[2019-12-31]АОП №

„Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене и сортиране на болнично и операционно бельо и работно облекло на персонала на МБАЛ „Света Петка” АД град Видин"


[2019-12-30]АОП № 00425-2019-0019

„Извънгаранционно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Образци ]
- [ Решение ]
- [ espd ]
- [ Покана Медикос Сервиз ]
- [ Покана МТИ ]
- [ Покана Фрезениус ]
- [ Протокол 1 ]
- [ Решение за прекратяване ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-11-14]АОП № 00425-2019-0018

„Доставка на медицински изделия за отделение по Кардиология при МБАЛ"Света Петка" АД, гр.Видин"


[2019-10-31]АОП №

„Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя за нуждите на автомобилния парк на МБАЛ „Света Петка” АД, гр Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Техническа спецификация ]
- [ Образци ]
- [ Договор ]
- [ Обява ]
- [ Доклад ]
- [ Информация до АОП ]
- [ Информация до АОП ]
- [ Решение ]
- [ РД-18-21 ]-Качено на:19.12.2019г.


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-10-08]АОП № 00425-2019-0016

„Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика за нуждите на МБАЛ „Света Петка”АД, град Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обявление ]
- [ Документация ]
- [ Решение ]
- [ Доклад ]
- [ espd ]
- [ Обявление цени ]
- [ Решение ]
- [ Протоколи ]
- [ РД-19-45 ]-Качено на:30.04.2020г.

- [ Обявление за възложена поръчка ]<-Качено на:30.04.2020г.


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-09-27]АОП № 00425-2019-0015

„Изграждане на резервно електрозахранване на отговорни консуматори в МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обявление ]
- [ Документация ]
- [ Решение ]
- [ Доклад ]
- [ espd ]
- [ Проект Болничен корпус ]
- [ Прoeкт Хемодиализа ]
- [ Цени ]
- [ Протокол 1 ]
- [ Протокол 2 ]
- [ Решение ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]  <= ново 
- [ РД-19-44 ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-09-26]АОП № 00425-2019-0014

"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за един обект на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Доклад ]
- [ Документация ]
- [ Еspd-request ]
- [ Обявление ]
- [ Решение ]
- [ Разяснение ]
- [ Цени ]
- [ Решение ]
- [ Протоколи ]
- [ Договор ЧЕЗ ]  <= ново 
- [ Обявление ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-09-25]АОП №

„Избор на кредитна институция за предоставяне на кредит за оборотни средства на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Сведения ]
- [ Приложение ]
- [ Оценка ]
- [ Методика ]
- [ Заповед ]
- [ Обява ]
- [ Баланс ]
- [ Отчет ]
- [ Паричен поток ]
- [ Капитал ]
- [ Повторна покана ]
- [ Протокол 1 ]  <= ново 
- [ Протокол 2 ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-08-09]АОП № 00425-2019-0013

„Извънгаранционно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ Обявление ]
- [ Решение ]
- [ espd ]
- [ Разяснение ]
- [ Протокол 1 ]
- [ Протокол 2 ]
- [ Протокол 3 ]
- [ Протокол 4 ]
- [ Решение ]
- [ Съобщение-Цени ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]  <= ново 
- [ РД-19-37 ]  <= ново 
- [ РД-19-38 ]  <= ново 
- [ РД-19-39 ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-07-10]АОП № 00425-2019-0012

„Доставка на ортопедични имплантируеми медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ Доклад ]
- [ Обявление ]
- [ Решение ]
- [ Образец 3 а ]
- [ Образeц 4 а ]
- [ espd ]
- [ Протокол 1 ]
- [ Съобщение-Цени ]
- [ espd ]
- [ Решение ]
- [ Протокол 2 ]
- [ Протокол 3 ]
- [ Протокол 4 ]
- [ Обявление за възлагане поръчка ]
- [ РД - 19-24 ]
- [ РД - 19-25 ]
- [ РД - 19-26 ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-07-10]АОП № 00425-2019-0011

„Частичен ремонт на Отделение по Психиатрия при МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ Доклад ]
- [ Обявление ]
- [ Решение ]
- [ espd ]
- [ Протокол 1 ]
- [ Съобщение-Цени ]
- [ Протокол 2 ]
- [ Протокол 3 ]
- [ Протокол 4 ]
- [ Протокол 5 ]
- [ Решение ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]
- [ РД-19-40 ]
- [ Обявление за приключил договор ]-Качено на:24.04.2020г.

