. ] 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-04-20]АОП № 00425-2018-0003

„Доставка на офталмологични имплантируеми медицински изделия и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ Обявление ]
- [ Обявление за поръчка ]  <= ново 
- [ Образец 3а ]
- [ Образец 4а ]
- [ espd request ]
- [ Решение ]
- [ Съобщение - Цени ]
- [ Протокол №1 ]
- [ Протокол №2 ]
- [ Протокол №3 ]
- [ Протокол №4 ]
- [ Решение ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-02-14]АОП № 9072971

„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД, гр.Видин по седем обособени позиции“
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обява ]
- [ Договор ]
- [ РД-18-3 ]
- [ РД-18-4 ]
- [ РД-18-5 ]
- [ РД-18-6 ]
- [ РД-18-7 ]
- [ РД-18-8 ]
- [ РД-18-9 ]
- [ Образци ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Приложение ]
- [ Протокол ]  <= ново 
- [ Решение ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-02-07]АОП № 9072793

„Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД, гр.Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Техническа спецификация ]
- [ Образци ]
- [ Договор ]
- [ Обява ]
- [ Образец 8 А ] [ Образец 8 А ]
- [ Образец 9 А ] [ Образец 9 А ]
- [ Протокол №1 ]
- [ Решение ]
- [ РД-18-11 ]
- [ РД-18-10 ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-01-29]АОП № 00425-2018-0001

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за един обект на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация]
- [ Обявление ]  <= ново 
- [ Решение ]  <= ново 
- [ РД-19-12 ]
- [ Протокол №1, №2, №3 ]
- [ Решение ]
- [ Обявление ]  <= ново 
- [ Обявление за приключил договор]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-01-05]АОП № 9072030

Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет „Осъществяване на денонощна физическа охрана на територията на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Техническа спецификация ]
- [ Образци ]
- [ Договор-проект ]
- [ Договор ]
- [ Обява]
- [ Удължаване на срок за оферти /15.01.2018г. ]
- [ Решение ]  <= ново 
- [ Протокол №1 / 29.01.2018 г. ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 12.12.2023 г.