[2020-06-23]АОП №

„Извънгаранционно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ "Света Петка" АД, гр.Видин”


[2020-06-16]АОП №

Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия необходими за провеждане на диализно лечение в МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Пазарно проучване ]-Качено на:16.06.2020г.
- [ Пазарно проучване ]-Качено на:29.06.2020г.
- [ Приложение 1 ]-Качено на:16.06.2020г.

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2020-06-15]АОП №

Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Пазарно проучване ]-Качено на:15.06.2020г.
- [ Приложение 1 ]-Качено на:15.06.2020г.

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2020-05-26]АОП № 00425-2020-0005

„Доставка на офталмологични имплантируеми медицински изделия и медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин”


[2020-05-20]АОП №

„Осъществяване на денонощна физическа охрана на територията на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Договор ]-Качено на:20.05.2020г.
- [ Образци ]-Качено на:20.05.2020г.
- [ Обява ]-Качено на:20.05.2020г.
- [ Информация до АОП ]-Качено на:20.05.2020г.
- [ espd ]-Качено на:20.05.2020г.
- [ Доклад ]-Качено на:20.05.2020г.
- [ Протокол ]-Качено на:03.06.2020г.
- [ Решение ]-Качено на:03.06.2020г.

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2020-05-15]АОП №

„Избор на застрахователна компания за застраховане на имуществото и персонала на МБАЛ „Света Петка” АД град Видин, срещу рискове на застрахования и рискове от причинени вреди на трети лица за срок от 1 година"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Техническа спецификации ]-Качено на:15.05.2020г.
- [ Доклад ]-Качено на:15.05.2020г.
- [ espd ]-Качено на:15.05.2020г.
- [ Обява ]-Качено на:15.05.2020г.
- [ Договор ]-Качено на:15.05.2020г.
- [ Информация до АОП ]-Качено на:15.05.2020г.
- [ Приложение 1,2,3 ]-Качено на:15.05.2020г.
- [ Приложение 4 ]-Качено на:15.05.2020г.
- [ Приложение 5 ]<-Качено на:15.05.2020г.
- [ Приложение 6 ]<-Качено на:15.05.2020г.
- [ Образци ]<-Качено на:15.05.2020г.
- [ Съобщение-Цени ]<-Качено на:01.06.2020г.
- [ Протокол 1 ]<-Качено на:09.06.2020г.
- [ Протокол 2 ]<-Качено на:09.06.2020г.
- [ Решение ]<-Качено на:09.06.2020г.
- [ РД 18-6 ]<-Качено на:30.07.2020г.
- [ РД 18-7 ]<-Качено на:30.07.2020г.
- [ РД 18-8 ]<-Качено на:30.07.2020г.
- [ РД 18-9 ]<-Качено на:30.07.2020г.
- [ РД 18-10 ]<-Качено на:30.07.2020г.
- [ РД 18-11 ]<-Качено на:30.07.2020г.
- [ РД 18-12 ]<-Качено на:30.07.2020г.

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2020-05-15]АОП № 00425-2020-0004

„Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин”


[2020-05-04]АОП № 00425-2020-0003

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ Доклад ]-Качено на:04.05.2020г.
- [ espd ]-Качено на:04.05.2020г.
- [ Обявление ]-Качено на:04.05.2020г.
- [ Решение за откриване на процедура ]-Качено на:04.05.2020г.
- [ Образец 3 а ]-Качено на:04.05.2020г.
- [ Образец 3 б ]-Качено на:04.05.2020г.
- [ Образец 4 а ]-Качено на:04.05.2020г.
- [ Образец 5 а ]-Качено на:04.05.2020г.
- [ Разяснения ]-Качено на:08.05.2020г.
- [ Съобщение-Цени ]-Качено на:12.07.2020г.
- [ Доклад ]-Качено на:26.08.2020г.
- [ Приложение 2 ]-Качено на:26.08.2020г.
- [ Приложение 1 ]-Качено на:26.08.2020г.
- [ Протокол 1 ]-Качено на:26.08.2020г.
- [ Протокол 2 ]-Качено на:26.08.2020г.
- [ Протокол 3 ]-Качено на:26.08.2020г.
- [ Решение ]-Качено на:26.08.2020г.
- [ Решение ]-Качено на:02.09.2020г.
- [ Решение ]-Качено на:04.09.2020г.
- [ Протокол 4 ]-Качено на:02.09.2020г.
- [ Приложение 1 ]-Качено на:02.09.2020г.
- [ Приложение 2 ]-Качено на:02.09.2020г.
- [ Приложение 1 с цени ]-Качено на:04.09.2020г.
- [ Приложение 2 с цени ]-Качено на:04.09.2020г.
- [ Решение ]-Качено на:09.09.2020г.
- [ Решение за прекратяване ]-Качено на:08.10.2020г.

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2020-03-17]АОП № 00425-2020-0001

„Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служители на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр.Видин"


[2020-02-13]АОП №

„Извършване на транспортни услуги за превоз на медицински специалисти и други служители, които са на разположение на МБАЛ „Света Петка” АД – гр.Видин в извънработно за тях време, в часовия диапазон от 14.00 часа на текущия ден до 07.30 часа на следващия работен ден и в часовия диапазон от 0.00 часа до 24.00 часа в празничните и почивни дни"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Образци ]-Качено на:13.02.2020г.
- [ Решение ]-Качено на:13.02.2020г.
- [ Договор ]-Качено на:13.02.2020г.
- [ Техническа спецификация ]-Качено на:13.02.2020г.
- [ Протокол ]-Качено на:26.02.2020г.
- [ Решение Изпълнител ]-Качено на:26.02.2020г.
- [ РД-18-3 ]-Качено на:06.03.2020г.

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2020-01-24]

Обява с предмет: Преустройство на помещение за разполагане на дигитален рентгенов апарат в отделение по "Образна диагностика" на МБАЛ "Света Петка" АД гр.Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Покана ]
- [ КСС ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 12.12.2023 г.