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-06-20]АОП №

Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Частичен ремонт на Психиатрично отделение при МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Покана ]
- [ Информация за удължаване на срока ]
- [ КСС ]
- [ Индикативна оферта ]
- [ Доклад ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-06-20]АОП №

Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ортопедични имплантируеми медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Покана ]
- [ Информация за удължаване на срока ]
- [ Прогнозна стойност ]
- [ Доклад ]
- [ Индикативна оферта ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-06-20]АОП №

Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Покана ]
- [ Информация за удължаване на срока ]
- [ Прогнозна стойност ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-06-17]АОП № 00425-2019-0010

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитален графичен рентгенов апарат за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обявление ]
- [ Документация ]
- [ Решение ]
- [ Доклад ]
- [ espd ]
- [ Протокол 1 ]
- [ Съобщение-Цени ]
- [ Съобщение ]
- [ Съобщение - Цени ]
- [ Решение ]  <= ново 
- [ Доклад ]  <= ново 
- [ Протокол 2 ]  <= ново 
- [ Протокол 3 ]  <= ново 
- [ Протокол 4 ]  <= ново 
- [ РД-19-43 ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]
- [ Обявление за приключил договор ]-Качено на:16.06.2020г.

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-05-27]АОП № 00425-2019-0009

„Изграждане на резервно електрозахранване на отговорни консуматори в МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обявление ]
- [ Документация ]
- [ Решение ]
- [ Доклад ]
- [ espd ]
- [ Проект Болничен корпус ]
- [ Прoeкт Хемодиализа ]
- [ Съобщение-Цени ]
- [ Решение ]
- [ Протоколи ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]
- [ РД-19-15 ]
- [ Обявление за приключил договор ]  <= ново 
- [ Допълнително споразумение ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-05-21]АОП № 00425-2019-0008

„Закупуване на автоклав за стерилизация и водоочистваща система за централна стерилизационна на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обявление ]
- [ Документация ]
- [ Решение ]
- [ Доклад ]
- [ espd ]
- [ Протокол ]
- [ Съобщение-Цени ]
- [ Решение ]
- [ Протокол 2 ]
- [ Протокол 3 ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]
- [ РД-19-16 ]
- [ Обявление за приключване ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-05-20]АОП №

„Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на 1бр. дигитален графичен рентгенов апарат"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Покана ]
- [ Информация за удължаване на срока ]
- [ Доклад ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-05-13]АОП №

„Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обява ]
- [ Договор ]
- [ Образци ]
- [ Доклад ]
- [ Tехническа ]
- [ Образец 9а ]
- [ Образец 10а ]
- [ Информация до АОП ]
- [ Решение ]
- [ Протокол 1 ]
- [ Протокол 2 ]
- [ РД-18-19 ]
- [ РД-18-18 ]
- [ РД-18-20 ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-04-30]АОП №

„Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци, свързани с дейността на МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обява ]
- [ Договор ]
- [ Образци ]
- [ Доклад ]
- [ Tехническа ]
- [ Информация до АОП ]
- [ Информация до АОП ]
- [ Решение ]
- [ Протокол ]
- [ РД-18-17 ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-04-25]АОП №

„Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на Автоклав за стерилизация и водоочистваща система за централна стерилизационна на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Покана ]
- [ Прогнозна стойност ]
- [ Индикативна оферта ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-04-25]АОП № 00425-2019-0007

„Извънгаранционно сервизно обслужване на ангиографска система TOSHIBA”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обявление ]
- [ Решение ]
- [ Документация ]
- [ Доклад ]
- [ espd ]
- [ Съобщение-Цени ]
- [ Решение ]
- [ Протоколи ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]  <= ново 
- [ РД-19-14 ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-04-22]АОП № 00425-2019-0006

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”


