МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 “ СВЕТА ПЕТКА “ АД ГР. ВИДИН


2021-10-08
Съобщение във връзка с PCR/Антиген тестове!  повече

2021-03-05
Съобщение във връзка с PCR изследвания!  повече

-----

2022-11-14
Покана:Избор на кредитна/финансова институция...  повече

2022-10-19
Обява относно:Достака на пакети за кръводарители  повече

2022-10-19
Обява относно:Избор на изпълнител за изработка и отпечатване на формуляри  повече

2022-10-18
Обява относно:Доставка на канцеларски материали  повече

2022-10-12
Благодарствено писмо  повече

2022-10-07
Заповед за откриване на процедура  повече

2022-08-09
Обява: "Конкурс началник отделения"  повече

2022-08-02
Обява: "Конкурс специализанти"  повече

2022-06-23
Прессъобщение Лайънс Клуб - Благотворителен коктейл"  повече

2022-06-23
Обява относто "Избор на застрахователна компания за застраховане...  повече

2022-04-15
Обява относто "Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит...  повече

2022-03-09
Благодарствени писма  повече

2022-02-17
Обява относто "Конкурс за назначаване на началник отделения в МБАЛ„Света Петка”АД"  повече

2022-02-14
Обява относно "Извършване на транспортни услуги за превоз на медицински спец..."  повече

2022-02-11
Заповед специализанти 2022г.  повече

2022-02-04
Заповед акредитация  повече

2022-02-02
Процедура за определяне на партньор...  повече

2021-12-30
Благодарствено писмо  повече

2021-11-29
Благодарствено писмо  повече

Област Видин  е разположена  в Северозападна България на брега на река Дунав, с  11 общини и население над 120 000 човека. Тя е част от Еврозона “Дунав – ХХІ век“, сформирана на териториите на Румъния, Сърбия и България.

Съгласно националната здравна карта МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин е лечебно заведение с областни функции, като оказва високоспециализирана медицинска помощ на пациентите, съобразно стандартите за добра медицинска практика и лечение, при спазване на професионалната етика и правата на пациентите.

Висококачествена, достъпна, своевременна, достатъчна, лечебна и рехабилитационна помощ.

МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин има сключен договор с РЗОК – Видин, както за извършване на специализирана болнична помощ по клинични пътеки, така и на високо специализирани дейности.

Ръководството на здравното заведение изразява своята увереност, че предлаганите медицински услуги от лечебното заведение ще отговорят на високите европейски изисквания и МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин ще бъде една модерна европейска болница. 
 
 

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 15.11.2022 г.