МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 “ СВЕТА ПЕТКА “ АД ГР. ВИДИН


2023-04-24
Професионално развитие в медицината Плевен 2023  повече

2021-10-08
Съобщение във връзка с PCR/Антиген тестове!  повече

2021-03-05
Съобщение във връзка с PCR изследвания!  повече

-----

2023-09-25
Обява относно:"Отдаване под наем на помещения и на част о...  повече

2023-08-10
Заповед определяне места за специализанти...  повече

2023-08-09
Конкурс за специализанти...  повече

2023-08-07
Процедура относно:"Избор на изпълнител за попълване графика и даване на дванадесет часови дежурства...  повече

2023-07-24
Обява относно:"Отдаване под наем на помещения и на част о...  повече

2023-07-19
Процедура относно:"Ежегоден контрол и извършване на измервания...  повече

2023-06-21
Обява относно:"Отдаване под наем на помещения и на част о...  повече

2023-05-04
Информация относно Детски специалисти от УМБАЛСМ „Пирогов“...  повече

2023-03-30
Обява относно:"Избор на регистриран одитор...  повече

2023-03-20
Обява относно:"Отдаване под наем на помещения и на част о...  повече

2023-03-13
Избор на изпълнител,предоставящ куриерски услуги...  повече

2023-02-17
Обява относно "Извършване на транспортни услуги за превоз на медицински спец..."  повече

2023-01-31
Места за специализанти в МБАЛ"Света Петка"...  повече

2023-01-25
Благодарствен адрес  повече

2023-01-16
Благодарствено писмо  повече

2023-01-12
Информация относно свободни длъжности за специализанти...  повече

Област Видин  е разположена  в Северозападна България на брега на река Дунав, с  11 общини и население над 120 000 човека. Тя е част от Еврозона “Дунав – ХХІ век“, сформирана на териториите на Румъния, Сърбия и България.

Съгласно националната здравна карта МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин е лечебно заведение с областни функции, като оказва високоспециализирана медицинска помощ на пациентите, съобразно стандартите за добра медицинска практика и лечение, при спазване на професионалната етика и правата на пациентите.

Висококачествена, достъпна, своевременна, достатъчна, лечебна и рехабилитационна помощ.

МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин има сключен договор с РЗОК – Видин, както за извършване на специализирана болнична помощ по клинични пътеки, така и на високо специализирани дейности.

Ръководството на здравното заведение изразява своята увереност, че предлаганите медицински услуги от лечебното заведение ще отговорят на високите европейски изисквания и МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин ще бъде една модерна европейска болница. 
 
 

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 25.09.2023 г.