[2019-03-15]АОП №

„Избор на застрахователна компания за застраховане на имуществото и персонала на МБАЛ „Света Петка” АД град Видин, срещу рискове на застрахования и рискове от причинени вреди на трети лица за срок от 1 година”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обява ]
- [ Договор ]
- [ Образци ]
- [ Доклад ]
- [ Решение]  <= ново 
- [ Протокол ]  <= ново 
- [ Информация до АОП ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Приложения 1,2 и 3 ]
- [ Приложение 4 ]
- [ Приложение 5 ]
- [ Приложение 6 ]
- [ РД-18-16 ]
- [ РД-18-9 ]
- [ РД-18-10 ]
- [ РД-18-11 ]
- [ РД-18-13 ]
- [ РД-18-14 ]
- [ РД-18-15 ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-02-27]АОП № 00425-2019-0005

„Доставка на медицински изделия необходими за провеждане на диализно лечение в МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ Обявление ]
- [ Решение ]
- [ Протокол 1 ]
- [ Съобщение-Цени ]
- [ espd ]
- [ Образец 3.1а ]
- [ Образец 4.1а ]
- [ Решение ]  <= ново 
- [ Протокол 2 ]  <= ново 
- [ Протокол 3 ]  <= ново 
- [ Обявление за възложена поръчка]  <= ново 
- [ РД-19-17]  <= ново 
- [ РД-19-18]  <= ново 
- [ РД-19-19]  <= ново 
- [ РД-19-20]  <= ново 
- [ РД-19-21]  <= ново 
- [ РД-19-22]  <= ново 
- [ РД-19-23]  <= ново 
телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-02-27]АОП №

„Извършване на текущ ремонт на Отделение по Нефрология и диализно лечение при МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обява ]
- [ Образци ]
- [ КСС ]
- [ Информация АОП ]
- [ Техническа Спецификация ]
- [ Протокол 1 ]  <= ново 
- [ Протокол 2 ]  <= ново 
- [ Протокол 3 ]  <= ново 
- [ Решение ]  <= ново 
- [ РД-18-8 ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-02-27]АОП №

„Осъществяване на денонощна физическа охрана на територията на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обява ]
- [ Образци ]
- [ Договор ]
- [ Информация до АОП ]
- [ Решение ]
- [ Протокол 1 ]
- [ Информация за удължаване на срока ]
- [ РД-12 ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-02-26]АОП № 00425-2019-0004

„Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ Обявление ]
- [ Решение ]
- [ espd ]
- [ Съобщение-Цени ]
- [ Обявление ]  <= ново 
- [ РД-19-13 ]  <= ново 
- [ Решение ]
- [ Протокол ]

Примерни менюта:
- [ Диета 9,15 ]
- [ Диета 1а ]
- [ Диета 1,5,7,10 ]
- [ Диета 4 ]
- [ Диета Течно-кашова ]
- [ Диета Хемодиализа ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-02-21]АОП №

„Отдаване под наем на част от помещения, собственост на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ РД-25-53 ]
- [ Протокол ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-02-20]АОП №

„Доставка на оригинални и съвместими консумативи за принтери, тонер за зареждане и рециклиране на тонер касети, както и ремонт и поддръжка на принтерите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Образци ]
- [ Решение ]
- [ Приложение ]
- [ Договор-проект ]
- [ Протокол ]
- [ Протокол ]
- [ Решение ]
- [ РД-18-7 ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-02-11]АОП №

„Отдаване под наем на помещение и част от помещения, собственост на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин за разполагане на телевизионни приемници и апарати за самотаксуване”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Образци ]
- [ Решение ]
- [ РД-25-46 ]
- [ Протокол ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-02-06]АОП № 00425-2019-0003

„Доставка на офталмологични имплантируеми медицински изделия и медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин“
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ espd request ]
- [ Решение ]
- [ Обявление ]
- [ Решение / 01.04.2019г. ]
- [ Съобщение-Цени ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]  <= ново 
- [ РД-19-12 ]
- [ Протокол 1 ]
- [ Протокол 2 ]
- [ Протокол 3 ]
- [ Образец 3 а ]
- [ Образец 4 а ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-02-06]АОП №

„Извършване на транспортни услуги за превоз на медицински специалисти и други служители, които са на разположение на МБАЛ „Света Петка” АД – гр.Видин в извънработно за тях време, в часовия диапазон от 14:00 часа на текущия ден до 07:30 часа на следващия работен ден и в часовия диапазон от 0:00 часа до 24:00 часа в празничните и почивни дни”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Образци ]
- [ Решение ]
- [ РД-18-6 ]
- [ Решение ]  <= ново 
- [ Протокол ]  <= ново 
- [ Техническа спецификация ]
- [ Договор-проект ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-01-25]АОП №

„Доставка на медицинско оборудване за нуждите на отделение по „Съдебна медицина“ при МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин“
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Образци ]
- [ Решение ]
- [ РД-18-3 ]  <= ново 
- [ РД-18-5 ]  <= ново 
- [ РД-18-4 ]  <= ново 
- [ Решение ]
- [ Протокол ]
- [ Техническа спецификация ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-01-25]АОП №

„Извършване на строително-ремонтни дейности в отделение по „Съдебна медицина“ при МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин“
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Образци ]
- [ Решение ]
- [ Решение ]
- [ Протокол ]
- [ Договор-проект ]
- [ РД-18-2 ]  <= ново 
- [ Количествено - стойностна сметка ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-01-18]АОП № 00425-2019-0002

„Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служители на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ Решение ]
- [ espd request ]
- [ Обявление ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]  <= ново 
- [ РД-19-11 ]  <= ново 
- [ Съобщение-Цени ]
- [ Протокол 1 ]
- [ Протокол 2 ]
- [ Протокол 3 ]
- [ Решение ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-01-11]АОП № 00425-2019-0001

„Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, отделение по обща и клинична патология при МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ Решение ]
- [ Обявление ]
- [ espd request ]
- [ Ценово предложение ]
- [ Техническо предложение ]
- [ Разяснение ]
- [ Разяснение ]
- [ Разяснение ]
- [ Доклад ]
- [ Доклад-комисия ]
- [ Приложение 1 ]
- [ Приложение 2 ]
- [ Приложение 3 ]
- [ Приложение 4 ]
- [ Приложение 5 ]
- [ Приложение 6 ]
- [ Приложение 7 ]
- [ Приложение 8 ]
- [ Приложение 9 ]
- [ Протокол 1 ]
- [ Протокол 2 ]
- [ Протокол 3 ]
- [ Протокол 4 ]
- [ Решение-класиране ]
- [ Решение ]
- [ Решени промяна ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-1 ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-2 ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-3 ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-4 ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-5 ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-6 ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-7 ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-8 ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-9 ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-10 ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-11 ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-12 ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-13 ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-14 ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-15 ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-16 ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-17 ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-18 ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-19 ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-20 ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-21 ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-22 ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-23 ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-24 ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-25 ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-26 ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-27 ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-28 ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-29 ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-30 ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-31 ]-Качено на:05.03.2020г.
- [ РД-19-32 ]-Качено на:13.03.2020г.
- [ РД-19-33 ]-Качено на:13.03.2020г.
- [ РД-19-34 ]-Качено на:13.03.2020г.
- [ РД-19-35 ]-Качено на:13.03.2020г.
- [ РД-19-36 ]-Качено на:13.03.2020г.
- [ РД-19-37 ]-Качено на:13.03.2020г.
- [ РД-19-38 ]-Качено на:13.03.2020г.
- [ РД-19-39 ]-Качено на:13.03.2020г.
- [ РД-19-40 ]-Качено на:13.03.2020г.
- [ РД-19-41 ]-Качено на:13.03.2020г.
- [ РД-19-42 ]-Качено на:13.03.2020г.
- [ РД-19-43 ]-Качено на:13.03.2020г.
- [ РД-19-44 ]-Качено на:13.03.2020г.
- [ Обявление за възложена поръчка 2 ]-Качено на:11.03.2020г.

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-01-04]АОП №

„Избор на кредитна институция за предоставяне на кредит за оборотни средства на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин“
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обявление ]
- [ Приложения ]
- [ Административни сведения ]
- [ ГФО ]
- [ Методика ]
- [ Ценово ]
- [ Отчет ]
- [ Протокол №1 ]
- [ Протокол №2 ]  <= ново 
- [ Заповед ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 12.12.2023 г.